VIAA rīko sagatavošanas semināru izbraucošajiem Comenius skolēnu individuālās mobilitātes dalībniekiem

10.08.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 16. augustā rīko sagatavošanas semināru 12 Comenius skolēnu individuālās mobilitātes aktivitātē iesaistītajiem skolēniem un skolotājiem.

Semināra laikā skolēni tiks sagatavoti rīcībai krīzes situācijās, komunikācijai starpkultūru vidē, sevis un savas valsts un kultūras pārstāvēšanai.

Semināra norises vieta: viesnīca „Elizabete”, Dzirnavu ielā 2, Rīgā;

Laiks: 2012.gada 16. augustā, plkst. 10:00.