Iznācis jaunais Mūžizglītības programmas ziņu izdevums

15.08.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir sagatavojusi jauno Mūžizglītības ziņu izdevumu Nr.1/2012, kurā apkopotas Mūžizglītības programmu - Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci, Erasmus un Mācību braucieni - jaunākās aktualitātes.

Šajā numurā lasiet:

      • Par Erasmus 25. gadadienai un Boloņas procesa aktualitātēm veltīto konferenci;
      • Erasmus mobilitātes statistika 2010./2011. akadēmiskajam gadam;
      • Par Comenius partnerībām veltītu starptautisku konferenci;
      • Par Grundtvig konferenci "Pieaugušo izglītotāju profesionālā attīstība un mobilitāte" Florencē;
      • Mūžizglītības programmas dalībnieku pieredzes stāsti;
      • Erasmus mobilitātes statistika 2010./2011. akadēmiskajam gadam;
      • Pārskats par 2012. gada ES Mūžizglītības programmas projektu pieteikumu konkursu.

Lejupielādēt šo un citus informatīvos izdevumus var sadaļā "Informatīvie izdevumi".