Latvija piedalās starptautiskajā projektu rezultātu izstādē „Baltic Expro 2012”

20.11.2012

2012.gada 12. un 13. novembrī Viļņā norisinājās starptautiskā Mūžizglītības un Nordplus programmu projektu rezultātu izstāde „Baltic Expro 2012”.

Tajā vienkopus tiekas visu trīs Baltijas valstu Mūžizglītības projektu labās prakses īstenotāji, lai apmainītos ar projektu īstenošanas praksi,  pieredzi un rezultātiem.

Šogad projektu izstāde notika netradicionālā veidā – par katru no projektiem Viļņas Mākslas akadēmijas studenti bija izveidojuši mūsdienīgu mākslas darbu. Katra projekta rezultāti tika interpretēti, izmantojot mākslinieku fantāziju un dažādus izteiksmes līdzekļus.

Līdztekus izstādei norisinājās arī starptautiskā konference par sasniegumu novērtējumu mobilitātes projektos.

Latviju „ Baltic Expro 2012” pārstāvēja šādi pieci  īstenotie projekti:

  • Comenius: Class in the nature, nature in the classroom (Mālpils vidusskola)
  • Erasmus: Brass and Jazz (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija)
  • Grundtvig:  Intercultural Competence of Parents in Cross-Culture Families (SIA "Valda")
  • Leonardo da Vinci: Development of professional skills of employees in veterinary neurology and physiotherapy (SIA „Dzīvnieku veselības centrs”)
  • Nordplus: Climate Symbols in Arts and Theology (Latvijas Kristīgā akadēmija)
Vairāk foto flickr kontos - VIAA Flickr un Archimedes Foundation.