Aktualizēta aktivitātes „Skolēnu individuālā mobilitāte” projekta iesnieguma veidlapa

27.11.2012

Ir aktualizēta Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātes „Skolēnu individuālā mobilitāte” projekta iesnieguma veidlapa.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar  vecāko programmas speciālisti Janu Meržvinsku, tālr.: 67359078, e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv.