Publicēts pētījums par īstermiņa mobilitāšu ietekmi

08.11.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājas lapā ir publicēts pētījums „Īstermiņa individuālās mobilitātes ietekme”.

Pētījumā ir padziļināti izvērtēta īstermiņa individuālo mobilitāšu ietekme šādās 2010. – 2012. gada Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas (MP) apakšprogrammās:

  • Grundtvig apakšprogrammas aktivitāte “Vizītes un apmaiņa”,
  • Comenius apakšprogrammas aktivitāte “Profesionālā pilnveide”,
  • Grundtvig apakšprogrammas aktivitāte “Profesionālā pilnveide”,
  • Comenius apakšprogrammas aktivitāte “Asistentūra”,
  • Grundtvig apakšprogrammas aktivitāte “Asistentūra”,
  • Caurviju programmas aktivitāte “Mācību braucieni”.

Pētījums veikts lai iegūtu Eiropas Savienības MP īstermiņa mobilitātes iesaistīto dalībnieku pieredzes detalizētu pārskatu un saņemtu ieteikumus individuālo mobilitāšu aktivitāšu pilnveidošanai un izmaiņām nākotnē, kā arī ieteikumus sadarbībai ar mērķauditorijām un izzinātu mērķauditoriju informatīvās vajadzības.

Pētījuma rezultāti atklāj, ka MP projektiem ir bijusi nozīmīga ietekme uz dalībnieku personīgo attīstību (citas kultūras iepazīšana, svešvalodu apguve, jaunas darba pieejas apguve). Pētījuma respondenti atzīst, ka dalība MP projektos ir būtiski uzlabojusi viņu zināšanas par citu valstu kultūrām, motivējusi arī turpmāk uzlabot un attīstīt savas profesionālās spējas un uzlabojusi svešvalodas zināšanas.

Lielākā daļa respondentu par iespējām piedalīties MP projektos ir uzzinājuši no VIAA mājas lapas. Pēc dalības projektā 99% respondentu MP projektos piedalīties ir ieteikuši arī saviem kolēģiem un citiem interesentiem.

Sīkāk ar pētījuma rezultātiem var iepazīties VIAA mājas lapas sadaļā Informatīvie materiāli » Pētījumi un rezultātu analīze.