Projektu kvalitātes balvu „Spārni 2013” pasniegšana iezīmē pāreju no ES Mūžizglītības programmas uz Erasmus+

13.12.2013

Ceturtdien, 12. decembrī, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) pasniedza Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas projektu kvalitātes balvas „Spārni 2013”. Desmit nominācijās par rezultatīvākajiem un ilgtspējīgākajiem tika atzīti skolu, sabiedrisko organizāciju, augstskolas, muzeja, pašvaldības un uzņēmuma īstenotie projekti.

Kvalitātes balvas „Spārni 2013” konkursā bija aicināti piedalīties 2009.-2012. gada ES Mūžizglītības programmas Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci un Grundtvig apakšprogrammu projektu īstenotāji no visas Latvijas. Konkursā VIAA vērtēja 112 projektus un piešķīra balvas 10 nominācijās.

„Ar gandarījumu vēlos uzteikt projektu īstenotājus, kuru darbs ir veicinājis jaunu zināšanu un prasmju apguvi dažāda vecuma Latvijas iedzīvotājiem. Vēl jo lielāks prieks, ka „Spārnu 2013” laureātu projekti nav noslēgušies tikai ar gala atskaišu nodošanu, bet projektu rezultātiem ir pēctecība un arī ilgtermiņa ietekme. 12. decembris ir nozīmīgs arī ar to, ka Eiropas Komisija šajā datumā izsludinājusi jaunās Erasmus+ programmas projektu iesniegšanas konkursu. Tāpēc droši varam teikt, ka atbalstu saņems vēl daudzi, tostarp Latvijas, izglītības projekti, ” atklāj Dita Traidās, VIAA direktore.


Kvalitātes balvas ieguvēji:

  • nominācijā „Comenius Skolu partnerība” ir Āgenskalna Valsts ģimnāzija par projektu „Ir laiks fizikai dzīvē, spēlēs un radošā darbībā”;
  • nominācijā „Comenius Reģionālā partnerība” - Valmieras pilsētas pašvaldība par projektu „Skolēnu ar dzirdes traucējumiem turpmākās vidējās un arodizglītības iespējas un attīstība”;
  • nominācijā „Leonardo da Vinci partnerība” - Barkavas profesionālā vidusskola par projektu ”Comparison of Construction Sector Curricula for Easy Work Placement”;
  • nominācijā „Leonardo da Vinci Inovāciju pārnese” - Ērgļu arodvidusskola par projektu „Eiropas koka ēku būvniecības vadītāju apmācība e-vidē”;
  • nominācijā „Leonardo da Vinci mobilitāte 2010. gadā” - biedrība „Mediju radošā studija” par projektu „Mediju loma kultūrtūrisma attīstībā Eiropā”;
  • nominācijā „Leonardo da Vinci mobilitāte 2011. gadā” - AS "Grindeks" par projektu „Profesionālās kompetences pilnveidošana zāļu ražošanas, zāļu drošuma un farmaceitisko notekūdeņu izpētes jomās”;

  • nominācijā „Erasmus Intensīvās programmas” - Latvijas Lauksaimniecības universitāte par projektu „Modelēšana sistēmbioloģijā un sintētiskajā bioloģijā”;
  • nominācijā „Grundtvig Senioru brīvprātīgais darbs” - Latvijas Nacionālais mākslas muzejs par projektu „Austrumeiropas brīvprātīgie vēstnieki – labas prakses un attīstības modeļu apmaiņa muzeju brīvprātīgo programmās”;
  • nominācijā „Grundtvig partnerība” - Latvijas Lauku sieviešu apvienība par projektu „Radošas pieejas pieaugušo izglītībā”;
  • nominācijā „Grundtvig darbnīca” - Pārdaugavas tautas mūzikas biedrība par projektu „Tradicionālās mūzikas un instrumentu spēles apmācība personām bez speciālām zināšanām”.

Konkursu „Spārni” VIAA organizē jau kopš 2004. gada, izvērtējot ES Mūžizglītības programmas noslēgušos projektus divu līdz trīs gadu periodā.

ES Mūžizglītības programmas 2007.-2013. gada perioda rezultāti

Comenius individuālajās mobilitātēs (skolotāju profesionālā pilnveide, topošo skolotāju asistentūra, skolēnu individuālās mobilitātes) katru gadu ir piedalījušies apmēram 170-180 cilvēku. Savukārt partnerību projektu ietvaros starptautiskās mobilitātēs piedalījušies aptuveni 2000 skolotāju un skolēnu.

Leonardo da Vinci programmā vidēji 315 audzēkņi no profesionālās izglītības skolām katru gadu ir devušies ārvalstu praksēs, 157 profesionālās izglītības speciālisti – pieredzes apmaiņās un 126 cilvēki aktivitātes „Cilvēki darba tirgū” – praksē.

Grundtvig programmā vidēji gadā 25 esošie un topošie pieaugušo izglītības speciālisti ir piedalījušies ārvalstu kursos un vizītēs, lai papildinātu zināšanas pieaugušo apmācības jomā. Savukārt apmēram 100 interesentu ik gadu iesaistās Grundtvig darbnīcās.

Erasmus programmā studentu skaits, kas devušies ārpus Latvijas, ir divkāršojies kopš programmas pirmsākumiem, sasniedzot 2194 studentus 2011.-2012. mācību gadā, turpretī Latvijā iebraucošo studentu skaits desmitkāršojies – 3977.

Augstskolu personāls arvien aktīvāk izmantojis Erasmus programmas sniegtās iespējas: par trešdaļu pieaudzis mobilitāšu dalībnieku skaits, sasniedzot 1280 personāla pārstāvjus 2011.-2012. mācību gadā.

Ievērojami ir pieaudzis arī to Latvijas augstāko izglītības iestāžu skaits, kas īsteno Erasmus starptautiskās īsās studiju programmas, 2011.-2012. mācību gadā sasniedzot 11 augstākās izglītības iestādes. Tā rezultātā intensīvo programmu skaits palielinājies par 5,5 reizēm, salīdzinot ar 2007.-2008. akadēmisko gadu.

Eiropas Komisijas piešķirtais finansējums projektu īstenošanai laika posmā no 2007. līdz 2013. gadam ir bijis EUR 61 798 645.00.

2014.-2020. gada periodā jauna programma Erasmus+

2014. gadā jaunā ES izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta atbalsta programma Erasmus+ jaunā un integrētā veidā turpinās ES Mūžizglītības programmā iesākto. Septiņu gadu programmas mērķis ir stiprināt izglītību, apmācību, jaunatnes aktivitātes un sportu Eiropā, kā arī uzlabot prasmes un piemērotību darba tirgum un atbalstīt izglītības un apmācības modernizāciju.

Pieejamais finansējums ļaus vairāk nekā 4 miljoniem cilvēku Eiropā studēt, mācīties, strādāt vai veikt brīvprātīgo darbu ārvalstīs.
Par aktuālajiem konkursiem un izglītības iespējām informācija būs pieejama VIAA mājaslapā www.viaa.gov.lv.