Aicinām uz preses konferenci Plašākas iespējas izglītībai un jaunatnei Eiropā Erasmus+ programmā

18.12.2013

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) aicina uz preses konferenci 19.decembrī plkst. 11.00, lai informētu par jauno Eiropas Savienības (ES) izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmu Erasmus+

Konferencē piedalīsies IZM valsts sekretāra vietniece Lauma Sīka, Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras direktore Daina Sproģe.

Preses konferencē  būs iespēja uzzināt plašāku informāciju par jaunās programmas priekšrocībām, iepriekšējā 2007. – 2013. gada plānošanas perioda sasniegumiem, kā arī uzklausīt iepriekšējā perioda programmu dalībnieku pieredzi. 

2014.gada 1.janvārī sāksies ES programma Erasmus+,  un tās ietvaros līdz 2020.gadam visā Eiropas Savienībā aptuveni 4 miljoni cilvēku varēs saņemt atbalstu studijām, profesionālajai praksei vai brīvprātīgajam darbam ārvalstīs.  Programmas kopējais budžets ir 14,7 miljardi eiro, -  par 40 % vairāk nekā tās priekštecēm 2007.-2013.gada periodā. Latvijā programmas Erasmus+ atbalstu nākamo septiņu gadu laikā varētu saņemt ap 50 000 cilvēku, un kopējais Latvijai pieejamais finansējums ir plānots ap  105  miljoniem eiro septiņu gadu laikā.

2013.gada 20.decembrī Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī tiks publicēta Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Savienības programmas izglītībai, apmācībai jaunatnei  un sportam Erasmus+ izveidi.  Līdz ar to tiek uzsākta jaunās programmas īstenošana, kuras   septiņu gadu darbības mērķis ir uzlabot cilvēku prasmes un piemērotību darba tirgum, kā arī atbalstīt izglītības un apmācības modernizāciju un jaunatnes politikas iniciatīvas. Programma Erasmus+ ir turpinājums 2007.-2013.gada programmai „Jaunatne darbībā”, Rīcības programmai mūžizglītības jomā – Comenius, Grundtvig, Erasmus u.c., kā arī  Eiropas Savienības starptautiskās sadarbības programmām. 

IZM ir atbildīgā ministrija par programmas īstenošanu Latvijā, savukārt  Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošinās  programmas ieviešanu. 

Preses konference notiks  2013.gada 19.decembrī plkst. 11.00 IZM Lielajā zālē, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 2.stāvā.