Publicēts jaunākais Mūžizglītības ziņu izdevums

28.12.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājas lapā publicēts jaunākais Mūžizglītības ziņu izdevums, kurā apkopotas Mūžizglītības programmu - Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci, Erasmus un Mācību braucieni un jaunās Mūžizglītības programmas 2014-2020 gadam Erasmus+ aktualitātes.

Šajā numurā lasiet:

  • Publicētas programmas Erasmus+ vadlīnijas
  • Baltic Expro 2013 atziņas: kā stāstīt par savu projektu medijiem
  • Pasniegtas projektu kvalitātes balvas “Spārni 2013”
  • Pārskats par 2013. gada ES Mūžizglītības programmas  projektu pieteikumu konkursu
  • INTERUV projekts: kopīgu starptautisku studiju programmu izveides veicinātājs
  • Konference Viļņā atklāj, kā ES projekti var veicināt skolu attīstību
  • Latvijā viesojās vadošie izglītības darbinieki no Eiropas
  • Biežāk uzdotie jautājumi par Erasmus iespējām studentiem
  • Aizkraukles seniori māca tautas dejas Turcijā
  • Diskutē par iepriekšējo zināšanu un mācīšanās pieredzes atzīšanu.

Lejupielādēt šo un citus informatīvos izdevumus var sadaļā "Informatīvie materiāli" vai šeit.