Īstenos vairāk nekā 200 ES Mūžizglītības programmas projektus

16.06.2010

Noslēdzoties 2010. gada Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas projektu iesniegumu izvērtēšanai vairākās apakšprogrammu aktivitātēs, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir apstiprinājusi 213 projektus. Projektu dalībnieki no Latvijas praksi un starptautisku pieredzi gūs visā Eiropā.

Leonardo da Vinci apakšprogrammā apstiprināti 90 mobilitātes jeb mācību prakses un pieredzes apmaiņas projekti par kopējo summu 1,28 miljoni eiro. 57 prakses projektu ietvaros 350 cilvēki (profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi un/vai speciālisti darba tirgū) dosies uz kādu no programmas dalībvalstīm, lai pilnveidotu savas praktiskās iemaņas un zināšanas apgūstāmajā specialitātē. Savukārt 151 profesionālās izglītības speciālistam 33 projektu ietvaros būs iespēja gūt starptautisku pieredzi un jaunas zināšanas, izzinot kolēģu pieredzi līdzīgu jautājumu un problēmu risināšanā profesionālās izglītības jomā. Apstiprinājumu guvuši arī astoņi Leonardo da Vinci sagatavošanas vizītes projekti.

Tāpat kā iepriekš, arī šogad Leonardo da Vinci projektu konkursā pārstāvēto nozaru spektrs ir visai plašs. VIAA saņēmusi projektu pieteikumus ne tikai no tradicionālajiem projektu iesniedzējiem – izglītības iestādēm, bet arī no pašvaldībām, valsts un privātiem uzņēmumiem, viesnīcām, bibliotēkām, nevalstiskajām organizācijām un daudziem citiem interesentiem. Iecienītākie Leonardo da Vinci mobilitātes projektu galamērķi ir Vācija, Somija, Lielbritānija, Itālija un Spānija. Arvien biežāk par prakšu un pieredzes apmaiņas vietu tiek izvēlēta ES kandidātvalsts Turcija.

Comenius apakšprogrammā izglītības personāla profesionālās pilnveides 1. termiņā apstiprināts 61 projekts par kopējo summu 112 486 eiro. Projektu dalībnieki pieredzi gūs dažādās ES Mūžizglītības programmas dalībvalstīs, piedaloties kursos, konferencēs un vērojot kolēģu darbu.

Erasmus apakšprogrammā apstiprināti 37 studentu un augstskolu mācībspēku un darbinieku personāla mobilitātes projekti. Apstiprinājumu saņēmuši arī trīs intensīvo valodas kursu projekti: divus īstenos Latvijas Universitāte, vienu – Rīgas Tehniskā universitāte. Kopējais piešķirtais finansējums šiem projektiem ir 15 720 eiro. Piecas augstskolas – Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Kristīgā akadēmija, Vidzemes Augstskola un J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija – īstenos Erasmus intensīvo programmu projektus par kopējo summu 134 850 eiro.

Grundtvig apakšprogrammā Latvijai ir apstiprinātas četras pieaugušo izglītības darbnīcas, kuru dalībniekiem būs iespēja piedalīties mācību pasākumos un semināros (darbnīcās). Grundtvig darbnīcās piedalās pārstāvji no ES Mūžizglītības programmas dalībvalstīm, lai kopā gūtu jaunu izglītības pieredzi. Šai aktivitātei piešķirti 99 200 eiro. 1. termiņā apstiprināti trīs Grundtvig pieaugušo izglītības personāla profesionālās pilnveides projekti, kuri norisināsies Nīderlandē, Kiprā un Lielbritānijā un kuru īstenošanai piešķirti 5 068 eiro. Apstiprinājumu guvis viens Grundtvig asistentūras projekts (iespēja pieaugušo formālās un neformālās izglītības darbiniekiem veikt asistenta pienākumus citas Mūžizglītības programmas dalībvalsts pieaugušo izglītības organizācijā).

„Ar gandarījumu secinām, ka ES Mūžizglītības programmas sniegtās daudzveidīgās iespējas ik gadu kļūst arvien populārākas un arvien vairāk cilvēku šādā veidā gūst zināšanas un pieredzi Eiropas telpā. Būtiski, ka aktīvas projektu īstenotājas ir ne tikai izglītības iestādes, bet arī dažādas organizācijas, institūcijas un uzņēmumi. Tas apliecina, ka sabiedrība ir sociāli aktīva un ieinteresēta izglītoties visa mūža garumā,” uzsver VIAA direktore Dita Traidās.

No 2010. gada VIAA nodrošina visas ES Mūžizglītības programmas 2007.-2013. gadam īstenošanu Latvijā. Leonardo da Vinci apakšprogrammas mērķis ir uzlabot profesionālās jeb arodizglītības kvalitāti, Comenius piedāvā pedagogu tālākizglītību, skolu un reģionu sadarbību vispārējās izglītības attīstībai, Erasmus programmas mērķis ir veicināt studentu un mācībspēku mobilitāti, piedāvājot studiju, prakses, docēšanas un apmācību iespēju ārzemēs, savukārt Grundtvig piedāvā starptautiskās sadarbības iespējas pieaugušo izglītībā iesaistītajiem.

Ar jau zināmajiem konkursu rezultātiem varat iepazīties šādās VIAA mājas lapas sadaļās:

ES Mūžizglītības programmā ir 33 dalībvalstis:

  • 27 ES dalībvalstis – Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija,  Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
  • Eiropas Ekonomikas zonas valstis – Īslande, Lihtenšteina, Norvēģija;
  • ES kandidātvalstis – Horvātija, Maķedonija, Turcija.