Pieejama jauna Mūžizglītības programmas rokasgrāmata

19.06.2010

Izveidota jauna rokasgrāmata ES Mūžizglītības programmas centralizēto projektu īstenotājiem. Rokasgrāmata projektu īstenotājiem ir otrais šāda veida izdevums. Līdz šim projektu īstenotāji izmantoja 1999./2000. gadā vēl Socrates programmas laikā veidoto rokasgrāmatu.

Sākotnēji tā bija paredzēta centralizēto projektu koordinatoriem un partneriem, bet ar laiku tajā dotos padomus plaši izmantoja arī decentralizēto projektu īstenotāji. Kopš pirmās rokasgrāmatas izdošanas ir pagājuši 10 gadi un liela daļa tās satura ir novecojusi, tajā sniegtā informācija vairs nespēj nodrošināt pienācīgu atbalstu pašreizējām programmām.

Tādēļ Eiropas Komisija Grundtvig papildpasākumu ietvaros rosināja projektu, kurā tika izstrādāta jauna Mūžizglītības programmas daudzpusējo projektu vadības rokasgrāmata. Jaunajā rokasgrāmatā ir atrodamas atbilstošas vadlīnijas projektu vadībai Mūžizglītības programmas periodam 2007.-2013. gadam.

Rokasgrāmata sastāv no divām daļām:
1. Vadlīnijas projektu īstenošanai;
2. Projektu vadības instrumenti (dokumentu sagataves; piemēri – partneru līgumi, plānošanas veidlapas, atskaites veidlapas, pārbaudes punktu saraksti; novērtēšanas un izplatīšanas instrumenti).
Abas daļas var lejupielādēt mājas lapā: 
www.european-project-management.eu

Šobrīd informācija pieejama angļu valodā, taču drīz tā tiks publicēta arī vācu, franču, itāļu un rumāņu valodā.