Izsludināts Comenius skolēnu individuālās mobilitātes konkurss

23.09.2010

Eiropas Komisija (EK) ir izsludinājusi konkursu Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas Comenius skolēnu individuālajā mobilitātē. Tajā aicinātas piedalīties Latvijas vispārizglītojošās skolas, kuras pieteikšanās brīdī darbojas vai iepriekš darbojušās Comenius skolu partnerības projektos.

Comenius skolēnu individuālā mobilitāte dod iespēju Latvijas skolēniem no 3 līdz 10 mēnešiem mācīties kādā ārvalstu skolā un dzīvot viesģimenēs. Savukārt Latvijas skolām tā ir iespēja uzņemt vai nosūtīt skolēnus uz kādu citu partnervalsti. Comenius skolēnu individuālajā mobilitātē šogad piedalās skolas 17 ES Mūžizglītības programmas dalībvalstīs: Austrijā, Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Igaunijā, Itālijā, Latvijā, Lihtenšteinā, Luksemburgā, Norvēģijā, Polijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā un Zviedrijā.
 
Comenius skolēnu individuālās mobilitātes projektos līdzekļi paredzēti braucienu organizēšanai, skolēnu ceļa izdevumiem, valodu prasmju pilnveidei un ikmēneša pabalstam. EK nodrošina visu aktivitātē iesaistīto skolēnu apdrošināšanu. Ārvalstīs skolēni dzīvo viesģimenēs, kuras piedāvā uzņemošā skola.

Skolēnu individuālās mobilitātes projektu pieteikumi 2011./2012. mācību gadam jāiesniedz līdz 2010. gada 1. decembrim. Vairāk informācijas par pieteikuma aizpildīšanu un iesniegšanu: Comenius » Konkursi » Izsludinātie konkursi

Vairāk informācijas par Comenius skolēnu individuālo mobilitāti: Comenius » Skolēnu mobilitāte

2010./2011. mācību gadā Comenius skolēnu individuālās mobilitātes ietvaros 14 skolēni no Latvijas mācās Francijas, Itālijas, Somijas un Spānijas skolās. Šajā mācību gadā divi jaunieši no Somijas un divi no Francijas skolosies arī Latvijā.
 
No 2010. gada Valsts izglītības attīstības aģentūra nodrošina visas ES Mūžizglītības programmas 2007.-2013. gadam īstenošanu Latvijā.