Iespēja piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par Mūžizglītības, Erasmus Mundus un Jaunatne darbībā programmu nākotnes attīstību

08.11.2010

Eiropas Komisija (EK) ir sākusi sabiedrisko apspriešanu par trim programmām, kas pēc 2014.gada aizstās pašlaik īstenotās Mūžizglītības,  Jaunatne darbībā un Erasmus Mundus programmas. Šī apspriešana ir EK iecere pārskatīt savas programmas un pielāgot nākamajam programmu periodam, kas sāksies 2014. gadā.

Sabiedriskās apspriešanas tēmas:

  • izglītības un mācību programma, kas aizstās pašreizējo Mūžizglītības programmu;
  • jaunatnes programma, kas aizstās pašreizējo programmu Jaunatne darbībā;
  • starptautiskā augstākās izglītības programma, kas stāsies pašreizējās Erasmus Mundus programmas vietā.

Apspriešanā var piedalīties ikviens — fiziskas personas, apvienības, organizācijas un citi interesenti.

Sabiedriskā apspriešana turpināsies līdz 2010. gada 30. novembrim.

Anketu tiešsaistē iespējams aizpildīt EK mājas lapā visās ES oficiālajās valodās, tajā skaitā latviski:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=LifelongLearning

Anketā iespējams paust viedokli par šādiem jautājumiem:

  • Kādai jābūt jauno programmu izstrādei un saturam?
  • Kā jaunās programmas varētu palīdzēt īstenot stratēģiju “Eiropa 2020” (kuras mērķis ir gudra, ilgtspējīga un sociāli iekļaujoša izaugsme)?
  • Viedokļa paušana par jaunajām stratēģijas iniciatīvām: “Jaunatne kustībā” un “Jaunas iemaņas jaunām darbavietām”.


Sabiedriskās apspriešanas rezultātu analīzi un  apkopojumu varēs izlasīt Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php