Malta ir daļēji izslēgta no ES Mūžizglītības programmas 2011.gada konkursa

Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu daļēji izslēgt Maltas kā Mūžizglītības programmas dalībvalsts piedalīšanos Eiropas Komisijas izsludinātajā Mūžizglītības programmas konkursā 2011.gadam.

Maltas Nacionālai aģentūrai ir uz laiku aizliegts rīkot šādus 2011.gada projektu pieteikumu atlases konkursus:

  • Comenius un Grundtvig profesionālā pilnveide – 2011.gada 14.janvāris;
  • Comenius asistenti – 2011.gada 31.janvāris;
  • Leonardo da Vinci mobilitātes projekti  - 2011.gada 4.februāris;
  • Erasmus Intensīvie valodu kursi – 2011.gada 4.februāris.

Papildus Maltas organizācijas nevar piedalīties un pieprasīt finansējumu 2011.gada konkursā šādās aktivitātēs:

  • Comenius (daudzpusējie un divpusējie projekti) un Comenius Reģionālo partnerību projektos, Grundtvig un Leonardo da Vinci partnerības projektos;
  • Grundtvig darbnīcās;
  • Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projektos.

Tas nozīmē, ka:

  • Comenius, Grundtvig un Leonardo da Vinci partnerības projektos organizācijas no Maltas nevar būt nedz koordinatori, nedz partneri;
  • Grundtvig darbnīcās organizācijas no Maltas nevar iesniegt projekta pieteikumu, bet fiziskās personas no Maltas drīkst piedalīties citu valstu organizētajās darbnīcās;
  • Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projektos organizācijas no Maltas nevar iesniegt projektu pieteikumu un būt koordinatori, bet drīkst piedalīties kā partneri citas valsts koordinētā projektā.

Taču visas individuālās mobilitātes aktivitātes dalībnieki – Comenius asistenti, Comenius un Grundtvig profesionālā pilnveides dalībnieki –, kuri saņēmuši finansējumu citā programmas dalībvalstī, drīkst piedalīties Maltas organizācijas rīkotajās aktivitātēs.