Publicēti Comenius reģionālo partnerību rezultāti

03.09.2010

VIAA mājas lapas sadaļā Comenius » Konkursi » Konkursu rezultāti publicēti Comenius reģionālo partnerības 2010.gada projektu konkursa rezultāti. Šī gada konkursā apstiprinātas piecas reģionālās partnerības, kuru ietvaros divu gadu laikā  tiks īstenoti projekti par 134 353 EUR. Pavisam 2010.gada Comenius reģionālo partnerību konkursā tika saņemti astoņi pieteikumi. Divus no apstiprinātajiem projektiem koordinēs Latvijas puse.

Apstiprināto partnerību īstenošanā kopumā iesaistītas 11 Latvijas izglītības iestādes un organizācijas. Tās sadarbosies ar ārvalstu partneriem no Bulgārijas, Turcijas, Vācijas un Polijas.

Atbalstīti projekti par šādām tēmām: informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantojums mācību procesa uzlabošanā,  sporta lomas palielināšana jaunu cilvēku dzīvesveidā, lasīšanas paradumu veidošana studentu un pieaugušo vidū, par skolēnu un skolotāju drošību krīzes skartajās zemēs un skolas telpu siltināšanu.

Pavisam 2010.gada Comenius reģionālo partnerību konkursā tika saņemti astoņi pieteikumi.
Comenius reģionālās partnerības ir divgadīgi projekti starp divu vai vairāku valstu  vietējās pārvaldes institūcijām un ar izglītību saistītām iestādēm. Vairāk informācijas par šo Comenius projektu veidu lasiet VIAA mājas lapas sadaļā: Comenius » Partnerības » Reģionālās partnerības