Pagarināta pieteikšanās Comenius skolu partnerību kontaktsemināram Beļģijā (Alden Biesen)

27.08.2012

No 2012.gada 28.novembrim līdz 2.decembrim Beļģijas nacionālā aģentūra rīko Comenius programmas kontaktsemināru „International cooperation between vocational schools”. Tajā Latvijas skolu pārstāvjiem (vispārējās profesionālās izglītības skolu direktoriem un skolotājiem) būs iespēja satikt un iepazīt potenciālos Comenius skolu partnerības projekta partnerus un izstrādāt projektu iesniegumus 2013.gada konkursam.

Lasīt vairāk »

VIAA rīko semināru 2011.-2013. un 2012.–2014. gada Comenius Reģionālo partnerību koordinatoriem un kontaktpersonām

15.08.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2012.gada 23.augustā rīko semināru Comenius reģionālo partnerību jaunajiem koordinatoriem un kontaktpersonām. Seminārā tiks runāts par partnerību vadības saturiskajiem aspektiem un uzraudzības seminārā 2011.-2013.gada partnerību īstenotāji dalīsies savā projektu pieredzē.

Lasīt vairāk »

VIAA rīko semināru 2012.–2014. gada Comenius Skolu partnerību koordinatoriem un kontaktpersonām

15.08.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2012.gada 29.augustā rīko semināru Comenius skolu partnerību jaunajiem koordinatoriem un kontaktpersonām. Seminārā jaunie projektu koordinatori tiks iepazīstināti ar projektu vadības saturiskajiem jautājumiem un projektu īstenošanas gaitu.

Lasīt vairāk »

Iznācis jaunais Mūžizglītības programmas ziņu izdevums

15.08.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir sagatavojusi jauno Mūžizglītības ziņu izdevumu Nr.1/2012, kurā apkopotas Mūžizglītības programmu - Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci, Erasmus un Mācību braucieni - jaunākās aktualitātes.

Lasīt vairāk »

VIAA rīko informatīvu semināru par Comenius apakšprogrammas aktivitātes „Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide” 2012.gada 3.pieteikumu kārtu

15.08.2012

2012.gada 28.augustā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko informatīvu semināru par Comenius aktivitātes „Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide” 2012.gada konkursa 3.pieteikumu kārtu.

Lasīt vairāk »

VIAA rīko sagatavošanas semināru izbraucošajiem Comenius skolēnu individuālās mobilitātes dalībniekiem

10.08.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 16. augustā rīko sagatavošanas semināru 12 Comenius skolēnu individuālās mobilitātes aktivitātē iesaistītajiem skolēniem un skolotājiem.

Lasīt vairāk »

Zināmi Comenius skolēnu individuālās mobilitātes 2012.gada konkursu rezultāti

10.08.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājas lapas sadaļā Comenius» Konkursi» Konkursu rezultāti, ir publicēti 2012. gada apstiprinātie Comenius skolēnu individuālās mobilitātes konkursa rezultāti.

Lasīt vairāk »

Pagarināta pieteikšanās Comenius kontaktsemināram Beļģijā (Liège)

08.08.2012

No 2012.gada 9. līdz 12.decembrim Beļģijas nacionālā aģentūra rīko Comenius programmas kontaktsemināru „European partnerships against early school leaving”. Tajā Latvijas skolu pārstāvjiem (vidusskolu direktoriem un skolotājiem) būs iespēja satikt un iepazīt potenciālos Comenius skolu partnerības projekta partnerus un izstrādāt projektu iesniegumus 2013.gada konkursam.

Lasīt vairāk »