Izglītības iestāžu darbiniekus aicina pieteikties tālākizglītības kursam par interneta iespējām mācību procesā

26.07.2012

Starptautiskās skolu sadarbības programmas eTwinning ietvaros izsludina pieteikšanos izglītības iestāžu darbinieku profesionālās pilnveides tālākizglītības programmas kursam „Interneta iespējas mūsdienīgam mācību procesam”. Nodarbības no 22.līdz 24.augustam notiks Rīgā, Biznesa augstskolas „Turība” telpās.

Lasīt vairāk »

VIAA mājas lapā publicēts jaunais Mūžizglītības programmas logo

18.07.2012

Eiropas Komisija (EK) ir izveidojusi jaunu Mūžizglītības programmas vizuālo identitāti, kura ir publicēta Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājas lapā visās Mūžizglītības programmu sadaļās » Logo.

Lasīt vairāk »

Pagarināts pieteikšanās termiņš apakšprogrammu Comenius un Leonardo da Vinci kontaktsemināram

16.07.2012

No 2012.gada 9. līdz 12.oktobrim Polijas nacionālā aģentūra rīko Comenius un Leonardo da Vinci apakšprogrammu kontaktsemināru „European Cooperation in the Field of Agriculture, the Environment and Ecology” interesentiem, kuri vēlas sagatavot un pieteikt projektu iesniegumus 2013. gada konkursam par lauksaimniecības, ekoloģijas un dabas aizsardzības jautājumiem.

Lasīt vairāk »

VIAA mājas lapā publicēta Mūžizglītības programmas statistika par 2011.gada projektiem

09.07.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājas lapā, Mūžizglītības programmas– Comenius, Grundtvig, Erasmus, Mācību braucieni – sadaļās, ir publicēta apkopojoša statistikas informācija par 2011.gada pieteiktajiem programmu projektiem.

Lasīt vairāk »

VIAA mājas lapā publicēti 2012.gada Comenius profesionālās pilnveides II kārtas konkursu rezultāti

09.07.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājas lapas sadaļā Comenius» Konkursi» Konkursu rezultāti, ir publicēti 2012. gada apstiprinātie Comenius profesionālās pilnveides 2.kārtas konkursa rezultāti.

Lasīt vairāk »

Comenius skolu partnerību kontaktseminārs Beļģijā (Bruges)

04.07.2012

No 2012.gada 21. līdz 25.novembrim Beļģijas nacionālā aģentūra rīko Comenius programmas kontaktsemināru „United colours of Europe: Comenius in nursery and primary schools”. Tajā Latvijas skolu pārstāvjiem (pirmsskolu un sākumskolu direktoriem un skolotājiem) būs iespēja satikt un iepazīt potenciālos Comenius skolu partnerības projekta partnerus un izstrādāt projektu iesniegumus 2013.gada konkursam.

Lasīt vairāk »

Comenius Reģionālo partnerību kontaktseminārs Čehijā

04.07.2012

No 2012.gada 14. līdz 17.novembrim Čehijas nacionālā aģentūra rīko Comenius programmas kontaktsemināru „Education of disadvantaged groups”. Semināra mērķis veicināt sadarbību starp reģionālajām pašvaldībām, lai tās varētu sagatavot un pieteikt Comenius Reģionālo partnerību projektu iesniegumus 2012. gada konkursam.

Lasīt vairāk »

VIAA mājas lapā publicēti Comenius partnerību 2012.gada konkursu rezultāti

02.07.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājas lapas sadaļā Comenius» Konkursi» Konkursu rezultāti, ir publicēti 2012. gadā apstiprinātie konkursa rezultāti Comenius daudzpusējo un divpusējo skolu partnerībām, un Comenius Regio partnerībām.

Lasīt vairāk »