Pieredzes stāsts: vides ilgtspējība ir mūsu atbildība

30.10.2015

2013./2014. mācību gadā Ķekavas vidusskola uzsāka darbu pie Comenius skolu daudzpusējās sadarbības projekta “Ilgtspējība ir mūsu atbildība” (Environmental Sustainability is Our Responsibility) realizācijas, kas ilga 2 gadus. Projekta galvenais mērķis bija veidot skolēna izpratni par apkārtējās vides nozīmi mūsu dzīvē un rosināt atbildīgu rīcību pret to. 

Par savu pieredzi stāsta projekta koordinatore Jūlija Nazarova:

“Projekta ideja radās tajā brīdī, kad tika noskaidrots, kādu vecumposmu mēs vēlamies iesaistīt projekta aktivitātēs. Tie bija jaunieši no 14 līdz 18 gadiem, kuri mācās 8.-12. klasē. Bija skaidrs, ka projekta tēmai ir jābūt pietiekami nopietnai, lai skolēni varētu izmantot savas kritiskās domāšanas prasmes un darboties arī prakstiski. Tāpat liela nozīme bija tēmas aktualitātei, jo vēlējāmies pievērst jauniešu uzmanību sasāpējušiem jautājumiem un problēmām, un viena no tām noteikti bija apkārtējā vide.

Terija Sveringena (Goldman Vides balva ieguvēja, 1997.g.) ir teikusi: „Mēs dzīvojam uz šīs planētas tā, it kā mums būtu vēl viena, kurp doties. Par postiem un nelaimēm, ko piedzīvo mūsu planēta šobrīd esam atbildīgi mēs paši: izšķērdējot dabas resursus, piemēslojot mežus un upes, nodarbojoties ar preču pārmērīgu ražošanu, neievērojot vides ilgtspējības principus. Taču ir pienācis laiks pašapzinīgai attieksmei, atbildīgai rīcībai un pašaizliedzīgai iniciatīvai, jo vides ilgtspējība ir mūsu atbildība”.

8 valstu sadarbība 

Projektā piedalījās 8 Eiropas valstis no dažāda profila skolām: Latvija, Francija, Spānija, Itālija, Rumānija, Polija, Vācija, Turcija, starp kurām Latvija ir projekta koordinatore. Projekts iesaistīja darbā ne tikai skolēnus no 8.- līdz 12. klasei, bet arī skolotājus un vecākus, vides problēmu apzināšanā un to risinājumu meklēšanā. Projekta darba valoda ir angļu, tāpēc lielākā daļa no projekta materiāliem tapa angļu valodā.

Projekta partneru skaits šādam nopietnam un diezgan sarežģītam projektam bija liels – 8 valstis. Tāpēc kopīga darbība arī bija diezgan izaicinoša, ņemot vērā katras skolas atšķirīgus resursus un arī iepriekšējo pieredzi šādu projektu realizācijā. Tiesa gan, dažām skolām tas bija pirmais starptautiskais projekts. Pašā sākumā šīs atšķirības bija krasi jūtamas – projekta aktivitāšu nepilnā veikšanā vai rezultātam zināmā mērā neatbilstot vēlamajam kvalitātes ziņā, arī angļu valodas zināšanu nepietiekamība. Taču laika gaitā, jau pēc 2 realizētām mobilitātēm, vērojot darba vizītēs citu dalībnieku sniegumu, partneriem izveidojās vienota izpratne par kvalitāti, uz kādu jātiecas, organizējot skolēnu darbību projektā un strādājot pie projekta rezultātiem.

Daudzveidīgi pasākumi izpratnes par vidi veidošanā

Mūsu projektā bija ieplānots veikt un realizēt lielu skaitu daudzveidīgu vietējo un starptautisko aktivitāšu. Katras vizītes laikā mēs prezentējām rezultātus un piedalījāmies grupu darbā, lai dalītos idejās un pieredzē. Interesantākās partneru aktivitātes bija publisko runu konkurss, vietējo ekoloģisko ražotņu prezentācija, aptaujas rezultātu salīdzinājums par apkārtējās vides un skolas vides ilgtspējības aspektiem skolēnu darba grupās, partnerskolu viktorīna skolēnu grupās.

Kā obligātais nosacījums koordinatoram katras mobilitātes laikā bija organizēt kādu pasākumu, kas bija cieši saistīts ar vidi, tās bagātībām, tās saudzēšanu. Rezultātā esam apmeklējuši atkritumu šķirošanas un pārstrādes uzņēmumus; vairākus dabas rezervātus; ūdens attīrīšanas kompāniju; elektrostaciju; fotogalvanisko spēkstaciju; sāls raktuves; pasaules mēroga izstādi EXPO MILANO ‘Feeding the planet. Energy for life’ (‘Planētas barošana. Enerģija dzīvei’); biogāzes kompāniju, kas izmanto ražošanā dzīvnieku un putnu mēslus, ražo mēslojumus un arī enerģiju; metālapstrādes kompāniju, kuras darbība nav kaitīga apkārtējai videi. 

Projekta laikā viesojāmies arī vietējā reģiona dabai draudzīgas kompānijas un ekoloģiskās ražotnēs un darba vizītēs dalījāmies iespaidos, tādējādi aktualizējot vietējo produkciju un uzsverot eko produkcijas nozīmi. Taču vislielākais ieguvums projekta aktivitāšu realizācijas laikā bija vērot skolēnu attieksmes maiņu pret vidi, jo daudzi pat nebija aizdomājušies par savu rīcību, kādā veidā viens cilvēks var ietekmēt vides stāvokli. Mūsu projektā varējām to parādīt ne tikai caur teorētiskajām aktivitātēm, piemēram, tikšanās laikā ar pašvaldības vides speciālistu, analizējot videomateriālus par vidi, veidojot reklāmas, rakstot esejas, pētot dabas vietas Latvijā, bet arī daudzām praktiskajām: īsfilmu veidošanu par skolas vidi, aptauju analīzi, apkārtējās un skolas vides labiekārtošanas plānu izstrādi, skolas kampaņas, veltītas Pasaules vides dienai un skolas labiekārtošanas plāna realizācijai, koku stādīšanas akciju, ekskursijas uz vietējām ekoloģiskajām ražotnēm. Skolēni atzina, ka projekts bija vērtīgs ar to, ka bija cieši saistīts ar reālo dzīvi un ļāva izanalizēt savu attieksmi un rīcību pret vidi. Daudzi saprata, ka viņi var kaut ko mainīt savā dzīvē, lai palīdzētu videi, piemēram piedalīties vides kampaņās un talkās, nepiemēslot, sākt šķirot atkritumus, taupīt ūdeni un elektrību, pievērsties veselīgākam dzīvesveidam, novērtēt dabas bagātības, palīdzēt radiem un draugiem veidot pareizu attieksmi pret vidi. Arī projekta ietekme uz visām partnerskolām bija diezgan ievērojama, jo projekta laikā galvenais bija dalīties idejās un pieredzē, ko katra skola dara apkārtējās vides labā. Sadarbības rezultātā varējām piedāvāt idejas, ko realizēt un ieviest arī savās skolās, piemēram: tīrīt skolas teritoriju, šķirot atkritumus, lielākoties papīru un plastmasu, stādīt puķes, krūmus, kokus, lietot zīmes ‘Izslēdz gaismu’ un ‘Taupi ūdeni’.

Būt projekta koordinatoram – liels izaicinājums 

Darbība šajā projektā man kā koordinatorei bija izaicinājums, jo pirms tam man nebija nekādas pieredzes līdzīgu projektu dalībā vai organizācijā. Taču patstāvīgi izveidojot projekta plānu, es zināju, ko es vēlējos sasniegt un kādā veidā to ir nepieciešams darīt. Kā projekta koordinatore es varu apgalvot, ka pēdējo divu gadu laiku mēs esam paveikuši ļoti daudz jauniešu izglītošanā un apzināšanā par vides jautājumiem. To apliecina arī daudzveidīgie, kopīgi izveidoti projekta produkti un rezultāti, kas ir pieejami mūsu projekta mājaslapā.

Manuprāt, galvenais projekta mērķis - veidot skolēnu atbildīgu un apzinātu attieksmi pret apkārtējo vidi šī projekta ietvaros, tika sasniegts pilnā mērā!Mēs uzsākām stabila pamata veidošanu ilgtspējīgas sabiedrības nodrošināšanai. Caur daudzveidīgām projekta aktivitatēm mēs mudinājām skolēnus mainīt savus uzskatus, pārliecību un attieksmi, lai viņi būtu spējīgi uz atbildīgu rīcību un aktīvu darbību attiecībā uz apkartējās vides ilgtspējību.

Stāsta autore: Jūlija Nazarova, Ķekavas vidusskola