Pieredzes stāsts: par valodas apguvi caur teātri un mūziku

10.12.2015

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius programmas ietvaros no 2013. gada 1. augusta līdz 2015. gada 31. jūlijam Majoru vidusskolā tika īstenots projekts „SMILE: Songs Make Impossible Look Easy” kopā ar Lyuben Karavelov vidusskolu Bulgārijā.

Projekta mērķi bija izpētīt jaunas mācīšanas un mācīšanās metodes, kas saistītas ar mūzikas un teātra iekļaušanu valodu apguvē, uzturēt dzīvu tautas mantojumu savā reģionā, kā arī apgūt partnervalsts valodas pamatzināšanas un uzlabot dalībnieku angļu valodas zināšanas.

Sākot projekta īstenošanu, sapratām, ka mums ir ļoti paveicies ar projekta partnerskolu, jo komunikācija bija regulāra un visi jautājumi tika kopīgi apspriesti, turklāt bulgāru skola jau bija īstenojusi vairākus Comenius projektus.

2014. gadā notika mūsu projekta pirmā mobilitāte uz Bulgāriju. No 20. aprīļa līdz 1. maijam 20 skolēni un 5 skolotāji atradās Bulgārijā, mācījās bulgāru valodu, iepazina bulgāru kultūrvēsturisko mantojumu un gatavojās kopkoncertam. Šī vizīte bulgāru skolā ilgi paliks mūsu atmiņās, jo skolas delegāciju sagaidīja ļoti profesionāli un svinīgi.

Skola bija parūpējusies par sarkano paklāju, orķestri, dejotājiem un pie ieejas pat cienāja ar sāli un maizi, turklāt direktores kabinetā mūs sagaidīja fantastisks semināram noformēts galds. Katrs skolēns saņēma mapīti ar nedēļas programmu, mācību materiāliem un suvenīriem. Mūsuprāt, tas skolēniem deva lielisku ieskatu tajā, kā dalībniekus sagaida starptautiskās konferencēs. Jau šajā pirmajā dienā pie mums klāt nāca mūsu skolēni un vaicāja, kā mēs sagaidīsim bulgārus, ja mums nav orķestra un deju kolektīva. Turklāt katrs gribēja piedāvāt savas idejas par to, kā to vislabāk izdarīt. Skolēnos varēja just vārdos neizteiktu piederības sajūtu savai skolai, jo neviens negribēja, lai bulgāru uzņemšana mūsu skolā būtu sliktāka. Tālāk sekoja 20 bulgāru valodas stundas, kurās skolotāji mācījās kopā ar skolēniem, tādējādi viņus papildus motivējot un iepazīstot no citas puses. Jāpiebilst, ka visi ar teicamām sekmēm nokārtoja gala pārbaudījumu.

Skolēniem vislielāko uztraukumu radīja gaidāmais koncerts, jo, lai gan luga „Zvēri un abras taisītājs” ir adaptēta latviešu tautas pasaka, tomēr iestudējām to bulgāru valodā, un visiem ļoti gribējās, lai viņi runātu skaidri un saprotami. Koncerts bija plaši apmeklēts, tikām arī filmēti Vidinas pilsētas televīzijas raidījumam.

Atgriežoties Latvijā, skolēni vēl aktīvāk iesaistījās projekta aktivitātēs, gan veidojot kopīgo grāmatu, gan gatavojoties viesu uzņemšanai Latvijā. 2014.gadā no  18. līdz 29. aprīlim Majoru vidusskolā viesojās skolēni un skolotāji no Bulgārijas. Viņi iepazina latviešu folkloru un Lieldienu svinēšanas tradīcijas, izmantojot dziesmas, dejas un teātri. Arī Latvijā tika organizēta latviešu valodas apmācība 20 mācību stundu apjomā, un mācību procesā tika izmantota īpaši šim mērķim izstrādāta darba burtnīca. Bulgāru jaunieši nopietni un ar lielu atbildības sajūtu iesaistījās mācību procesā, bija radoši un ar lielu interesi apguva frāzes un izteicienus, salīdzinot tos ar bulgāru valodu. Skolēni savas valodas prasmes attīstīja arī, veicot runas vingrinājumus un dziedot latviešu tautas dziesmas. Mācību kursa noslēgumā visi dalībnieki veiksmīgi nokārtoja gala pārbaudes darbu un saņēma apliecinājumu par latviešu valodas apguvi A1 līmenī.

Projekta mobilitāte noslēdzās ar latviešu un bulgāru skolēnu kopīgu koncertu. Tajā latviešu skolēni rādīja savas Lieldienu svinēšanas tradīcijas, skaitīja tautasdziesmas un demonstrēja latviešu tautas rotaļas. Bulgāru skolēni uzstājās ar bulgāru tautas pasaku „Slinkā Bogdanka” iestudētu latviešu valodā. Koncerta izskaņā latviešu un bulgāru skolēni vienojās divās latviešu tautas dziesmās „Bēdu manu, lielu bēdu” un „Strauja, strauja upe tecēj’ ”.

Atvadu dienā skolēni veica projekta izvērtējumu un rakstīja atvadu vēstules, pēc tam ievietoja tās divās laika kapsulās, kuras tika atvērtas mācību gada beigās un sagādāja jauniešiem daudz emociju.

Pēc projekta jaunieši aktīvi interesējas par citiem projektiem un iespējām piedalīties skolēnu apmaiņās. Viens no vidusskolēniem pēc savas iniciatīvas ir uzsācis mācības Lielbritānijā, un mūsu bijusī skolniece ir devusies pieredzes apmaiņā uz Čīli. Šobrīd mūsu skolā mācās skolēns no Taizemes, kurš arī ieradies pieredzes apmaiņā un viņš ir lieliski iekļāvies skolas kolektīvā. Redzams, ka skolēni ir kļuvuši atvērtāki pret citādo un daudz aizrautīgāk interesējas par citām valstīm, to paražām un tradīcijām. Skolēniem arī paaugstinājies pašvērtējums, uzlabojušās viņu angļu valodas zināšanas un spēja komunicēt ar vienaudžiem svešvalodā. Skolēni brīvāk lieto valodu un vairāk lepojas ar savu valsti un skolu. Šobrīd plānojam arī pieteikties kādam Erasmus+ projektam.

 

Stāsta autore: Liene Millere, projekta koordinatore