Profesionālās pilnveides kursi Lielbritānijā

29.02.2012

Comenius un Grundtvig programmās, atrodot sev atbilstošu un interesējošu partnerības veidu, var iesaistīties ikviena izglītības iestāde un pedagogi, kas darbojas skolu un pieaugušo izglītībā. Ikviena mobilitāte, kas sākotnēji var likties kā jauks ārzemju ceļojums, ir daudz kas vairāk. Tā ir mācīšanās citā valodā, viedokļu un pieredzes apmaiņa ar ārvalstu kolēģiem, iepazīšanās ar jaunām mācību metodēm un pieejām.

„Mācīšanās nebeidzas pēc atgriešanās mājās, tā turpinās ar sava darba pārskatīšanu un nereti mainīšanu, ar kolēģu informēšanu par jauniegūtajām zināšanām, turpmāko kontaktu uzturēšanu un projektu veidošanu ar jaunajiem draugiem no citām valstīm”, citējot šos Valsts izglītības attīstības aģentūras Vispārējās un pieaugošo izglītības programmu nodaļas vadītājas Baibas Sermuliņas vārdus, gribas teikt, ka tie rakstīti par mani. Eiropas stipendiju Vispārējās profesionālās pilnveides kursiem izmantoju jau otro reizi un esmu ļoti priecīga par šo iespēju.

Šoreiz tie bija nedēļu gari kursi zinātņu priekšmetu skolotājiem „Mācīsim zinātni atraktīvāk”. Kursos piedalījās 27 dalībnieki no 7 valstīm - Rumānijas, Horvātijas, Itālijas, Turcijas, Čehijas, Somijas, un Latvijas. Kursi norisinājās Anglijā Čeltenhemā laikā no 4. līdz 12. jūnijam. Šis laiks tika izvēlēts tādēļ, ka no 7. līdz 12. jūnijam notika ikgadējais Čeltenhemas Zinātnes festivāls ‘11. Tā ietvaros mums bija iespēja apmeklēt nodarbības, kuras vadīja zinātņu aprindās zināmi cilvēki – John Kilcoyne, Martin Coath, David Wharton un Simon Foster.

Festivāla laikā skolēniem domātajās nodarbībās ar eksperimentiem, spēlēm, aizraujošu stāstījumu, vienkāršām prezentā¬cijām skaidroja smadzeņu darbību, dzīvības iespējamību kosmosā, skābekļa veidošanos, gāzu enerģiju utt. Uz šīm nodarbībām kā uz mācību stundām sanāca vietējo pamatskolu skolēni ar skolotājiem. Liela zāle bija atvēlēta interaktīvai izstādei, kurā skolēni, skolotāji, vecāki darbināja dažādas iekārtas, pētīja asins recēšanu, veidoja modeļus, izjautāja augstskolu mācībspēkus un studentus par dabas procesiem.

Vēl šo kursu laikā mums bija iespēja divas dienas viesoties skolās un vērot mācību stundu norisi, kā arī diskutēt ar skolotājiem par novēroto. Žēl, ka skolās nevarējām skolēnus fotografēt, jo ne visu var izstāstīt. Vairākas dienas mēs klausījāmies lekcijas par izglītības sistēmu Anglijā, mācību priekšmetu standartiem, zinātņu priekšmetu mācīšanu bilingvāli, kā arī diskutējām, ar kādām metodēm efektīvāk iemācīt šos ne visai vieglos mācību priekšmetus. Iespējams, ka Latvijā īstenotais dabaszinātņu un matemātikas projekts ideju aizguva tieši Anglijā.

Londonā Apmeklējām zinātņu un dabas un vēstures muzejus. Tur ir ko redzēt un mācīties. Arī tos apmeklē gan studenti, gan ģimenes ar maziem bērniem, gan arī citi interesenti. Nevienam nav jāpiespiež skolēni uz tiem doties – viņi paši to grib! Tādu interesi un vēlmi mācīties es gribētu redzēt arī mūsu skolēnu acīs.

Es gribētu novēlēt kolēģiem izmantot šādu iespēju pavērot, kā mācās citu valstu skolēni, kā strādā skolotāji un rit dzīve Eiropas valstīs.

Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā, fizikas un sociālo zinību skolotāja Dzintra Sijāte.