Kursi Austrijā deva iespēju radoši domāt un aktīvi darboties

09.11.2012

Mūsdienu tehnoloģiju straujajā laikmetā ir aktuāla ideja par personības radošu attīstību, izmantojot mācību un izglītības procesu. Helēna Briede, Rīgas Teikas vidusskolas vācu valodas skolotāja, starptautisko projektu koordinatore devās uz Austriju, lai Comenius pedagoģiskā personāla profesionālās pilnveides projekta ietvaros pilnveidotu vācu valodas prasmes un pasniegšanas metodes.

Skolēnu radošums liek apgūt kursus par radošu metožu izmantošanu mācību procesā

Mācot vācu valodu Rīgas Teikas vidusskolā, zinu, ka skolēni aizvien vairāk tiecas strādāt radoši, bet skolotājam ne vienmēr pietiek ideju, lai attīstītu skolēnos viņu radošās spējas. Tādēļ arī meklējot katalogā kursus, biju priecīga, tajā atrast semināru Austrijā „Metožu kompetences vācu valodā kā svešvalodā. Radoši impulsi austriešu valodas un valsts mācības apguvē”, kas notika divās Austrijas pilsētās Grācā un Rāhā laika posmā no 13.08. līdz 25.08.2012. un kurā bija paredzētas ļoti daudz praktiskas nodarbības. Sapratu, ka šie kursi ir domāti tieši man.

Kursi multinacionālā vidē

Saņemot semināra dalībnieku sarakstu, biju patīkami pārsteigta, ieraugot, ka tajā ir iekļauti dalībnieki no 15 valstīm – no Brazīlijas, Indijas, Afganistānas, Taivānas, Horvātijas, Spānijas, Turcijas, Krievijas, Armēnijas, Vjetnamas, Kazahstānas, Maķedonijas, Polijas, Izraēlas un mēs divas no Latvijas.

Dalībnieku grupa bija ļoti saliedēta un atvērta jaunām idejām. Sākumā, uzzinot no semināra vadītājiem, ka Grācā dzīvosim klosterī, laikam jau mēs visi sākumā dziļi ievilkām elpu, bet tā izrādījās zaļa oāze pilsētas centrā un tajā atvēlētais laiks bija domāts mūsu savstarpējām sarunām, kas turpinājās, arī tumsai iestājoties. Informācija par izglītību, sadzīvi, politiku, ģeogrāfiju, kas tika iegūta no dalībvalstu pārstāvjiem, ir nenovērtējams ieguvums katram no mums.

Pilnveides semināri dod iespēju attīstīt kreativitāti

Visu semināra laiku saņēmām radošus impulsus austriešu valodas un valsts mācības apguvē un ikvienam dalībniekam tika dota iespēja izteikt savu viedokli, aktīvi piedalīties jebkurā nodarbībā, sekmēt savas kreativitātes pilnveidošanu.

Semināra laikā notika radoša iepazīšanās vienam ar otru, Grācas pilsētas apskate profesionāla gida vadībā, klausījāmies lekciju par svešvalodu mācību metodēm, grupās tika apgūtas spēles valodu labākai apgūšanai. Mums bija iespēja noklausīties interesantu lekciju par Austrijas nozīmi Eiropas Savienībā. Notika praktiskas nodarbības darba grupās par svētkiem un svinamām dienām Austrijā, kā arī saņēmām interesantus materiālus, kurus varam izmantot savā praktiskā darbībā. Interesantas bija nodarbības par interneta lietošanas iespējām, kā arī mēs paši veidojām televīzijas raidījumu. Par tēmām - kā inovatīvi un radoši mācīt gramatiku un rakstītprasmi, notika darbs grupās. Aizraujošs bija austriešu ēdienu gatavošanas kurss ar pašu gatavoto ēdienu baudīšanu pusdienās un vakariņās. Interesantas darba metodes tika piedāvātas, izmantojot filmu materiālu. Veicām arī teātra pedagoģiskos uzdevumus, kā arī pašiem bija jāspēlē teātris pēc sava  scenārija.

Neizpaliek izklaide

Izbaudot Austrijas Alpu kalnus, kāpām Raksa kalnā. Mēs aktīvi piedalījāmies karaoke vakarā, dziedot dziesmas svešvalodās. Bija izveidota arī sava žūrija. Vakaros skatījāmies austriešu filmas. Lai nepazaudētu saikni ar ārpasauli - visiem dalībniekiem katru dienu bija iespēja lasīt austriešu avīzes. Kursu noslēgumā saņēmām daudz interesantu materiālu, kas noderēs turpmākā darbā - izdales materiālus, teorijas aprakstus un valsts mācības materiālus, kā arī tika izveidota platforma, kurā kursu dalībnieki arī turpmāk var apmainīties ar inovatīvām idejām. Jauks bija noslēguma vakars, kurā aktieri – mūsu kursu pasniedzējas, skaitīja dzeju, lasīja stāstus un dziedāja ģitāras pavadībā.

Kursos iegūtā pieredze sniedz jaunas enerģijas lādiņu

Pēc kursu apmeklējuma, atgriežoties Latvijā, esmu enerģijas pilna savu iegūto pieredzi nododot tālāk kolēģiem, un, protams, galvenais - to praktizēt savā ikdienas darbā ar skolēniem.

Organizējot mācību procesu un izmantojot kursos gūto pieredzi, novēroju, ka skolēni ir ieinteresēti un viņiem patīk, ja mācību saturu var apgūt netradicionālāk. Līdz ar to varu apgalvot, kursu mērķis ir sasniegts – ir izdevies inovatīvās mācību metodes ieviest praksē.