Jaunas zināšanas ir lielākā bagātība

05.09.2014

Tā uzskata Mazsalacas vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā un informātikas skolotāja Zane Luste. Comenius pedagoģiskās pilnveides kursus viņa izmantojusi divreiz un tālākizglītošanos turpina. To, kā dažādas informācijas tehnoloģijas izmantot mūsdienu skolā un mācību procesā, viņa kopā ar kolēģiem no vairākām Eiropas valstīm mācījusies Spānijā.

"Pirms došanās uz kursiem gatavojos: mācījos izmantot savu planšetdatoru ar Android operētājsistēmu, apguvu tā lietošanu, lejupielādēju dažādas aplikācijas, pētīju to izmantošanas iespējas, pilnveidoju angļu valodas prasmes. No Latvijas šajā pedagoģiskās pilnveides programmā biju vienīgā. Grupā bijām 25 dalībnieki, visvairāk interesentu bija no Somijas. Es vienmēr vēlos uzzināt kaut ko jaunu par jauno. Skolā mācību darbā pagaidām nevaram izmantot planšetdatorus, jo tie nav pieejami, bet tagad es noteikti varu pamatot, kāpēc tie būtu nepieciešami," stāstīja Zane Luste. Viņa piebilda, ka dalībai starptautiskā apmācību programmā ir trīs lieli plusi - jauna pieredze un zināšanas profesionālajā jomā, angļu valodas lietošana praksē, kas veicina tās tālākapguvi, kā arī satiktie cilvēki.

"Manis apmeklētie profesionālās pilnveides kursi sniedza ieskatu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanā mūsdienu skolā, pielietojot planšetdatorus, kā arī daudz vairāk uzzināju par to izmantošanas iespējām ikdienas darbā. Skolotāji varēja apgūt mācīšanas prasmes, izmantojot planšetdatorus un dažādas multimediju iespējas. Tika sniegts ieskats par to, kā jauno tehnoloģiju izmantošana mācību stundās sekmīgi var attīstīt skolēnu komunikācijas spējas, radošumu, pētniecības prasmes. Kursu dalībnieki mācījās izmantot izglītojoša satura aplikācijas un interneta resursus. Pieredzes  apmaiņa un komunikācija ar kursu dalībniekiem un pasniedzējiem aktīvi notiek pēc kursiem izveidotajā slēgtajā Facebook grupā. Viens otram stāstām, kur atrast jaunu informāciju par, piemēram, dažādu operētājsistēmu - iPad, Android un Windows izmantošanu. Apmaināmies ar literatūras avotiem un jaunākajām publikācijām, kas atrodamas starptautiskajos informācijas un komunikāciju tehnoloģiju speciālajos preses izdevumos, tiem avotiem, kas pieejami internetā," stāstīja projekta dalībniece. Tāpat viņa atklāja, ka mudinājusi arī citus Mazsalacas vidusskolas pedagogus interesēties par Comenius piedāvāto, meklēt katru iespēju pieteikties tālākizglītībai, jaunu iemaņu apgūšanai un sava redzējuma paplašināšanai. Izziņas kārā skolotāja priecājas, ka pāris kolēģes ir gatavas izmantot Erasmus+ piedāvājumu nākošajā mācību gadā. 

"Arī Spānijā notikušo kursu organizētāji veicināja kontaktu veidošanos starp dažādu valstu kolēģiem turpmākajām Erasmus+ aktivitātēm un stratēģiskās partnerības projektiem. Varētu teikt, ka šādi tiek popularizētas starptautiskās skolotāju tālākizglītības iespējas, un tas nav mazsvarīgi. Kursu apmeklējums ir nopietns stimuls turpināt dalību dažādos projektos. Aprīlī kopā ar skolas direktori un angļu valodas skolotāju sagatavojām stratēģiskās partnerības projekta pieteikumu sadarbībai ar vairāku valstu skolām, kas, līdzīgi kā Mazsalacas vidusskola, atrodas vēsturiskās ēkās. Projekta aktivitātēs ir iekļauta arī mobilo ierīču un planšetdatoru izmantošana multimediju produktu veidošanā. Strādāju pie iecerētā eTwinning projekta nākamajam mācību gadam," tā Zane Luste.

Pašlaik Mazsalacas vidusskolā informātikas stundas notiek gana atraktīvi - jaunieši var apgūt iemaņas animācijā un videomontāžā, izmantot planšetdatoru un mobilo telefonu iespējas multimediju materiālu veidošanā un koplietošanā. "Izmantoju kursos iegūtās zināšanas. Skolēniem interesē jauno apgūt, jo mūsdienu jaunatne dzīvo šajās tehnoloģijās. Viņi tās pēta, izzina un darbojas ļoti aizrautīgi. Ja informāciju vajadzētu izlasīt grāmatās, viss neapšaubāmi notiktu gausāk, nekā izmantojot datoru vai planšetdatoru. Arī es Spānijā ar milzīgu interesi un aizrautību klausījos pasniedzējus no Somijas, Slovēnijas, Igaunijas un Beļģijas, kuri ļoti daudz stāstīja par planšetdatoru kapacitāti: kā ērtāk izmantot planšetdatorus ikdienas darbā, kādas ir to priekšrocības un trūkumi salīdzinājumā ar citām informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ierīcēm, kā jaunās tehnoloģijas integrēt mācību procesā. Tika demonstrēti praktiski piemēri un salīdzinātas pieredzes planšetdatoru izmantošanā dažādās valstīs. Notika diskusijas par dažādām pieejām planšetdatoru izmantošanā mūsdienu skolā. Kursu saturu veiksmīgi papildināja vizīte vietējā somu privātskolā Colegio Finlandes. Tās laikā bija iespēja iepazīties ar Somijas izglītības sistēmu, vērot stundas pamatskolas klasēs, piedalīties angļu valodas stundā un redzēt reālu planšetdatoru izmantošanu pāru darbā, sekot līdzi ikdienas notikumiem skolā. Kursos bijām dalībnieki no 11 Eiropas valstīm - Beļģijas, Horvātijas, Igaunijas, Somijas, Grieķijas, Francijas, Polijas, Slovēnijas, Zviedrijas, Turcijas un Latvijas. Protams, ka pieredzes atšķiras, bet tas taču cilvēkus dara bagātākus. Kā jau teicu - mēs mācījāmies viens no otra un šo pieredzes apmaiņu turpinām," uzsvēra Zane.

Pērnajā gadā Mazsalacas novads tika nosaukts par aktīvāko dalībnieku Lattelecom sociālās atbildības projektā "Pieslēdzies, Latvija!". Zane Luste šī projekta ietvaros jau trīs gadus vada informācijas un komunikāciju tehnoloģiju apguves nodarbības Mazsalacas novada iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 50 gadu vecumu. "Pedagoģiskās profesionālās pilnveides kursos apgūtās zināšanas izmantošu arī šajā darbā. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju apguves kursos pamatā notiek datorapmācība, planšetdatoru apguve nav iekļauta, bet jau tagad saskaros ar situācijām - gados vecam cilvēkam uzdāvināts planšetdators, tas viņam lietošanai pat ir ērts, bet tā iespēju izmantošana jāmāca no nulles. Ir gandarījums, ka varu palīdzēt," atzina Mazsalacas vidusskolas skolotāja.