Comenius projektā iegūta dzīves pieredze

29.09.2014

Trīs mēnešus Smiltenes ģimnāzijas 11. klases skolnieces Linda un Ausma kopā ar 10. klases audzēkni Robertu mācījās Sicīlijā. Uz sadraudzības skolu jaunieši devās ar Smiltenes ģimnāzijas atbalstu, jo skola, pateicoties ilggadējam darbam starptautiskajos projektos, varēja iesniegt projekta pieteikumu skolēnu individuālajai mobilitātei.

Jaunieši vēlas izzināt

“Jauniešiem ģimnāzijas laikā ir jāsniedz iespēja sevi pilnveidot. To zinām no daudzu gadu pieredzes, darbojoties dažādos projektos. Jaunieši vēlas izzināt, ļoti daudziem ir interese par jauno. Lai arī ģimnāzijas audzēkņiem ir samērā labas angļu valodas prasmes, jaunieši atzinuši, ka dzīvot vidē, kur jārunā tikai svešvalodā, ir labākā iespēja šīs iemaņas papildināt. Ja ir drosme un spēcīga motivācija, tad tas iespējams arī šādos individuālās mobilitātes projektos. Jauna saskarsme, svešas kultūras un atšķirīga dzīvesveida, tradīciju iepazīšana veido neatņemamu dzīves pieredzi. Kad aicinājām pieteikties mobilitātes programmai, saņēmām vismaz 20 iesniegumus no skolas audzēkņiem, kuri bija gatavi jauniem izaicinājumiem. Uz Sicīliju aizbrauca trīs, mūsuprāt, vismotivētākie jaunieši,” vērtēja Smiltenes ģimnāzijas mobilitātes projekta koordinatore Inga Savicka. Viņa piebilda, ka lauku jauniešiem dalība starptautisko sadarbības projektu aktivitātēs bieži vien ir dubultā svarīga un lietderīga.

“Laukos bērnu iespējas, bieži vien ģimeņu sociāli ekonomisko apstākļu dēļ, ir ļoti dažādas. Ir ģimenes, kas nevar atļauties ārpusskolas aktivitātes. Tāpēc dalība šajā projektā ir nozīmīga iespēja. Būtiski, ka par piešķirto finansējumu varējām nopirkt izziņas kārajiem - Lindai, Ausmai un Robertam, biļetes uz Itāliju. Bērniem bija pašiem sava kabatas nauda svešajā zemē, lai to izmantotu mācību un ikdienas vajadzībām, apmeklējot dažādus izglītojošus kultūras pasākumus, kopā ar viesģimenēm iepazīstot Sicīliju,” atklāja Inga.

Atrodoties Itālijā vairāk nekā trīs mēnešus, jaunieši klasesbiedriem, skolai un vecākiem sūtīja daudzas elektroniskā pasta vēstules, daloties iespaidos par mācību laiku un piedāvātajām iespējām. “Jau no pirmās skolas dienas mācības rit pilnā sparā. Katru dienu notiek mācību stundas, izņemot svētdienu. Klasesbiedri ir jauki un draudzīgi, tāpat kā vairums citu skolas biedru. Sveša valsts, citādāka ēdienkarte, jauna skola un draugi, cita ģimene. Ko mēs darām, un kā mums iet? Jau pirmajās minūtēs, kad devāmies ceļā, sapratām, ka trīs mēnešus būsim viens otram balsts un padomdevējs,” sajūtās dalījās Ausma. Savukārt Roberts un Linda spilgtāk raksturoja kultūras, mentalitātes, tradīciju, kā arī izglītības formas, tās pieejamības atšķirības: “Kā skolotāji, tā skolēni mīl daudz runāt, filozofēt un kavēt. Tipiski itāļi! Tiešām nākas pierast pie jaunā, dzīvei Latvijā neraksturīgā. Draugu pulks ir dažāds, jo skolā mācās dažādu rasu bērni un jaunieši. Te mācās arī bērni ar dažādu invaliditāti, arī garīgi slimi bērni.”

Projekta koordinatore Inga Savicka skaidroja, ka jaunieši, kas piedalījušies apmaiņas programmā, ir tikai ieguvēji. Trīs mēnešu laikā, kas pavadīti partnerskolā, nemācoties dzimtenē, ģimnāzisti nav iekavējuši Latvijas mācību programmas mācību vielas apguvi.

“Mūsu jaunieši atzina, ka 11. klase ir īstais laiks, kad izmantot iespēju gūt noderīgu pieredzi ārzemēs. Tad var tvert katru atšķirīgu redzējumu, vienlaikus domājot par to, ko vēlēsies darīt, skolu beidzot un iegūstot vidējo izglītību. Projektā ir iegūta neatsverama pieredze, ar kuru Linda, Ausma un Roberts noteikti vēl dalīsies, mācoties 12. klasē un mudinot citus aktīvus ģimnāzijas audzēkņus izmantot līdzīgas iespējas. Kas mūsu skolēniem bija jādara Itālijā? Viņiem obligāti bija jāmācās matemātika, angļu un itāļu valoda, bet mūsu jaunieši izmantoja un klausījās visu mācību programmu, piedalījās daudzās skolas aktivitātēs, gluži tāpat kā trīs itāļu puiši, kuri uz trīs mēnešiem bija atstājuši savas ģimenes Sicīlijā un devušies uz viņiem tik svešo Latviju,” stāstīja Inga.

Itāļi Smiltenē

Individuālās mobilitātes projekta laikā Frančesko, Andrea un Džordžio no partnerskolas Itālijā mācījās Smiltenes ģimnāzijā un dzīvoja viesģimenēs. “Taujāju viņu motivāciju, braucot mācīties uz Latviju, Smilteni, saklausīju līdzīgo - iegūt jaunus draugus, iepazīt viņiem svešu zemi un labāk apgūt angļu valodu. Sākumā uz visu, ko rādījām un stāstījām, viņi raudzījās kā uz eksotiku. Kāpēc? Par Latviju iepriekš neko nebija zinājuši. Puišiem nenoliedzami tas nozīmēja jaunu pasaules redzējumu, neatņemamu dzīves un kultūras pieredzi. Ģimenes, kurās jaunieši dzīvoja, viņus veda uz jūru un dažādās citās ekskursijās. Kopā svinējām Latvijas dzimšanas dienu 18. novembrī, daudz stāstījām par latviskajām tradīcijām, folkloru, gadskārtu svētku svinēšanu. Jaunieši teica, ka ne brīdi nav bijis garlaicīgi, viss aizrāvis. Projekta laikā mēs sadraudzējāmies ar šiem audzēkņiem un partnerskolu, tāpēc jau plānojam jaunas mobilitātes iespējas,” uzsvēra mobilitātes projekta koordinatore.

Inga piebilda, ka Smiltenes ģimnāzija jaunajam mācību gadam jau ir uzrakstījusi un iesniegusi apstiprināšanai Valsts izglītības attīstības aģentūrā jaunu projektu skolu partnerībai, kas iekļauj arī individuālās skolēnu mobilitātes. Projekts paredz sadarboties ne tikai ar partnerskolu Sicīlijā, bet arī ar citiem draugiem Spānijā un Vācijā. “Ja projektu apstiprinās, tad nākamajā mācību gadā mūsu jauniešiem atkal būs jaunas iespējas. Talantīgākie un motivētākie ģimnāzisti varēs doties uz pieminētajām Eiropas valstīm, bet Smiltenes ģimnāzijā gaidīsim ciemiņus," tā Inga Savicka.