Comenius Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide

2013.gada projektiem

 Projekta izstrāde Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Komisijas uzaicinājums 1.-Call 2013 uzaicinājums iesniegt priekšlikumus.pdf?d=files/free/54/2854/1._call_2013_uzaicin_jums_iesniegt_priek_likumus.pdf LV  
2. Stratēģiskās prioritātes 2.-stratēģiskās prioritātes 2013.pdf?d=files/free/54/2854/2._strat_isk_s_priorit_tes_2013.pdf LV  
3.

Vadlīnijas pieteicējiem:

  • I daļa Vadlīnijas pieteicējiem - vispārīgā informācija
  • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
  • IIb: Projektu veidu apraksti

3.-LLP Guide Part I 2013.pdf?d=files/free/54/2854/3._llp_guide_part_i_2013.pdf EN

 

3.-LLP Guide Part IIa 2013.pdf?d=files/free/54/2854/3._llp_guide_part_iia_2013.pdf EN

 

3.-LLP Guide Part IIb 2013.pdf?d=files/free/54/2854/3._llp_guide_part_iib_2013.pdf EN

 
 

Dokumenti pieteikuma izstrādei

   
4.

Veidlapu aizpildīšanas vadlīnijas

5.-Applicants Guide LLP eForms 2013.doc?d=files/free/54/2854/5._applicants_guide_llp_eforms_2013.doc EN

 
5.

Projektu pieteikumu iesniegšana un vērtēšanas kritēriji

6._comenius_prof_pilnveide_kaartiiba_2013.gads.doc?d=files/free/54/2854/6._comenius_prof_pilnveide_kaartiiba_2013.gads.doc LV

 Aktualizēts 13.03.2013
6.

Finansējuma likmes

7.-likmes_com_prof_pilneveidei_2013.gads.xls?d=files/free/54/2854/7._likmes_com_prof_pilneveidei_2013.gads.xls LV

 
7.

Comenius prioritātes 2013

8.-Comenius prioritātes 2013.doc?d=files/free/54/2854/8._comenius_priorit_tes_2013.doc LV

 
8.

Gala atskaites vadlīnijas

gala_atskaites_vadl_nijas_ist (3).doc?d=files/free/54/2854/gala_atskaites_vadl_nijas_ist_3_.doc LV

 
9.

Gala atskaites veidlapa

 

Veidlapa tiek sūtīta

katram finansējuma saņēmējam

individuāli uz e-pastu

 

 

2012.gada projektiem

 Projekta izstrāde Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Komisijas uzaicinājums ek_uzaicinajums_2012.pdf?d=files/free/54/2854/ek_uzaicinajums_2012.pdf LV  
2. Stratēģiskās prioritātes Stratēģiskās prioritātes 2012.pdf?d=files/free/54/2854/strat_isk_s_priorit_tes_2012.pdf LV  
3.

Vadlīnijas pieteicējiem:

  • I daļa Vadlīnijas pieteicējiem - vispārīgā informācija
  • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
  • IIb: Projektu veidu apraksti

Vadlīnijas iesniedzējam  - Vispārīgā daļa I.pdf?d=files/free/54/2854/vadl_nijas_iesniedz_jam_visp_r_g_da_a_i.pdf EN

 

Vadlīnijas iesniedzējam - Apakšprogrammas un projektu veidi II a.pdf?d=files/free/54/2854/vadl_nijas_iesniedz_jam_apak_programmas_un_projektu_veidi_ii_a.pdf EN

 

Vadlīnijas iesniedzējam - Projektu veidi II b.pdf?d=files/free/54/2854/vadl_nijas_iesniedz_jam_projektu_veidi_ii_b.pdf EN

 
 

Dokumenti pieteikuma izstrādei

   
4.

Veidlapu aizpildīšanas vadlīnijas

5 - Applicants Guide LLP eForms 2012.doc?d=files/free/54/2854/5_applicants_guide_llp_eforms_2012.doc EN

 
5.

 

Projektu pieteikumu iesniegšana un vērtēšanas kritēriji

 

6 - comenius_prof_pilnveide_kaartiiba_2012.doc?d=files/free/54/2854/6_comenius_prof_pilnveide_kaartiiba_2012.doc LV

Aktualizēts: 15.12.2011.
6.

Comenius prioritātes 2012

8 - comenius_profesionalas_pilnveides_prioritates_2012.doc?d=files/free/54/2854/8_comenius_profesionalas_pilnveides_prioritates_2012.doc LV

 
7.

Gala atskaites vadlīnijas

9 - gala_atskaites_vadlinijas_ist.doc?d=files/free/54/2854/9_gala_atskaites_vadlinijas_ist.doc LV

 
8.

Gala atskaites veidlapa

 

Veidlapa tiek sūtīta

katram finansējuma saņēmējam

individuāli uz e-pastu

 

 
 Projekta īstenošana   
1.

Līguma paraugs 

Līgums mājas lapai_COM profesionālā pilnveide.pdf?d=files/free/54/2854/l_gums_m_jas_lapai_com_profesion_l_pilnveide.pdf LV 

 

 

2011.gada projektiem

 Projekta izstrāde Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Parlamenta lēmums par Mūžizglītības programmas dibināšanu ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf?d=files/free/54/2854/ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf EN  
2. Mūžizglītības programmas (MP) 2011.gada pieteikumu
konkursa sludinājums:
Call 2011 sludinajums_lv.pdf?d=files/free/54/2854/call_2011_sludinajums_lv.pdf LV  
3. Stratēģiskās prioritātes Call 2011 prioritates_lv.pdf?d=files/free/54/2854/call_2011_prioritates_lv.pdf LV  
4.

Vadlīnijas pieteicējiem:

  • I daļa Vispārīga informācija
  • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
  • IIb: Projektu veidu apraksti
llp_guide 2011 Part 1 General provisions.pdf?d=files/free/54/2854/llp_guide_2011_part_1_general_provisions.pdf EN

llp_guide 2011 Part 2a Subprogrammes and actions.pdf?d=files/free/54/2854/llp_guide_2011_part_2a_subprogrammes_and_actions.pdf EN

 

LLP Guide 2011 Part 2b Fiches.pdf?d=files/free/54/2854/llp_guide_2011_part_2b_fiches.pdf EN

 
  Dokumenti pieteikuma izstrādei    
5. Pieteikuma veidlapa   2011. gada konkurss noslēdzies
6. Veidlapu aizpildīšanas vadlīnijas Applicants Guide LLP eForms 2011.doc?d=files/free/54/2854/applicants_guide_llp_eforms_2011.doc EN  
7. Projektu iesniegumu iesniegšana un vērtēšanas kritēriji comenius_prof_pilnveide_kaartiiba_2011 (4)_v2.doc?d=files/free/54/2854/comenius_prof_pilnveide_kaartiiba_2011_4_v2.doc LV Aktualizēts: 31.08.2011
8. Finansējuma likmes likmes_com_prof_pilneveidei_2011_2v.xls?d=files/free/54/2854/likmes_com_prof_pilneveidei_2011_2v.xls LV Aktualizēts: 14.06.2011
9. Comenius prioritātes 2011 Comenius profesionalas pilnveides prioritates 2011.doc?d=files/free/54/2854/comenius_profesionalas_pilnveides_prioritates_2011.doc LV  

 

2010.gada projektiem

 Projekta pieteikšana                                     
  Vadlīnijas pieteicējiem  
1. I daļa. Vispārēji noteikumi

LLP_GUIDE_2010_Part_I_EN.doc?d=files/free/54/2854/llp_guide_2010_part_i_en.doc EN

 

I_visparejie_noteikumi.doc?d=files/free/54/2854/i_visparejie_noteikumi.doc LV

2. IIa daļa. Apakšprogrammas un aktivitātes

Guide_2010_Part_II_a.doc?d=files/free/54/2854/guide_2010_part_ii_a.doc EN

 

IIa_apaksprogrammas_un_akcijas.doc?d=files/free/54/2854/iia_apaksprogrammas_un_akcijas.doc LV

3. Finansiālie noteikumi.
Maksimālais finansējums Latvijas pieteicējiem

Finansialie_noteikumi_2010_LV.doc?d=files/free/54/2854/finansialie_noteikumi_2010_lv.doc LV

  Dokumenti pieteikuma izstrādei  
4. Pieteikuma veidlapa 2010.gada konkurss ir noslēdzies!
5. E-veidlapas aizpildīšanas rokasgrāmata Rokasgramata_pieteicejiem.pdf?d=files/free/54/2854/rokasgramata_pieteicejiem.pdf LV
6. Pieteikuma iesniegšanas kārtība Comenius_prof_pilnveide_instrukcija.doc?d=files/free/54/2854/comenius_prof_pilnveide_instrukcija.doc LV
7. Comenius prioritātes comenius_prioritates_2010.doc?d=files/free/54/2854/comenius_prioritates_2010.doc LV

 

 Projekta īstenošana 
1. Aktivitātes dalībnieka atskaites veidlapas paraugs Comenius_prof_pilnveides_atskaite_2010_projekti.pdf?d=files/free/54/2854/comenius_prof_pilnveides_atskaite_2010_projekti.pdf EN