Asistentūru statistika par 2011.gadu

Asistentūras

dalībnieki

 

Asistentu projektu

iesniegumi

 

     

 

 

 

 

 

 

   
               
 Asistentu

apmeklētās mācību

iestādes

 

Asistentu projektu

iesniegumu noraidīšanas

iemesli

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistentūras

valstis