Profesionālās pilnveides statistika par 2011.gadu

Profesionālās pilnveides

apmācības valoda 

 

Profesionālās pilnveides

dalībnieki 

 
           
           

Profesionālās pilnveides
projektu iesniegumi

 

Profesionālās pilnveides

aktivitātes

(apstiprinātie dalībnieki) 

 
           
           

Projektu iesniegumu

noraidīšanas iemesli 

 

Profesionālās pilnveides

dalībnieka pārstāvētā

iestāde 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

Profesionālās pilnveides

kursu tipi 

 

Profesionālajā pilnveidē

apmeklētās valstis

(dalībnieku skaits katrā valstī) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

Profesionālās pilnveides

dalībnieku
personāla kategorija