Reģionālo partnerību statistika par 2011.gadu

Reģionālo partnerību

projekti

 

Apstiprinātajos reģionālo partnerību

projektos iesaistītās institūcijas 

     
               
               

Reģionālo partnerību
projektu noraidīšanas
iemesli