Comenius sagatavošanas vizīšu statistika par 2011.gadu

Sagatavošanas vizīšu

saņemtie un apstiprinātie

projekti 

 

Apstiprināto sagatavošanas

vizīšu dalībnieki 

     
               
               

Comenius sagatavošanas vizīšu

noraidījumu iemesli 

 

Sagatavošanas vizītēs

un kontaktsemināros

apmeklētās valstis 

     
               
               

Mācību iestāžu tipi

(skolu partnerību sagatavošanas

vizītēm) 

 

Apstiprināto sagatavošanas

vizīšu veidi