Skolu partnerību statistika par 2011.gadu

Skolu partnerību saņemtie

un apstiprinātie projekti

 

Apstiprināto projektu

izglītības iestāžu veidi

     
               
               

Skolu partnerību projektu

noraidīšanas iemesli 

 

Latvijas skolu loma

projektos 

     
               
               

Apstiprināto projektu

mobilitāšu veidi

(mobilitātes finansējums) 

 

Koordinatoru valstis

apstiprinātajos projektos