Asistentu uzņemošo skolu statistika par 2011.gadu

Asistentu uzņemošos skolu

projektu iesniegumi

 

Uzņemošo asistentu

mācību iestāžu veidi

     
               
               

Asistentu uzņemošos skolu

projektu iesniegumu

noraidīšanas iemesli