Erasmus Intensīvās programmas (IP)

2013./2014.mācību gads

 Projekta izstrāde Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Komisijas uzaicinājums 1._eiropas_komisijas_uzaicinajums_2013.pdf?d=files/free/05/3205/1._eiropas_komisijas_uzaicinajums_2013.pdf LV  
2. Stratēģiskās prioritātes 2._strat_isk_s_priorit_tes_2013.pdf?d=files/free/05/3205/2._strat_isk_s_priorit_tes_2013.pdf LV  
3.

Vadlīnijas pieteicējiem:

 • I daļa Vadlīnijas pieteicējiem - vispārīgā informācija
 • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
 • IIb: Projektu veidu apraksti

3._vadlinijas_pieteicejiem_i_dala_vispariga_informacija.pdf?d=files/free/05/3205/3._vadlinijas_pieteicejiem_i_dala_vispariga_informacija.pdf EN

 

3._vadlinijas_pieteicejiem_iia_apaksprogrammas_un_projektu_veidi.pdf?d=files/free/05/3205/3._vadlinijas_pieteicejiem_iia_apaksprogrammas_un_projektu_veidi.pdf EN

 

3._vadlinijas_pieteicejiem_iib_projektu_veidu_apraksti.pdf?d=files/free/05/3205/3._vadlinijas_pieteicejiem_iib_projektu_veidu_apraksti.pdf EN

 
 

Dokumenti pieteikuma izstrādei

   
4. Pieteikuma forma

 

(jāaizpilda tiešsaistē)
5.

TURNA Eiropas pieteicēja rokasgrāmata

TURNA_Europe_Beneficiary_Manual.doc?d=files/free/05/3205/turna_europe_beneficiary_manual.doc EN

 
6.

Pieteikuma iesniegšanas instrukcija 

IP pieteikuma iesniegšanas instrukcija.doc?d=files/free/05/3205/ip_pieteikuma_iesnieg_anas_instrukcija.doc LV

 
 

Projekta īstenošana

 

 
1.

Vispārīgie noteikumi

 Visparigie_noteikumi_pie_liguma_2013.pdf?d=files/free/05/3205/visparigie_noteikumi_pie_liguma_2013.pdf LV

 
2.

 Līguma paraugs

 • I pielikums. Līguma grozījumu pieprasījuma veidlapa

 IP_l_½gums_2013_paraugs_LV.pdf?d=files/free/05/3205/ip_l_gums_2013_paraugs_lv.pdf LV

 

 Aktualizēts 12.04.2013

 

3. I pielikums: Pieteikuma forma

 

Jāaizpilda tiešsaistē
4.

II pielikums: Atbilstošu partneru identifikācija  

 

---

 

 

Skatīt I pielikuma 3.sadaļu

 

5.

6.

7.

III pielikums: Saņēmēja gala atskaites veidlapa

 • IP gala atskaites dokumentu sagatavošanas nosacījumi
 • Ceļa izdevumu apkopojuma veidlapas
Sa_å_ōm_ōja gala atskaites veidlapa.doc?d=files/free/05/3205/sa_m_ja_gala_atskaites_veidlapa.doc EN
 • IP gala atskaites sagatavo_Īanas nosac_½jumi.doc?d=files/free/05/3205/ip_gala_atskaites_sagatavo_anas_nosac_jumi.doc LV
 • Ce__a izdevumu apkopojuma veidlapas.xls?d=files/free/05/3205/ce_a_izdevumu_apkopojuma_veidlapas.xls LV
 
8. IV pielikums: Studenta gala atskaites veidlapa

 Studenta gala atskaites veidlapa.doc?d=files/free/05/3205/studenta_gala_atskaites_veidlapa.doc EN

 
9. V pielikums: Erasmus programmas koordinatoru rokasgrāmata  erasmus_koordinatoru_rokasgramata_2013.pdf?d=files/free/05/3205/erasmus_koordinatoru_rokasgramata_2013.pdf LV  

2012./2013.akadēmiskais gads

 Projekta izstrāde Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Komisijas uzaicinājums ek_uzaicinajums_2012.pdf?d=files/free/05/3205/ek_uzaicinajums_2012.pdf LV  
2. Stratēģiskās prioritātes Stratēģiskās prioritātes 2012.pdf?d=files/free/05/3205/strat_isk_s_priorit_tes_2012.pdf LV  
3.

Vadlīnijas pieteicējiem:

 • I daļa Vadlīnijas pieteicējiem - vispārīgā informācija
 • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
 • IIb: Projektu veidu apraksti

Vadlīnijas iesniedzējam - Vispārīgā daļa I.pdf?d=files/free/05/3205/vadl_nijas_iesniedz_jam_visp_r_g_da_a_i.pdf EN

 

Vadlīnijas iesniedzējam - Apakšprogrammas un projektu veidi II a.pdf?d=files/free/05/3205/vadl_nijas_iesniedz_jam_apak_programmas_un_projektu_veidi_ii_a.pdf EN

 

Vadlīnijas iesniedzējam - Projektu veidi II b.pdf?d=files/free/05/3205/vadl_nijas_iesniedz_jam_projektu_veidi_ii_b.pdf EN

 
 Projekta īstenošana  
 

Līguma paraugs

 • I pielikums. Līguma grozījumu pieprasījuma veidlapa

IP_līgums_2012.doc?d=files/free/05/3205/ip_l_gums_2012.doc

 • Līguma_grozijumu_pieprasijuma_veidlapa.doc?d=files/free/05/3205/l_guma_grozijumu_pieprasijuma_veidlapa.doc 

 

 1.

I pielikums: Pieteikuma forma 

 

(jāaizpilda tiešsaistē)
 2.

TURNA Eiropas pieteicēja rokasgrāmata 

TURNA_Europe_Beneficiary_Manual.doc?d=files/free/05/3205/turna_europe_beneficiary_manual.doc EN

 
 3.

II pielikums: Atbilstošu partneru identifikācija 

 -

Skatīt I pielikuma 3.sadaļu

4.

5.

6.

III pielikums: Saņēmēja gala atskaites veidlapa

 • IP gala atskaites dokumentu sagatavošanas nosacījumi
 • Ceļa izdevumu apkopojuma veidlapas

III.pielikums saņēmēja gala atskaites veidlapa.doc?d=files/free/05/3205/iii.pielikums_sa_m_ja_gala_atskaites_veidlapa.docEN

 • IP gala atskaites dokumentu sagatavošanas nosacījumi.doc?d=files/free/05/3205/ip_gala_atskaites_dokumentu_sagatavo_anas_nosac_jumi.doc LV
 • Ceļa izdevumu apkopojuma veidlapas.xls?d=files/free/05/3205/ce_a_izdevumu_apkopojuma_veidlapas.xls LV
 
 7.

IV pielikums: Studenta gala atskaites veidlapa 

IV.pielikums studenta gala atskaites veidlapa.doc?d=files/free/05/3205/iv.pielikums_studenta_gala_atskaites_veidlapa.docEN

 
 8.

V pielikums: Erasmus programmas koordinatoru rokasgrāmata 

Erasmus_rokasgramata_2011_2012_gads.pdf?d=files/free/05/3205/erasmus_rokasgramata_2011_2012_gads.pdf EN

 
 9.

Statistikas atskaišu veidlapas:
a) Statistikas dati par IP ;
b) Statistika par mācībspēkiem, kas piedalījās IP;
c) Statistika par studentiem, kas piedalījās IP. 

IP statistikas atskaite 2012_13.xls?d=files/free/05/3205/ip_statistikas_atskaite_2012_13.xls   
10.
 • Studentu datu vārdnīca;
 • Mācībspēku datu vārdnīca;
 • Vispārīgā IP datu vārdnīca. 
 • IP_Students_2011_2012_Datadictionary_Final.doc?d=files/free/05/3205/ip_students_2011_2012_datadictionary_final.doc EN
 • IP_Teachers_2011_2012_Datadictionary_Final.doc?d=files/free/05/3205/ip_teachers_2011_2012_datadictionary_final.doc EN
 • IPGeneral_2011_2012_Datadictionary_Final.doc?d=files/free/05/3205/ipgeneral_2011_2012_datadictionary_final.doc EN
 

 

2011./2012.akadēmiskais gads

 Projekta izstrāde                                                                                 Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Parlamenta lēmums par Mūžizglītības programmas dibināšanu ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf?d=files/free/05/3205/ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf EN  
2. Mūžizglītības programmas (MP) 2011.gada pieteikumu
konkursa sludinājums:
Call 2011 sludinajums_lv.pdf?d=files/free/05/3205/call_2011_sludinajums_lv.pdf EN  
3. Stratēģiskās prioritātes Call 2011 prioritates_lv.pdf?d=files/free/05/3205/call_2011_prioritates_lv.pdf LV  
4.

Vadlīnijas pieteicējiem:

 • I daļa: Vispārīga informācija
 • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
 • IIb: Projektu veidu aprakstillp_guide 2011 Part 1 General provisions.pdf?d=files/free/05/3205/llp_guide_2011_part_1_general_provisions.pdf EN

llp_guide 2011 Part 2a Subprogrammes and actions.pdf?d=files/free/05/3205/llp_guide_2011_part_2a_subprogrammes_and_actions.pdf EN

 

LLP Guide 2011 Part 2b Fiches.pdf?d=files/free/05/3205/llp_guide_2011_part_2b_fiches.pdf EN

 
  Projekta īstenošana    
  Finansējuma līgums finansējuma līgums_2011_2012.doc?d=files/free/05/3205/finans_juma_l_gums_2011_2012.doc LV  
  I pielikums: Pieteikuma veidlapa Pieteikuma veidlapa_2011_2012.doc?d=files/free/05/3205/pieteikuma_veidlapa_2011_2012.doc EN  
  II pielikums: Atbilstošu partneru identifikācija Skatīt I pielikuma 3.sadaļu  
 

III pielikums: Saņēmēja gala atskaites veidlapa

 • IP gala atskaites dokumentu sagatavošanas nosacījumi
 • Ceļa izdevumu apkopojuma veidlapas

III. pielikums - saņēmēja gala atskaites veidlapa.doc?d=files/free/05/3205/iii._pielikums_sa_m_ja_gala_atskaites_veidlapa.doc EN 

 • IP gala atskaites dokumentu sagatavošanas nosacījumi.doc?d=files/free/05/3205/ip_gala_atskaites_dokumentu_sagatavo_anas_nosac_jumi.doc LV
 • Ceļa izdevumu apkopojuma veidlapas.xls?d=files/free/05/3205/ce_a_izdevumu_apkopojuma_veidlapas.xls LV
 
  IV pielikums: Studenta gala atskaites veidlapa IV. pielikums - studenta gala atskaites veidlapa.doc?d=files/free/05/3205/iv._pielikums_studenta_gala_atskaites_veidlapa.doc EN  
  V pielikums: Erasmus programmas koordinatoru rokasgrāmata Erasmus_rokasgramata_2011_2012_gads.pdf?d=files/free/05/3205/erasmus_rokasgramata_2011_2012_gads.pdf EN  
  Statistikas atskaišu veidlapas:
a) Statistikas dati par IP ;
b) Statistika par mācībspēkiem, kas piedalījās IP;
c) Statistika par studentiem, kas piedalījās IP.
ip_statistikas_atskaite_ml_2011_2012.xls?d=files/free/05/3205/ip_statistikas_atskaite_ml_2011_2012.xls EN  
 
 • Studentu datu vārdnīca;
 • Mācībspēku datu vārdnīca;
 • Vispārīgā IP datu vārdnīca.
 • IP_Students_2011_2012_Datadictionary_Final.doc?d=files/free/05/3205/ip_students_2011_2012_datadictionary_final.doc EN
 • IP_Teachers_2011_2012_Datadictionary_Final.doc?d=files/free/05/3205/ip_teachers_2011_2012_datadictionary_final.doc EN
 • IPGeneral_2011_2012_Datadictionary_Final.doc?d=files/free/05/3205/ipgeneral_2011_2012_datadictionary_final.doc EN
 

2010./2011.akadēmiskais gads

Projekta pieteikšana                                                                                   
Vadlīnijas pieteicējiem 2010 I daļa. Vispārējie noteikumi LLP_GUIDE_2010_Part_I_EN.doc?d=files/free/05/3205/llp_guide_2010_part_i_en.doc EN

I_visparejie_noteikumi.doc?d=files/free/05/3205/i_visparejie_noteikumi.doc LV
Vadlīnijas pieteicējiem 2010 IIa daļa. Apakšprogrammas un aktivitātes Guide_2010_Part_II_a.doc?d=files/free/05/3205/guide_2010_part_ii_a.doc EN

IIa_apaksprogrammas_un_akcijas.doc?d=files/free/05/3205/iia_apaksprogrammas_un_akcijas.doc LV
Pieteikuma veidlapa IP_pieteikuma_anketa_2010.doc?d=files/free/05/3205/ip_pieteikuma_anketa_2010.doc EN
Erasmus Intensīvo programmu pieteikuma veidlapas aizpildīšanas ieteikumi eilc_ieteikumi_pieteikuma_veidlapa.doc?d=files/free/05/3205/eilc_ieteikumi_pieteikuma_veidlapa.doc LV

 

Projekta vērtēšana                                                                                     
Atbilstības vērtēšanas veidlapa IP_atbilstibas_vertesanas_veidlapa.doc?d=files/free/05/3205/ip_atbilstibas_vertesanas_veidlapa.doc EN
Kvalitātes vērtēšanas veidlapa IP_kvalitates_vertesanas_veidlapa.doc?d=files/free/05/3205/ip_kvalitates_vertesanas_veidlapa.doc EN

 

Projekta īstenošana                                                                                   
Finansējuma līgums IP_finansejuma_ligums_latviski_standarts.doc?d=files/free/05/3205/ip_finansejuma_ligums_latviski_standarts.doc LV
Vispārīgie noteikumi visparigie_noteikumi_pie_liguma_2010.pdf?d=files/free/05/3205/visparigie_noteikumi_pie_liguma_2010.pdf LV
Finansējuma līguma pielikumi:  
I pielikums. Finansējuma pieteikums IP_pieteikuma_anketa_2010.doc?d=files/free/05/3205/ip_pieteikuma_anketa_2010.doc EN
II pielikums. Atbilstošu partneru identifikācija Skatīt I pielikuma 3.sadaļu
III pielikums. Saņēmēja gala atskaites veidlapa IP_sanemeja gala_ataskaites_veidlapa_2010_2011.doc?d=files/free/05/3205/ip_sanemeja_gala_ataskaites_veidlapa_2010_2011.doc EN
IV pielikums. Studenta gala atskaites veidlapa IP_studenta_gala_atskaites_veidlapa_1010_2011.doc?d=files/free/05/3205/ip_studenta_gala_atskaites_veidlapa_1010_2011.doc EN
IP finansējuma līguma Vispārīgie noteikumi Visparigie noteikumi_IP_EILC.doc?d=files/free/05/3205/visparigie_noteikumi_ip_eilc.doc EN
Statistikas atskaišu veidlapas:
a) Statistikas dati par IP ;
b) Statistika par mācībspēkiem, kas piedalījās IP;
c) Statistika par studentiem, kas piedalījās IP.
IP_statistikas_atskaite_ML_2010_2011.xls?d=files/free/05/3205/ip_statistikas_atskaite_ml_2010_2011.xls EN
Atskaite par LV budžeta izlietojumu IP atskaites forma LVL budzets.xls?d=files/free/05/3205/ip_atskaites_forma_lvl_budzets.xls LV
2009./2010.akadēmiskais gads  
Saņēmēja gala atskaites veidlapa gfna_ii_c_era_ip_grant_agreement_annex_iii_grant_beneficiary_final_report_form(5).doc?d=files/free/05/3205/gfna_ii_c_era_ip_grant_agreement_annex_iii_grant_beneficiary_final_report_form_5_.doc EN
Studenta gala atskaites veidlapa GfNA_II_C_ERA_IP_grant_agreement_Annex_IV_student_final_report_form.doc?d=files/free/05/3205/gfna_ii_c_era_ip_grant_agreement_annex_iv_student_final_report_form.doc EN

Statistikas atskaišu veidlapas:

 

Vispārīgā

1.1.Statistikas dati par IP


1.2 Datu vārdnīca

 

 

 

 

IP_statistikas_atskaite_Vispariga_2009_2010.xls?d=files/free/05/3205/ip_statistikas_atskaite_vispariga_2009_2010.xls EN

 

IP_datu_vardnica_visparigie_dati_2009_2010.doc?d=files/free/05/3205/ip_datu_vardnica_visparigie_dati_2009_2010.doc EN

Mācībspēki

 

2.1. Statistika par mācībspēkiem

 

2.2. Datu vārdnīca

 

 

IP_statistikas_atskaite_macibspeki_2009_2010.xls?d=files/free/05/3205/ip_statistikas_atskaite_macibspeki_2009_2010.xls EN

 

IP_datu_vardnica_dati_par_macibspekiem_2009_2010.doc?d=files/free/05/3205/ip_datu_vardnica_dati_par_macibspekiem_2009_2010.doc EN

Studenti

 

3.1 Statistika par studentiem, kas piedalījās IP

 

3.2 Datu vārdnīca

 

 

IP_statistikas_atskaite_studenti_2009_2010.xls?d=files/free/05/3205/ip_statistikas_atskaite_studenti_2009_2010.xls EN

 

IP_datu_vardnica_dati_par_studentiem_2009_2010.doc?d=files/free/05/3205/ip_datu_vardnica_dati_par_studentiem_2009_2010.doc EN

2009./2010.akadēmiskais gads

Projekta īstenošana                                               
Saņēmēja gala atskaites veidlapa gfna_ii_c_era_ip_grant_agreement_annex_iii_grant_beneficiary_final_report_form(5).doc?d=files/free/05/3205/gfna_ii_c_era_ip_grant_agreement_annex_iii_grant_beneficiary_final_report_form_5_.doc EN
Studenta gala atskaites veidlapa GfNA_II_C_ERA_IP_grant_agreement_Annex_IV_student_final_report_form.doc?d=files/free/05/3205/gfna_ii_c_era_ip_grant_agreement_annex_iv_student_final_report_form.doc EN

Statistikas atskaišu veidlapas:

 

Vispārīgā

1.1.Statistikas dati par IP


1.2 Datu vārdnīca

 

 

 

 

IP_statistikas_atskaite_Vispariga_2009_2010.xls?d=files/free/05/3205/ip_statistikas_atskaite_vispariga_2009_2010.xls EN

 

IP_datu_vardnica_visparigie_dati_2009_2010.doc?d=files/free/05/3205/ip_datu_vardnica_visparigie_dati_2009_2010.doc EN

Mācībspēki

 

2.1. Statistika par mācībspēkiem

 

2.2. Datu vārdnīca

 

 

IP_statistikas_atskaite_macibspeki_2009_2010.xls?d=files/free/05/3205/ip_statistikas_atskaite_macibspeki_2009_2010.xls EN

 

IP_datu_vardnica_dati_par_macibspekiem_2009_2010.doc?d=files/free/05/3205/ip_datu_vardnica_dati_par_macibspekiem_2009_2010.doc EN

Studenti

 

3.1 Statistika par studentiem, kas piedalījās IP

 

3.2 Datu vārdnīca

 

 

IP_statistikas_atskaite_studenti_2009_2010.xls?d=files/free/05/3205/ip_statistikas_atskaite_studenti_2009_2010.xls EN

 

IP_datu_vardnica_dati_par_studentiem_2009_2010.doc?d=files/free/05/3205/ip_datu_vardnica_dati_par_studentiem_2009_2010.doc EN