Pieejams EACEA izdoto informatīvo materiālu apkopojums

12.03.2013

Eiropas Komisijas izglītības, audiovizuālā un kultūras izpildaģentūra (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) ) sagatavojusi apkopojumu par izdotajiem materiāliem.

Izdevumā pieejami dokumenti un interneta saites uz informatīvajiem materiāliem par šobrīd aktuālajām, kā arī tuvākajā nākotnē plānotajām programmām šādās jomās:

  • Augstākā izglītība;
  • Augstākās izglītības politika;
  • Pētniecība;
  • Skolas;
  • Profesionālā izglītība un apmācība;
  • Jaunatne;
  • Kultūra.

Lejupielādēt šo un citus informatīvos izdevumus var sadaļā "Informatīvie izdevumi".