VIAA rīko semināru Erasmus koordinatoriem

21.03.2013

2013. gada 25. martā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko semināru Erasmus programmas koordinatoriem.

Seminārā tiks pārrunāti ar Erasmus programmas koordinēšanu saistīti jautājumi - pārskats par pagājušā akadēmiskā gada gala atskaišu un padziļināto pārbaužu rezultātiem, izmaiņas nākamā akadēmiskā gada dokumentācijā un aktivitāšu plāns 2013./2014. akadēmiskajam gadam.

Seminārā tiks prezentēts Erasmus Students Network (ESN) veiktais pētījums par Erasmus studentu apmierinātību ar mobilitātes periodu, kurā 1149 izbraucošie studenti un 375 iebraucošie studenti izteica savu viedokli par Erasmus mobilitātes akadēmiskajiem, organizatoriskajiem, finansiālajiem un sociālajiem aspektiem.

Seminārā piedalīsies augstākās izglītības iestāžu koordinatori, kuru iestādes īsteno Erasmus programmu.

Erasmus apakšprogramma ir Eiropas Savienības programma mobilitātei un sadarbībai augstākajā izglītībā. Tā Eiropas mērogā uzlabo augstākās izglītības institūciju darbības kvalitāti, starptautisko sadarbību, valodu apguvi, starpkultūru izpratni, kā arī studentu un pasniedzēju mobilitāti Eiropas mērogā.