VIAA rīko semināru augstākās izglītības iestāžu Erasmus koordinatoriem

16.01.2014

2014. gada 29.-30. janvārī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko semināru Erasmus programmas koordinatoriem.

Seminārā tiks pārrunāti ar Erasmus programmas koordinēšanu saistīti jautājumi - pārskats par iepriekšējā akadēmiskā gada gala atskaišu un padziļināto pārbaužu rezultātiem, aktivitāšu plāns nākamajam akadēmiskajam gadam, informācija par Erasmus universitātes hartām un informācija par VIAA uzraudzību attiecībā uz hartas principu ievērošanu.

Augstākās izglītības iestāžu Erasmus koordinatori tiks informēti par Erasmus+ programmas KA1 un KA2 aktivitātēm, kā arī par centralizēti administrētām starptautiskās sadarbības aktivitātēm augstākajā izglītībā.

Seminārs paredzēts augstākās izglītības iestāžu Erasmus koordinatoriem.

Semināra norises vieta: Latvijas Kristīgā akadēmija, Jūrmala.

Darba programma: erasmus_koordinatoru_seminars_darba_programma_2014_janv.pdf?d=files/news/23741/erasmus_koordinatoru_seminars_darba_programma_2014_janv.pdf

Reģistrēšanās semināram ir noslēgusies (līdz 2014. gada 22.janvārim).