Erasmus nozīme jauniešu Eiropas identitātes veidošanā

01.07.2014

Starptautiskā studentu mobilitāte tiek uzskatīta par vienu no veidiem, kā radīt Eiropas identitāti jauniešu vidū. Tāpēc Latvijas Kultūras akadēmijas studente sava bakalaura darba ietvaros veica pētījumu, lai raksturotu saikni starp Erasmus programmā pavadīto laiku un Eiropas identitātes izjūtu starp jauniešiem.

Diplomdarba ietvaros tika izvirzīts pētāmais jautājums – vai un kā Erasmus apmaiņas programma veicina jauniešu Eiropas identitātes veidošanos.

Erasmus programma ir lielākā studentu apmaiņas programma Eiropā, tās ietvaros jau 3 miljoni studentu ir studējuši ārzemēs un tiem bijusi iespēja tieši mijiedarboties un iepazīties ar citām Eiropas tautām un kultūrām. Programmas galvenais mērķis ir veicināt un atvieglot mobilitāti augstākās izglītības ietvaros, bet papildus tam, jau no programmas pirmsākumiem, Eiropas Komisija to ir veidojusi arī kā pilsonisku pieredzi, kuras mērķis ir veidot Eiropas identitāti programmas dalībnieku vidū.

Darbā plaši izklāstīts Eiropas identitātes jēdziens no socioloģijas skatupunkta, kā arī veikta Erasmus programmas vēstures un attīstības pētīšana - apkopotas 15 dziļās intervijas ar jauniešiem (no 12 dažādām Eiropas valstīm), kas devušies Erasmus programmā uz 8 dažādām Eiropas valstīm.

Intervijas parāda, ka pēc Erasmus programmā pavadītā laika jaunieši izjūt lielāku saikni ar eiropiešiem, kļūst toleranti un atvērti pret citām kultūrām un ir gatavi turpināt ceļošanu, studēšanu vai dzīvošanu citā Eiropas valstī. Tāpat intervijas atklāj, ka Erasmus programma nenoved pie izmaiņām jauniešu politiskajos uzskatos un neveicina atbalstu Eiropas Savienībai un integrācijas procesam, tādējādi sniedzot atbildi uz izvirzīto pētāmo jautājumu.

 

Pilnu pētījumu par Erasmus programmas lomu skatīt šeit: vecvagare_linda_petijums.pdf?d=files/news/24183/vecvagare_linda_petijums.pdf