Publicēta jaunākā statistika par Erasmus

10.07.2014

Eiropas Komisija (EK) publiskojusi jaunāko Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Erasmus mobilitātes statistiku par 2012./2013. akadēmisko gadu. Dati liecina, ka šajā akadēmiskajā gadā mobilitātē devies rekordliels programmas dalībvalstu studentu skaits – 270 000, no kuriem lielākā daļa devusies uz Spāniju, Vāciju vai Franciju.

Latvijas studentu vidū populārākie galamērķi ir Vācija, Spānija un Lietuva, savukārt Latviju par savas mobilitātes galapunktu visbiežāk izvēlējušies studenti no Turcijas, Vācijas un Spānijas. No Latvijas studijās un praksē 2012./2013. a.g. devušies 2149 studenti, bet Latvijā no citām mobilitātes dalībvalstīm ieradušies 1134 jaunieši.

Lai gan Latvijā šajā laikā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, vērojams mobilitātē devušos studentu skaita samazinājums, Latvija joprojām ir viena no piecām programmas dalībvalstīm, kas mobilitātē nosūta visvairāk studentu no kopējā valstī studējošo skaita.

Tā kā Erasmus programma piedāvā mobilitātes iespējas arī augstākās izglītības iestāžu akadēmiskajam un vispārējam personālam, EK publiskotie dati atklāj, ka tās 2012./2013. akadēmiskajā gadā izmantojuši vairāk nekā 52 600 augstākās izglītības iestāžu akadēmiskā un vispārējā personāla pārstāvji. No Latvijas personāla mobilitātē devušies 1300 pārstāvji, savukārt Latviju par savu galamērķi izvēlējies 801 ārvalstu augstākās izglītības iestāžu pārstāvis.

Plašāka informācija par EK publiskoto statistiku pieejama šeit.