Vienojas par jauno ES programmu izglītības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+”

03.07.2013

Īrija Eiropas Savienības (ES) prezidentūras noslēgumā ir paziņojusi, ka Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments un ES dalībvalstis ir konceptuāli vienojušās par jauno ES programmu izglītības, jaunatnes un sporta jomā. „Erasmus+” ir apstiprināts kā programmas jaunais nosaukums 2014. – 2020. gada periodam, ko iepriekšējā periodā zinājām kā Eiropas Savienības Mūžizglītības programmu.

Vienā programmā apvienos vairākas pašreizējās ES atbalsta programmas (tajā skaitā Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus, Jean Monnet, Mācību braucienu apakšprogrammas, Erasmus Mundus, Tempus, u.c.) un aizstās tās ar vienu - „Erasmus+”.

„Jaunā programma "Erasmus+" nodrošinās līdzšinējai ES Mūžizglītības programmai turpinājumu jaunā kvalitātē. Nākamo septiņu gadu laikā plānots dubultot tās kopējo dalībnieku skaitu līdz pat 4 miljoniem. Tā ir iespēja arī Latvijas skolēniem un pedagogiem, studentiem un akadēmiskajam personālam, jauniešiem un pieaugušajiem iegūt vēl nebijušas sadarbības un attīstības iespējas,” komentē Ennata Kivriņa, Valsts izglītības attīstības aģentūras ES Mūžizglītības programmas departamenta direktore.

ES jaunajai programmai plāno atvēlēt 16 miljardus eiro, lai veicinātu izglītības kvalitāti un mazinātu jauniešu bezdarbu Eiropā. Pirmo reizi jaunā programma tiks papildināta ar iniciatīvu – sports. Tas ir novērtēts kā būtisks sociālās iekļaušanas un sadarbības prasmju apguves instruments.

Jaunās ES programmas sagatavošanas process turpinās un tās apstiprināšana varētu notikt rudenī. ES Mūžizglītības programmu Latvijā šobrīd administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra. Ar šobrīd pieejamo informāciju par jauno programmu var iepazīties VIAA mājas lapā www.viaa.gov.lv, sadaļā Erasmus+ (iepriekš sadaļa Erasmus for All).