Augstskolas aicinātas pieteikties Erasmus Augstākās izglītības hartai

12.04.2013

Eiropas Komisija (EK) aicina Eiropas augstākās izglītības iestādes pieteikties Erasmus Augstākās izglītības hartai (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education), kas sniegs iespēju augstākās izglītības iestādēm piedalīties Eiropas Savienības rīcības programmas izglītībā no 2014. līdz 2020.gadam aktivitātēs.

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš EK:
2013.gada 15.maijs (elektronisko pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 15.maijs plkst. 12:00 (Briseles laiks))

Lūdzam ņemt vērā: pieteikums ECHE jāiesniedz visām augstākās izglītības iestādēm, kas vēlas piedalīties Eiropas Savienības programmas izglītībā no 2013.-2020.gadam aktivitātēs, tai skaitā tām augstākās izglītības iestādēm, kurām šobrīd piešķirta Erasmus Universitātes Harta.

Dokumenti un veidlapas:

Pieteikuma veidlapas un vadlīnijas pieteicējiem, kā arī cita informācija ir pieejama EACEA mājas lapā: http://eacea.ec.europa.eu/funding/2014/call_he_charter_en.php, kā arī VIAA mājas lapas sadaļā http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus/erasmus_universitates_harta/?tl_id=2892&tls_id=338

Informatīvā sanāksme:

Visiem interesentiem VIAA plāno organizēt informatīvo semināru 2013.gada 30.aprīlī, plkst.13:00, Vaļņu ielā 1, 4.stāvā.