Izsludināts Erasmus apakšprogrammas projektu konkurss (konkurss noslēdzies)

01.01.2010

Eiropas Komisija ir izsludinājusi 2011.gada projektu pieteikumu konkursu ES Mūžizglītības programmā, tostarp augstākās izglītības apakšprogrammā Erasmus. Programmu Latvijā administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Erasmus programmas aktivitāšu projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi:

  • intensīvo valodu kursiem (EILC) - līdz 2011.gada 4.februārim,
  • daudzpusējo projektu, sadarbības tīklu un papildu pasākumu projektiem - līdz 2011.gada 28.februārim,
  • intensīvo programmu (IP) projektu pieteikumiem - līdz 2011.gada 11.martam,
  • studentu mobilitātes – studiju un prakses (ieskaitot konsorcija sertifikātu Erasmus praksei) un personāla mobilitātes (docēšanas aktivitātes un personāla pieredzes apmaiņa) projektu pieteikumiem - līdz 2011.gada 11.martam.

Studentu un personāla mobilitātes, intensīvo valodu kursu (EILC) un intensīvo programmu (IP) pieteikumi jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā. Adrese: Vaļņu iela 1, 5.stāvs, Rīga, LV-1050.

Savukārt daudzpusējo projektu, sadarbības tīklu un papildu pasākumu projektu pieteikumi jāiesniedz Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā (Education Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA)). Pēc projekta iesniegšanas par to jāinformē arī VIAA. Vairāk informācijas mājas lapā: http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Projektus var iesniegt juridiskas personas – 33 programmas dalībvalstu augstskolas, kurām piešķirta Erasmus Universitātes harta (EUH). Latvijā 2009./2010. akadēmiskajā gadā EUH ir piešķirta 40 Latvijas augstskolām, ar to sarakstu varat iepazīties VIAA mājas lapas sadaļā: Erasmus » Erasmus Universitātes harta.

Plašāku informāciju par programmu, projektu izstrādes vadlīnijām un iesniegšanas kārtību skatieties VIAA mājas lapas sadaļās, kas veltītas katrai projektu aktivitātei (apakšsadaļās Veidlapas un dokumenti), kā arī EK mājas lapā http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm . Tāpat informējam, ka projektu pieteikumu veidlapas būs pieejamas novembra beigās. Sekojiet līdzi informācijai VIAA mājas lapā.

Vairāk informācijas: Dārta Darbiņa, tālrunis: 67358444, e-pasts: darta.darbina@viaa.gov.lv