Erasmus mobilitāte

2013./2014.mācību gads

 Projekta izstrāde Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Komisijas uzaicinājums 1. Eiropas Komisijas uzaicinajums 2013.pdf?d=files/free/08/3208/1._eiropas_komisijas_uzaicinajums_2013.pdf LV  
2. Stratēģiskās prioritātes 2. stratēģiskās prioritātes 2013.pdf?d=files/free/08/3208/2._strat_isk_s_priorit_tes_2013.pdf LV  
3.

Vadlīnijas pieteicējiem:

 • I daļa Vadlīnijas pieteicējiem - vispārīgā informācija
 • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
 • IIb: Projektu veidu apraksti

3. Vadlinijas pieteicejiem I dala - vispariga informacija.pdf?d=files/free/08/3208/3._vadlinijas_pieteicejiem_i_dala_vispariga_informacija.pdf EN

 

3. Vadlinijas pieteicejiem IIa - apaksprogrammas un projektu veidi.pdf?d=files/free/08/3208/3._vadlinijas_pieteicejiem_iia_apaksprogrammas_un_projektu_veidi.pdf EN

 

3. Vadlinijas pieteicejiem IIb - Projektu veidu apraksti.pdf?d=files/free/08/3208/3._vadlinijas_pieteicejiem_iib_projektu_veidu_apraksti.pdf EN

 
 

Dokumenti pieteikuma izstrādei

   
4. Pieteikuma veidlapa

http___circa.europa.eu_Members_irc_eac_llp-decentralised-actions_library_l=_procedures_informatics_eforms_application_2012_1_production_emb_a_prod_51pdf__EN_1.pdf?d=files/free/08/3208/http_circa.europa.eu_members_irc_eac_llp_decentralised_actions_library_l_procedures_informatics_eforms_application_2012_1_production_emb_a_prod_51pdf_en_1.pdf EN

 
5. Pieteikuma veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas instrukcija

5.Pieteikuma veidlapas aizpildisanas un iesniegsanas instrukcija 2013.doc?d=files/free/08/3208/5.pieteikuma_veidlapas_aizpildisanas_un_iesniegsanas_instrukcija_2013.doc LV

 
6. Vadlīnijas e-formas aizpildīšanai

6. Vadlinijas e-formas aizpildisanai 2013.doc?d=files/free/08/3208/6._vadlinijas_e_formas_aizpildisanai_2013.doc LV

 

 

 Projekta īstenošana Piezīmes
1.

Līguma paraugs

 • I pielikums. Līguma grozījumu pieprasījuma veidlapa

 L_½gums mobilit_üte 2013_paraugs_LV.pdf?d=files/free/08/3208/l_gums_mobilit_te_2013_paraugs_lv.pdf LV

 • 1.a Liguma grozijumu pieprasijuma veidlapa.doc?d=files/free/08/3208/1.a_liguma_grozijumu_pieprasijuma_veidlapa.doc
 
2. Vispārīgie noteikumi visparigie_noteikumi_pie_liguma 2013.pdf?d=files/free/08/3208/visparigie_noteikumi_pie_liguma_2013.pdf LV  
3. I pielikums. Saņēmēja iestādes finansējuma pieteikums http___circa.europa.eu_Members_irc_eac_llp-decentralised-actions_library_l=_procedures_informatics_eforms_application_2012_1_production_emb_a_prod_51pdf__EN_1.pdf?d=files/free/08/3208/http_circa.europa.eu_members_irc_eac_llp_decentralised_actions_library_l_procedures_informatics_eforms_application_2012_1_production_emb_a_prod_51pdf_en_1.pdf EN  

4.

 

 

 

 

II pielikums.

Starpatskaites veidlapas

4.1. izlietoti 70%;

4.2. nav izlietoti 70%

4.3. atkārtoti iesniedzamā starpatskaite, kad izlietoti 70%

 

 

4.1. starpatskaite_ir_70%.xls?d=files/free/08/3208/starpatskaite_ir_70_.xls

4.2. starpatskaite_nav70% 2013.xls?d=files/free/08/3208/starpatskaite_nav70_2013.xls

4.3. atkartoti_iesniedzama_starpatskaite_kad_izlietoti_70%.xlsx?d=files/free/08/3208/atkartoti_iesniedzama_starpatskaite_kad_izlietoti_70_.xlsx

 

5.

Starpatskaites shēma

5. Starpatskaites shema 2013.pdf?d=files/free/08/3208/starpatskaites_shema_2013.pdf LV 

 

 

6.

II pielikums. Gala atskaite
Instrukcija gala atskaites aizpildīšanai 2013-2014

 

6. 1. Instrukcija gala atskaites aizpildisanai 2013-2014.pdf?d=files/free/08/3208/1._instrukcija_gala_atskaites_aizpildisanai_2013_2014.pdf LV

 

7.

Saturiskā atskaite 2013-2014

7.1. Erasmus dalibnieka pieredzes stasts (studijas)

7.2. Erasmus dalibnieka pieredzes stasts (prakse)

7.3. Erasmus dalibnieka pieredzes stasts  (docēšana)

7.4. Erasmus dalibnieka pieredzes stasts (personāla pieredzes apmaiņa)

7.5. Erasmus institucijas pieredzes stasts (mobilitātes organizēšana)

2. saturiska atskaite 2013-2014.doc?d=files/free/08/3208/2._saturiska_atskaite_2013_2014.doc LV

7.1. 2.1. Erasmus dalibnieka pieredzes stasts STUDIJAS.doc?d=files/free/08/3208/2.1._erasmus_dalibnieka_pieredzes_stasts_studijas.doc LV

7.2. 2.2. Erasmus dalibnieka pieredzes stasts PRAKSE.doc?d=files/free/08/3208/2.2._erasmus_dalibnieka_pieredzes_stasts_prakse.doc LV
7.3. 2.3. Erasmus dalibnieka pieredzes stasts DOCESANA.doc?d=files/free/08/3208/2.3._erasmus_dalibnieka_pieredzes_stasts_docesana.doc LV
7.4. 2.4. Erasmus dalibnieka pieredzes stasts PERS_PIEREDZES_APMAINA.doc?d=files/free/08/3208/2.4._erasmus_dalibnieka_pieredzes_stasts_pers_pieredzes_apmaina.doc LV
7.5. 2.5. Erasmus institucijas pieredzes stasts ORGANIZESANA.docx?d=files/free/08/3208/2.5._erasmus_institucijas_pieredzes_stasts_organizesana.docx LV

 
8. Gala atskaites veidlapas 2013 -2014 8. 3. gala_atskaites_veidlapas_2013_14.xls?d=files/free/08/3208/3._gala_atskaites_veidlapas_2013_14.xls LV  

9.

Mobility Tool lietotāja vadlīnijas

9.1. Mobility Tool datu vardnīca

9.2. Prezentācija par Mobility Tool

9.3. Vadlīnijas ECAS lietotāja konta izveidei

4. Mobility Tool lietotaja vadlinijas EN.pdf?d=files/free/08/3208/4._mobility_tool_lietotaja_vadlinijas_en.pdf EN

9.1. 4.1. Mobility Tool datu vardnica EN.pdf?d=files/free/08/3208/4.1._mobility_tool_datu_vardnica_en.pdf EN

9.2. 4.2. Prezentacija par Mobility Tool.pdf?d=files/free/08/3208/4.2._prezentacija_par_mobility_tool.pdf LV

9.3. ECAS User Manual.pdf?d=files/free/08/3208/ecas_user_manual.pdf EN

 

 

 

9.3. Aktualizēts: 6.03.2014

10. III pielikums. Saņēmēja iestādes mobilitātes saistības III. pielikums. Saņēmēja iestādes mobilitātes saistības.doc?d=files/free/08/3208/iii._pielikums._sa_m_ja_iest_des_mobilit_tes_saist_bas.doc EN  
11. IV pielikums. Starpaugstskolu līgumi – minimālās prasības IV pielikums. Starpaugstskolu līgumi - minimālās prasības.doc?d=files/free/08/3208/iv_pielikums._starpaugstskolu_l_gumi_minim_l_s_pras_bas.doc EN  
12. V.1. pielikums. Studentu studiju mobilitātes finansējuma līguma paraugs – minimālās prasības V.1 pielikums_studentu_studiju_mobilitates_liguma_paraugs.doc?d=files/free/08/3208/v.1_pielikums_studentu_studiju_mobilitates_liguma_paraugs.doc LV  
13. V.2. pielikums. Mācību līgums – minimālās prasības V.2 pielikums - mācību līgums.doc?d=files/free/08/3208/v.2_pielikums_m_c_bu_l_gums.doc EN  
14.

V.3. pielikums. Erasmus studenta harta

5.3.Pielikums_Erasmus Studenta Harta.pdf?d=files/free/08/3208/5.3.pielikums_erasmus_studenta_harta.pdf LV  
15. V.4. pielikums. Studenta atskaites forma par studijām – minimālās prasības V.4 pielikums - studenta atskaites forma par studijām.doc?d=files/free/08/3208/v.4_pielikums_studenta_atskaites_forma_par_studij_m.doc EN  
16. V.5. pielikums. Studenta prakses līguma paraugs un pielikumi V.5 pielikums - studenta prakses līguma paraugs.doc?d=files/free/08/3208/v.5_pielikums_studenta_prakses_l_guma_paraugs.doc EN  
17. V.6. pielikums. Prakses apmācību līgums V.6 pielikums - prakses līgums.doc?d=files/free/08/3208/v.6_pielikums_prakses_l_gums.doc EN  
18. V.7. pielikums. Erasmus studenta harta Skatīt V.3. pielikumu  
19. V.8. pielikums. Studenta atskaites forma par prakses periodu V.8 pielikums - studenta atskaites forma par praksi.doc?d=files/free/08/3208/v.8_pielikums_studenta_atskaites_forma_par_praksi.doc EN  
20.

V.9. pielikums. Docēšanas līguma paraugs un pielikumi

V.9.pielikums_docesanas_mobilitates_liguma_paraugs.doc?d=files/free/08/3208/v.9.pielikums_docesanas_mobilitates_liguma_paraugs.doc LV

 
21. V.10. Pielikums. Minimālās prasības vieslekcijas programmai V.10 pielikums - minimālās prasības vieslekcijas programmai.doc?d=files/free/08/3208/v.10_pielikums_minim_l_s_pras_bas_vieslekcijas_programmai.doc EN  
22. V.11. pielikums. Docēšanas mobilitātes atskaites veidlapas paraugs V.11 pielikums - docēšanas mobilitātes atskaites veidlapas paraugs.doc?d=files/free/08/3208/v.11_pielikums_doc_anas_mobilit_tes_atskaites_veidlapas_paraugs.doc EN  
23. V.12. pielikums. Personāla pieredzes apmaiņas mobilitātes apmācības līguma paraugs V.12.pielikums_personala_pieredzes_apmainas_mobilitates_liguma_paraugs.doc?d=files/free/08/3208/v.12.pielikums_personala_pieredzes_apmainas_mobilitates_liguma_paraugs.doc LV  
24. V.13. pielikums. Minimālās prasības darba plānam V.13 pielikums - minimālās prasības darba plānam.doc?d=files/free/08/3208/v.13_pielikums_minim_l_s_pras_bas_darba_pl_nam.doc EN  
25. V.14. pielikums. Personāla pieredzes apmaiņas mobilitātes veidlapa V.14 pielikums - Personāla pieredzes apmaiņas mobilitātes veidlapa.doc?d=files/free/08/3208/v.14_pielikums_person_la_pieredzes_apmai_as_mobilit_tes_veidlapa.doc EN  
26. VI pielikums. Erasmus programmas koordinatoru rokasgrāmata Erasmus koordinatoru rokasgramata 2013.pdf?d=files/free/08/3208/erasmus_koordinatoru_rokasgramata_2013.pdf EN  
27. VII pielikums. Ziņojuma veidlapa par atbilstību Erasmus Universitātes hartai 7.Pielikums_Zinojuma veidlapa par atbilstibu Erasmus Universitates Hartai.doc?d=files/free/08/3208/7.pielikums_zinojuma_veidlapa_par_atbilstibu_erasmus_universitates_hartai.doc EN  
28. Finansēšanas plāns valsts budžeta finansētajām iestādēm 23. finansesanas plans valsts budzeta iestadem.xls?d=files/free/08/3208/23._finansesanas_plans_valsts_budzeta_iestadem.xls LV  
29.

Nosacījumi par personu ar speciālām vajadzībām dalību Erasmus programmā

 • pielikums nr.1 Pieteikums mobilitātes dalībniekiem
 • pielikums nr.2 Pieteikums augstskolām
 • pielikums nr.3 Atskaites veidlapa

Dokumenti drīzumā

tiks ievietoti

 
30.

Finansējuma apguves veidlapa 

 • Finansējuma pārdales metodika
 • Finansējuma pārdale Nr.1
 • Finansējuma pārdale Nr.2
 • Finansējuma pārdale VIAA prezentācija

finansejuma_apguves_veidlapa 2013.xls?d=files/free/08/3208/finansejuma_apguves_veidlapa_2013.xls LV 

 • 25.finansejuma pardales metodika.pdf?d=files/free/08/3208/25.finansejuma_pardales_metodika.pdf LV
 • 25. Pardale - Pielikums prezentacijai Nr.1.pdf?d=files/free/08/3208/25._pardale_pielikums_prezentacijai_nr.1.pdf LV
 • 25. Pardale - pielikums prezentacijai Nr.2.pdf?d=files/free/08/3208/25._pardale_pielikums_prezentacijai_nr.2.pdf LV
 • 25. VIAA pārdale_prezentacija.pdf?d=files/free/08/3208/25._viaa_p_rdale_prezentacija.pdf LV
 
31.

2013 ISCED kodi

 isced-2013.pdf?d=files/free/08/3208/isced_2013.pdf EN  

 

2012./2013.mācību gads

 Projekta izstrāde Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Komisijas uzaicinājums ek_uzaicinajums_2012.pdf?d=files/free/08/3208/ek_uzaicinajums_2012.pdf LV  
2. Stratēģiskās prioritātes Stratēģiskās prioritātes 2012.pdf?d=files/free/08/3208/strat_isk_s_priorit_tes_2012.pdf LV  
3.

Vadlīnijas pieteicējiem:

 • I daļa Vadlīnijas pieteicējiem - vispārīgā informācija
 • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
 • IIb: Projektu veidu apraksti

Vadlīnijas iesniedzējam - Vispārīgā daļa I.pdf?d=files/free/08/3208/vadl_nijas_iesniedz_jam_visp_r_g_da_a_i.pdf EN

 

Vadlīnijas iesniedzējam - Apakšprogrammas un projektu veidi II a.pdf?d=files/free/08/3208/vadl_nijas_iesniedz_jam_apak_programmas_un_projektu_veidi_ii_a.pdf EN

 

Vadlīnijas iesniedzējam - Projektu veidi II b.pdf?d=files/free/08/3208/vadl_nijas_iesniedz_jam_projektu_veidi_ii_b.pdf EN

 
 

Dokumenti pieteikuma izstrādei

   
4. Pieteikuma veidlapa

http___circa.europa.eu_Members_irc_eac_llp-decentralised-actions_library_l=_procedures_informatics_eforms_application_2012_production_emb_a_prod_42pdf__EN_1.pdf?d=files/free/08/3208/http_circa.europa.eu_members_irc_eac_llp_decentralised_actions_library_l_procedures_informatics_eforms_application_2012_production_emb_a_prod_42pdf_en_1.pdf EN

 
5. Pieteikuma veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas instrukcija

Instrukcija_Erasmus_mobilitate_2012_v2.doc?d=files/free/08/3208/instrukcija_erasmus_mobilitate_2012_v2.doc LV

 

 

 Projekta īstenošana 
1.

Līguma paraugs

 • I pielikums. Līguma grozījumu pieprasījuma veidlapa

1. Erasmus mobilitāte_līguma paraugs 2012.pdf?d=files/free/08/3208/1._erasmus_mobilit_te_l_guma_paraugs_2012.pdf LV

 • 1.a Liguma grozijumu pieprasijuma veidlapa.doc?d=files/free/08/3208/1.a_liguma_grozijumu_pieprasijuma_veidlapa.doc
2. Vispārīgie noteikumi 2. Visparigie_noteikumi_pie_liguma_2012.pdf?d=files/free/08/3208/2._visparigie_noteikumi_pie_liguma_2012.pdf LV
3. I pielikums. Saņēmēja iestādes finansējuma pieteikums 1.Pielikums_Sanemeja iestades finansejuma pieteikums.pdf?d=files/free/08/3208/1.pielikums_sanemeja_iestades_finansejuma_pieteikums.pdf EN
4.

II pielikums. Starpatskaites veidlapas:

 • Izlietoti 70%;
 • Nav izlietoti 70%
 • Atkārtoti iesniedzamā starpatskaite, kad izlietoti 70%

Starpatskaites shēma

 

Gala atskaites veidlapa

Instrukcija gala atskaites aizpildīšanai

 

Saturiskā gala atskaite

 

Veiksmes stāsta rakstīšanas vadlīnijas

 

 • VIAA_2.pielikums_starpatskaite_ir_70_.xls?d=files/free/08/3208/viaa_2.pielikums_starpatskaite_ir_70_.xls
 • VIAA_2.pielikums_starpatskaite_nav70_.xls?d=files/free/08/3208/viaa_2.pielikums_starpatskaite_nav70_.xls
 • VIAA_2.pielikums_atkartoti_iesniedzama_starpatskaite_kad_izlietoti_70.xlsx?d=files/free/08/3208/viaa_2.pielikums_atkartoti_iesniedzama_starpatskaite_kad_izlietoti_70.xlsx

2.Pielikums_Starpatskaites shema.pdf?d=files/free/08/3208/2.pielikums_starpatskaites_shema.pdf LV 

 

Gala_atskaites_veidlapas 2012_13..xls?d=files/free/08/3208/gala_atskaites_veidlapas_2012_13..xls LV

 

Instrukcija gala atskaites aizpildisanai 2012..pdf?d=files/free/08/3208/instrukcija_gala_atskaites_aizpildisanai_2012..pdf LV

 

Saturiska_atskaite 2012.doc?d=files/free/08/3208/saturiska_atskaite_2012.doc LV

 

Veiksmes_stasta_rakst_vadlinijas.doc?d=files/free/08/3208/veiksmes_stasta_rakst_vadlinijas.doc LV

5. III pielikums. Saņēmēja iestādes mobilitātes saistības 3.Pielikums_Sanemeja iestades mobilitates saistibas.doc?d=files/free/08/3208/3.pielikums_sanemeja_iestades_mobilitates_saistibas.doc EN
6. IV pielikums. Starpaugstskolu līgumi – minimālās prasības 4.Pielikums_Starpaugstskolu ligums.doc?d=files/free/08/3208/4.pielikums_starpaugstskolu_ligums.doc EN
7. V.1. pielikums. Studentu studiju mobilitātes finansējuma līguma paraugs – minimālās prasības 5.1.Pielikums_studentu studiju mobilitates liguma paraugs.doc?d=files/free/08/3208/5.1.pielikums_studentu_studiju_mobilitates_liguma_paraugs.doc LV
8. V.2. pielikums. Mācību līgums – minimālās prasības 5.2.Pielikums_Macibu liguma minimalas prasibas.doc?d=files/free/08/3208/5.2.pielikums_macibu_liguma_minimalas_prasibas.doc EN
9.

V.3. pielikums. Erasmus studenta harta

5.3.Pielikums_Erasmus Studenta Harta.pdf?d=files/free/08/3208/5.3.pielikums_erasmus_studenta_harta.pdf LV
10. V.4. pielikums. Studenta atskaites forma par studiju – minimālās prasības 5.4.Pielikums_Studenta atskaites veidlapa par studiju periodu minimalas prasibas.doc?d=files/free/08/3208/5.4.pielikums_studenta_atskaites_veidlapa_par_studiju_periodu_minimalas_prasibas.doc EN
11. V.5. pielikums. Studenta prakses līguma paraugs un pielikumi 5.5.Pielikums_Studenta prakses liguma paraugs un pielikumi.doc?d=files/free/08/3208/5.5.pielikums_studenta_prakses_liguma_paraugs_un_pielikumi.doc EN
12. V.6. pielikums. Prakses apmācību līgums 5.6.Pielikums_Studenta prakses apmācibas ligums.doc?d=files/free/08/3208/5.6.pielikums_studenta_prakses_apm_cibas_ligums.doc EN
13. V.7. pielikums. Erasmus studenta harta Skatīt V.3. pielikumu
14. V.8. pielikums. Studenta atskaites forma par prakses periodu 5.8.Studenta prakses atskaites veidlapa.doc?d=files/free/08/3208/5.8.studenta_prakses_atskaites_veidlapa.doc EN
15.

V.9. pielikums. Docēšanas līguma paraugs un pielikumi

5.9.Pielikums_Docesanas mobilitates liguma paraugs.doc?d=files/free/08/3208/5.9.pielikums_docesanas_mobilitates_liguma_paraugs.doc LV

16. V.10. Pielikums. Minimālās prasības vieslekcijas programmai 5.10.Pielikums_minimalas prasibas vieslekcijas programmai.doc?d=files/free/08/3208/5.10.pielikums_minimalas_prasibas_vieslekcijas_programmai.doc EN
17. V.11. pielikums. Docēšanas mobilitātes atskaites veidlapas paraugs 5.11.Pielikums_docesanas mobilitates atskaites veidlapas paraugs.doc?d=files/free/08/3208/5.11.pielikums_docesanas_mobilitates_atskaites_veidlapas_paraugs.doc EN
18. V.12. pielikums. Personāla pieredzes apmaiņas mobilitātes apmācības līguma paraugs 5.12.Pielikums_Personala pieredzes apmainas mobilitates liguma paraugs.doc?d=files/free/08/3208/5.12.pielikums_personala_pieredzes_apmainas_mobilitates_liguma_paraugs.doc LV
19. V.13. pielikums. Minimālās prasības darba plānam 5.13.Pielikums_Minimalas prasibas darba planam.doc?d=files/free/08/3208/5.13.pielikums_minimalas_prasibas_darba_planam.doc EN
20. V.14. pielikums. Personāla pieredzes apmaiņas mobilitātes veidlapa 5.14.Pielikums_Personala pieredzes apmainas mobilitates atskaites veidlapa.doc?d=files/free/08/3208/5.14.pielikums_personala_pieredzes_apmainas_mobilitates_atskaites_veidlapa.doc EN
21. VI pielikums. Erasmus programmas koordinatoru rokasgrāmata 6.Pielikums_Erasmus programmas koordinatoru rokasgramata 2012.pdf?d=files/free/08/3208/6.pielikums_erasmus_programmas_koordinatoru_rokasgramata_2012.pdf EN
22. VII pielikums. Ziņojuma veidlapa par atbilstību Erasmus Universitātes hartai 7.Pielikums_Zinojuma veidlapa par atbilstibu Erasmus Universitates Hartai.doc?d=files/free/08/3208/7.pielikums_zinojuma_veidlapa_par_atbilstibu_erasmus_universitates_hartai.doc EN
23. Finansēšanas plāns valsts budžeta finansētajām iestādēm 23. finansesanas plans valsts budzeta iestadem.xls?d=files/free/08/3208/23._finansesanas_plans_valsts_budzeta_iestadem.xls LV
24.

Nosacījumi par personu ar speciālām vajadzībām dalību Erasmus programmā

 • pielikums nr.1 Pieteikums mobilitātes dalībniekiem
 • pielikums nr.2 Pieteikums augstskolām
 • pielikums nr.3 Atskaites veidlapa

24. Nosacijumi par personu ar specialam vajadzibam dalibu Erasmus programma.pdf?d=files/free/08/3208/24._nosacijumi_par_personu_ar_specialam_vajadzibam_dalibu_erasmus_programma.pdf LV

 • 24. Specialas vajadzibas Pielikums Nr.1_mobilitates dalibniekam.docx?d=files/free/08/3208/24._specialas_vajadzibas_pielikums_nr.1_mobilitates_dalibniekam.docx LV
 • 24. Specialas vajadzibas Pielikums Nr.2_AIIE.docx?d=files/free/08/3208/24._specialas_vajadzibas_pielikums_nr.2_aiie.docx LV
 • 24. Specialas vajadzibas Pielikums Nr.3_Atskaites veidlapa.xlsx?d=files/free/08/3208/24._specialas_vajadzibas_pielikums_nr.3_atskaites_veidlapa.xlsx LV
25.

Finansējuma apguves veidlapa 

 • Finansējuma pārdales metodika
 • Finansējuma pārdale Nr.1
 • Finansējuma pārdale Nr.2
 • Finansējuma pārdale VIAA prezentācija

12_13mac_g_finansejuma_apguves_veidlapa.xls?d=files/free/08/3208/12_13mac_g_finansejuma_apguves_veidlapa.xls LV 

 • 25.finansejuma pardales metodika.pdf?d=files/free/08/3208/25.finansejuma_pardales_metodika.pdf LV
 • 25. Pardale - Pielikums prezentacijai Nr.1.pdf?d=files/free/08/3208/25._pardale_pielikums_prezentacijai_nr.1.pdf LV
 • 25. Pardale - pielikums prezentacijai Nr.2.pdf?d=files/free/08/3208/25._pardale_pielikums_prezentacijai_nr.2.pdf LV
 • 25. VIAA pārdale_prezentacija.pdf?d=files/free/08/3208/25._viaa_p_rdale_prezentacija.pdf LV

 

2011./2012.mācību gads

 Projekta izstrāde 
  Pamatdokumenti  
1. Eiropas Parlamenta lēmums par Mūžizglītības programmas dibināšanu ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf?d=files/free/08/3208/ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf EN
2. Mūžizglītības programmas (MP) 2011.gada pieteikumu
konkursa sludinājums:
Call 2011 sludinajums_lv.pdf?d=files/free/08/3208/call_2011_sludinajums_lv.pdf EN
3. Stratēģiskās prioritātes Call 2011 prioritates_lv.pdf?d=files/free/08/3208/call_2011_prioritates_lv.pdf LV
4.

Vadlīnijas pieteicējiem:

 • I daļa: Vispārīga informācija
 • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
 • IIb: Projektu veidu apraksti
llp_guide 2011 Part 1 General provisions.pdf?d=files/free/08/3208/llp_guide_2011_part_1_general_provisions.pdf EN

llp_guide 2011 Part 2a Subprogrammes and actions.pdf?d=files/free/08/3208/llp_guide_2011_part_2a_subprogrammes_and_actions.pdf EN

 

LLP Guide 2011 Part 2b Fiches.pdf?d=files/free/08/3208/llp_guide_2011_part_2b_fiches.pdf EN

 
5. Maksimālās stipendijas lielums (EK un Latvijas valsts budžeta finansējums)
 • studentiem
 • docētājiem un augstskolu darbiniekiem

 


stip_likmes_studenti.pdf?d=files/free/08/3208/stip_likmes_studenti.pdf EN

 

stipendiju_likmes_personals.pdf?d=files/free/08/3208/stipendiju_likmes_personals.pdf EN

  Dokumenti pieteikuma izstrādei  
5. Pieteikuma veidlapa pieteikuma_veidlapa_2011.pdf?d=files/free/08/3208/pieteikuma_veidlapa_2011.pdf EN
6. Pieteikuma veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas instrukcija instrukcija_erasmus_mobilitate_4v.doc?d=files/free/08/3208/instrukcija_erasmus_mobilitate_4v.doc LV
7.

Pieteicēja rokasgrāmata

 • IZM vēstule par trešo valstu pilsoņu dalību Erasmus programmā

Erasmus_rokasgramata_2011_2012_gads_2.pdf?d=files/free/08/3208/erasmus_rokasgramata_2011_2012_gads_2.pdf EN
(ar skaidrojumiem LV)
Aktualizēts: 19.07.2011

 

IzM vestule par treso valstu pilsonu dalibu Erasmus programma.pdf?d=files/free/08/3208/izm_vestule_par_treso_valstu_pilsonu_dalibu_erasmus_programma.pdf LV

   

 Projekta īstenošana 
1.

Līgums

 • I pielikums. Līguma grozījumu pieprasījuma veidlapa

Liguma_paraugs_2011_2012.pdf?d=files/free/08/3208/liguma_paraugs_2011_2012.pdf LV

 • 2011_2012_Grozijumu pieprasijuma veidlapa.doc?d=files/free/08/3208/2011_2012_grozijumu_pieprasijuma_veidlapa.doc
2. Vispārīgie noteikumi visparigie_noteikumi_pie_liguma_2011.pdf?d=files/free/08/3208/visparigie_noteikumi_pie_liguma_2011.pdf LV
3. I pielikums. Saņēmēja iestādes finansējuma pieteikums pieteikuma_veidlapa_2011.pdf?d=files/free/08/3208/pieteikuma_veidlapa_2011.pdf EN
4.

II pielikums. Starpatskaites veidlapas:

 • Izlietoti 70%;
 • Nav izlietoti 70%
 • Atkārtoti iesniedzamā starpatskaite, kad izlietoti 70%

Finansējuma veidlapa


 


 

Gala atskaites viedlapa

 • Atskaites aizpildīšanai izmantojamie kodi
 • Instrukcija gala atskaites aizpildīšanai

 

Saturiskā gala atskaite

 

 • Starpatskaite_ir 70%.xls?d=files/free/08/3208/starpatskaite_ir_70_.xls
 • Starpatskaite_nav70%.xls?d=files/free/08/3208/starpatskaite_nav70_.xls
 • Starpatskaite_nav70%, kad ir 70%.xls?d=files/free/08/3208/starpatskaite_nav70_kad_ir_70_.xls

Finansējuma_apguve.xls?d=files/free/08/3208/finans_juma_apguve.xls LV
 

 


11_12_a.g._gala_atskaites_veidlapas.xls?d=files/free/08/3208/11_12_a.g._gala_atskaites_veidlapas.xls LV

 • Atskaites aizpildisana izmantojamie kodi.xls?d=files/free/08/3208/atskaites_aizpildisana_izmantojamie_kodi.xls
 • Instrukcija gala atskaites aizpildisanai 11-12.pdf?d=files/free/08/3208/instrukcija_gala_atskaites_aizpildisanai_11_12.pdf LV

 

 11-12_a.g.saturiska_atskaite.doc?d=files/free/08/3208/11_12_a.g.saturiska_atskaite.doc LV

 

 

5. III pielikums. Saņēmēja iestādes mobilitātes saistības III_pielikums_sanemeja_iestades_mob_saistibas.pdf?d=files/free/08/3208/iii_pielikums_sanemeja_iestades_mob_saistibas.pdf EN
6. IV pielikums. Starpaugstskolu līgumi – minimālās prasības IV_pielikums_interinstitutional agreement.doc?d=files/free/08/3208/iv_pielikums_interinstitutional_agreement.doc EN
7. V.1. pielikums. Studentu studiju mobilitātes finansējuma līguma paraugs – minimālās prasības V.1_pielikums_studiju_fin_ligums_paraugs.doc?d=files/free/08/3208/v.1_pielikums_studiju_fin_ligums_paraugs.doc LV
8. V.2. pielikums. Mācību līgums – minimālās prasības V.2_pielikums_ECTS learning agreement.doc?d=files/free/08/3208/v.2_pielikums_ects_learning_agreement.doc EN
9.

V.3. pielikums. Erasmus studenta harta

v3_pielikums_studenta_harta2011.pdf?d=files/free/08/3208/v3_pielikums_studenta_harta2011.pdf LV
10. V.4. pielikums. Studenta atskaites forma par studiju – minimālās prasības V.4_pielikums_student study final report form.doc?d=files/free/08/3208/v.4_pielikums_student_study_final_report_form.doc EN
11. V.5. pielikums. Studenta prakses līguma paraugs un pielikumi V.5_pielikums_student placement agreement.doc?d=files/free/08/3208/v.5_pielikums_student_placement_agreement.doc EN
12. V.6. pielikums. Prakses apmācību līgums V.6_pielikums-student training agreement.doc?d=files/free/08/3208/v.6_pielikums_student_training_agreement.doc EN
13. V.7. pielikums. Erasmus studenta harta Skatīt V.3. pielikumu
14. V.8. pielikums. Studenta atskaites forma par prakses periodu V.8_pielikums-student placement final report form.doc?d=files/free/08/3208/v.8_pielikums_student_placement_final_report_form.doc EN
15. V.9. pielikums. Docēšanas līguma paraugs un pielikumi v.9_docetaju_lig_lv.doc?d=files/free/08/3208/v.9_docetaju_lig_lv.doc LV
16. V.10. Pielikums. Minimālās prasības vieslekcijas programmai V.10_pielikums-staff teaching programme.doc?d=files/free/08/3208/v.10_pielikums_staff_teaching_programme.doc EN
17. V.11. pielikums. Mācību spēka atskaites forma par docēšanas periodu V.11_pielikums-staff teaching final report form.doc?d=files/free/08/3208/v.11_pielikums_staff_teaching_final_report_form.doc EN
18. V.12. pielikums. Personāla apmācības līguma paraugs un pielikumi V.12_stt_lig_lv.doc?d=files/free/08/3208/v.12_stt_lig_lv.doc LV
19. V.13. pielikums. Minimālās prasības darba plānam V.13_pielikums-staff training work plan.doc?d=files/free/08/3208/v.13_pielikums_staff_training_work_plan.doc EN
20. V.14. pielikums. Personāla atskaites forma par apmācību periodu V.14_pielikums-staff training final report form.doc?d=files/free/08/3208/v.14_pielikums_staff_training_final_report_form.doc EN
21. VI pielikums. Erasmus programmas koordinatoru rokasgrāmata Erasmus_rokasgramata_2011_2012_gads.pdf?d=files/free/08/3208/erasmus_rokasgramata_2011_2012_gads.pdf EN
22. VII pielikums. Ziņojuma forma par atbilstību Erasmus Universitātes hartai VII_pielikums_ERA-EUC compliance report.doc?d=files/free/08/3208/vii_pielikums_era_euc_compliance_report.doc EN
23. Finansēšanas plāns valsts budžeta finansētajām iestādēm Fin.plāns_VB iestādem.xls?d=files/free/08/3208/fin.pl_ns_vb_iest_dem.xls LV
24.

Nosacījumi par personu ar speciālām vajadzībām dalību Erasmus programmā

 • pielikums nr.1 Pieteikums mobilitātes dalībniekiem
 • pielikums nr.2 Pieteikums augstskolām
 • pielikums nr.3 Atskaites veidlapa


Nosacijumi par personu ar specialam vajadzibam dalibu Erasmus programma.pdf?d=files/free/08/3208/nosacijumi_par_personu_ar_specialam_vajadzibam_dalibu_erasmus_programma.pdf LV
 

Pielikums Nr.1_pieteikums mobilitates dalibniekam.doc?d=files/free/08/3208/pielikums_nr.1_pieteikums_mobilitates_dalibniekam.doc LV
 

Pielikums Nr.2_pieteikums AIIE.doc?d=files/free/08/3208/pielikums_nr.2_pieteikums_aiie.doc LV
 

Pielikums Nr.3_Atskaites veidlapa.xls?d=files/free/08/3208/pielikums_nr.3_atskaites_veidlapa.xls LV

 

2010./2011.akadēmiskais gads

Projekta izstrāde Piezīmes
Vadlīnijas pieteicējiem    
I.daļa Vispārējie noteikumi i_visparejie_noteikumi.doc?d=files/free/08/3208/i_visparejie_noteikumi.doc LV

llp_guide_2010_part_i_en.doc?d=files/free/08/3208/llp_guide_2010_part_i_en.doc EN
 
IIa daļa Apakšprogrammas un aktivitātes iia_apaksprogrammas_un_akcijas.doc?d=files/free/08/3208/iia_apaksprogrammas_un_akcijas.doc LV

guide_2010_part_ii_a.doc?d=files/free/08/3208/guide_2010_part_ii_a.doc EN
 
Finansiālie noteikumi

finansialie_noteikumi_2010_lv.doc?d=files/free/08/3208/finansialie_noteikumi_2010_lv.doc LV

 
Maksimālās stipendijas lielums (EK un Latvijas valsts budžeta finansējums)
 • studentiem
 • docētājiem un augstskolu darbiniekiem
Pielikums_Nr4Maksimālās stipendijas lielums studentiem.doc?d=files/free/08/3208/pielikums_nr4maksim_l_s_stipendijas_lielums_studentiem.doc LV

Pielikums_stipendijas_macibespeki.pdf?d=files/free/08/3208/pielikums_stipendijas_macibespeki.pdf LV

Aktualizēts: 03.09.2010
Dokumenti pieteikuma izstrādei    
Pieteikuma veidlapa pieteikuma_veidlapa_Erasmus_2010.pdf?d=files/free/08/3208/pieteikuma_veidlapa_erasmus_2010.pdf EN  
E-veidlapas aizpildīšanas rokasgrāmata Rokasgramata_pieteicejiem.pdf?d=files/free/08/3208/rokasgramata_pieteicejiem.pdf LV  

 

Projekta īstenošana 
Erasmus mobilitātes finansējuma līguma pielikumi  
Līgums Standarta_Ligums_finans_sanemejs.pdf?d=files/free/08/3208/standarta_ligums_finans_sanemejs.pdf LV
Vispārīgie noteikumi visparigie_noteikumi_pie_liguma_2010.pdf?d=files/free/08/3208/visparigie_noteikumi_pie_liguma_2010.pdf LV
I pielikums. Saņēmēja iestādes finansējuma pieteikums pieteikuma_veidlapa_Erasmus_2010.pdf?d=files/free/08/3208/pieteikuma_veidlapa_erasmus_2010.pdf EN

II pielikums. Starpatskaites veidlapas

 


Gala atskaite

 

Saturiskā atskaite

 

ISCED kodu saraksts

starpatskaite_avansa_pieprasijums.xls?d=files/free/08/3208/starpatskaite_avansa_pieprasijums.xls LV
starpatskaite_informacija_finansejuma_apguve.xls?d=files/free/08/3208/starpatskaite_informacija_finansejuma_apguve.xls LV

starpatskaite_maksajumu_pieprasijums.xls?d=files/free/08/3208/starpatskaite_maksajumu_pieprasijums.xls LV


gala_atskaite_10_11_erasmus_mob.xls?d=files/free/08/3208/gala_atskaite_10_11_erasmus_mob.xls LV Aktualizēts: 20.09.2011

Saturiskā atskaite.doc?d=files/free/08/3208/saturisk_atskaite.doc LV

 

ISCED_Code.pdf?d=files/free/08/3208/isced_code.pdf EN

III pielikums. Saņēmēja iestādes mobilitātes saistības

Annex_III_mobility commitment.doc?d=files/free/08/3208/annex_iii_mobility_commitment.doc EN

Dokuments latviešu valodā
tiek gatavots!

IV pielikums. Starpaugstskolu līgumi – minimālās prasības Annex_IV_interinstitutional_agreement_EN.doc?d=files/free/08/3208/annex_iv_interinstitutional_agreement_en.doc EN
V.1. pielikums. Studentu studiju mobilitātes finansējuma līguma paraugs –
minimālās prasības
Mobility_for_Study_LV.doc?d=files/free/08/3208/mobility_for_study_lv.doc LV
V.2. pielikums. Mācību līgums – minimālās prasības Annex V.2-ECTS learning agreement_EN.doc?d=files/free/08/3208/annex_v.2_ects_learning_agreement_en.doc EN
V.3. pielikums. Erasmus studenta harta V_3_pielikums_Studenta_harta2010.pdf?d=files/free/08/3208/v_3_pielikums_studenta_harta2010.pdf LV
V.4. pielikums. Studenta atskaites forma par studiju – minimālās prasības Annex_V.4_student_study_final_report_form_EN.doc?d=files/free/08/3208/annex_v.4_student_study_final_report_form_en.doc EN

Dokuments latviešu valodā
tiek gatavots!

V.5. pielikums. Studenta prakses līguma paraugs un pielikumi

GAnnex V 5-student placement agreement_LV (2).doc?d=files/free/08/3208/gannex_v_5_student_placement_agreement_lv_2_.doc EN

 

Pielikums_Nr_2_praksu_ligums.doc?d=files/free/08/3208/pielikums_nr_2_praksu_ligums.doc EN

V.6. pielikums. Prakses apmācību līgums, ieskaitot kvalitātes saistības Annex V.6-student training agreement_EN.doc?d=files/free/08/3208/annex_v.6_student_training_agreement_en.doc EN
V.7. pielikums. Erasmus studenta harta  Skatīt V.3. pielikumu
V.8. pielikums. Studenta atskaites forma par prakses periodu Annex V.8-student placement final report form.doc?d=files/free/08/3208/annex_v.8_student_placement_final_report_form.doc EN
Dokuments latviešu valodā
tiek gatavots!
V.9. pielikums. Docēšanas līguma paraugs un pielikumi Annex_V 9_docetaju_lig_lv.doc?d=files/free/08/3208/annex_v_9_docetaju_lig_lv.doc LV
V.10. Pielikums. Minimālās prasības vieslekcijas programmai Annex V.10-staff teaching programme.doc?d=files/free/08/3208/annex_v.10_staff_teaching_programme.doc EN
V.11. pielikums. Mācību spēka atskaites forma par docēšanas periodu

 

Annex V 11-staff teaching final report form.doc?d=files/free/08/3208/annex_v_11_staff_teaching_final_report_form.doc EN

Dokuments latviešu valodā
tiek gatavots!

V.12. pielikums. Personāla apmācības līguma paraugs un pielikumi Annex_V 12_STT_lig_lv.doc?d=files/free/08/3208/annex_v_12_stt_lig_lv.doc LV
V.13. pielikums. Minimālās prasības darba plānam Annex V.13-staff training work plan.doc?d=files/free/08/3208/annex_v.13_staff_training_work_plan.doc EN
V.14. pielikums. Personāla atskaites forma par apmācību periodu Annex V.14-staff training final report form.doc?d=files/free/08/3208/annex_v.14_staff_training_final_report_form.doc EN
Dokuments latviešu valodā
tiek gatavots!
VI pielikums. Erasmus programmas koordinatoru rokasgrāmata Dokuments latviešu valodā
tiek gatavots!
VI pielikums. Ziņojuma forma par atbilstību Erasmus Universitātes hartai

Erasmus_zinojums_atbilstiba_EUC.doc?d=files/free/08/3208/erasmus_zinojums_atbilstiba_euc.doc LV

 

ERA-EUC compliance report.doc?d=files/free/08/3208/era_euc_compliance_report.doc EN

2009./2010.akadēmiskais gads

Projekta īstenošana 
I. pielikums: Saņēmēja iestādes finansējuma pieteikums Annex_I_SM_SP_STA_STP_OM_pieteikums.doc?d=files/free/08/3208/annex_i_sm_sp_sta_stp_om_pieteikums.doc EN
II. pielikums: Gala atskaites formas   

no_validations_v3.xls?d=files/free/08/3208/no_validations_v3.xls EN

 

import_sheet_fields_description.xls?d=files/free/08/3208/import_sheet_fields_description.xls EN

 

DataDictionaries2009-10(2).zip?d=files/free/08/3208/datadictionaries2009_10_2_.zip EN

 

III. pielikums: Saņēmēja iestādes mobilitātes saistības Annex_III_mobility commitment.doc?d=files/free/08/3208/annex_iii_mobility_commitment.doc EN
IV. pielikums: Starpaugstskolu līgumi – minimālās prasības  Annex_IV_interinstitutional_agreement_EN.doc?d=files/free/08/3208/annex_iv_interinstitutional_agreement_en.doc EN
V.1. pielikums: Studentu studiju mobilitātes finansiālā līguma paraugs        Annex_V 1_Mobility_for_Study.doc?d=files/free/08/3208/annex_v_1_mobility_for_study.doc EN
V.2. pielikums: Mācību līgums Annex_V.2.Learning_Agreement.doc?d=files/free/08/3208/annex_v.2.learning_agreement.doc EN
V.3. pielikums: Erasmus studenta harta Annex_V.3_student_charter_EN.doc?d=files/free/08/3208/annex_v.3_student_charter_en.doc EN
V.4. pielikums: Studenta atskaites forma par studiju periodu Annex_V.4_student_study_final_report_form_EN.doc?d=files/free/08/3208/annex_v.4_student_study_final_report_form_en.doc EN
V.5. pielikums: Studenta prakses līguma paraugs un pielikums Annex_V.5.SP.doc?d=files/free/08/3208/annex_v.5.sp.doc EN
V.6. pielikums: Prakses apmācību līgums, ieskaitot kvalitātes saistības Annex_V.6_student_training_agreement_EN.doc?d=files/free/08/3208/annex_v.6_student_training_agreement_en.doc EN
V.7. pielikums: Erasmus studenta harta Skatīt pielikumu V.3
V.8. pielikums: Studenta atskaites forma par prakses periodu Annex_V.8_student_placement_final_report_form_EN.doc?d=files/free/08/3208/annex_v.8_student_placement_final_report_form_en.doc EN
V.9. pielikums: Docēšanas līguma paraugs un pielikumi Annex_V.9_STA_lig_lv.doc?d=files/free/08/3208/annex_v.9_sta_lig_lv.doc EN
V.10. pielikums: Minimālās prasības vieslekciju programmai Annex_V.10._TS_programme.doc?d=files/free/08/3208/annex_v.10._ts_programme.doc EN
V.11. pielikums: Mācību spēka atskaites forma par docēšanas periodu Annex_V.11_teaching_FR.doc?d=files/free/08/3208/annex_v.11_teaching_fr.doc EN
V.12. pielikums: Personāla apmācības līguma paraugs un pielikumi Annex_V.12_STT_lig_lv.doc?d=files/free/08/3208/annex_v.12_stt_lig_lv.doc LV
V.13. pielikums: Minimālās prasības darba plānam Annex_V.13_staff_training_work_plan_EN.doc?d=files/free/08/3208/annex_v.13_staff_training_work_plan_en.doc EN
V.14. pielikums: Personāla atskaites forma par apmācības periodu Annex_V.14.staff_FR.doc?d=files/free/08/3208/annex_v.14.staff_fr.doc EN
VI. pielikums: Vadlīnijas augstākās izglītības institūcijām Annex_VI_2009_G_HEI.doc?d=files/free/08/3208/annex_vi_2009_g_hei.doc EN
Valsts budžeta izlietojuma gala atskaite 10.1 Valsts_ budzeta_izlietojuma_gala_atskaite_10_1.xls?d=files/free/08/3208/valsts_budzeta_izlietojuma_gala_atskaite_10_1.xls LV
EK gala atskaites forma EK gala atskaites forma - apkopojums 2009-2010.xls?d=files/free/08/3208/ek_gala_atskaites_forma_apkopojums_2009_2010.xls EN