Erasmus mobilitātes organizēšanas izdevumu finansēšana

Lai nodrošinātu optimālus apstākļus izmantot Erasmus mobilitātes iespējas, augstskolas saņem papildu finansējumu mobilitātes organizēšanas izdevumiem.

Mobilitātes organizēšana (MO) var ietvert šādas aktivitātes (saraksts var tikt papildināts):

 • studentu un personāla atlases nodrošināšana dalībai mobilitātes aktivitātēs;
 • mobilitātē iesaistīto studentu un personāla svešvalodas prasmju pilnveidošana;
 • informācijas un atbalsta nodrošināšana iebraucošajiem un izbraucošajiem Erasmus programmas dalībniekiem;
 • akadēmisko un administratīvo jautājumu risināšana ar partneraugstskolām;
 • braucieni uz potenciālajām partneraugstskolām, kurām piešķirta Erasmus Universitātes harta (EUH), lai ar tām iepazītos un noslēgtu starpinstitucionālus līgumus;
 • Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmas (ECTS) un Diploma pielikuma (DS) izmantošanas veicināšana;
 • studentu nodrošināšana ar līgumiem;
 • izbraucošo studentu uzraudzības organizēšana, t.sk. braucieni uz partneraugstskolām vai organizācijām;
 • studentu un personāla atsauksmju apkopošana pēc viņu atgriešanās no ārvalsts;
 • iegūtās informācijas pieejamības nodrošināšana varbūtējiem izbraucošajiem studentiem un personālam;
 • īpaši pasākumi, lai nodrošinātu kvalitatīvu studentu praksi uzņēmumos;
 • Erasmus programmas informatīvais un publicitātes nodrošinājums.

Finansējuma piešķiršana

Pieteikšanās uz finansējumu mobilitātes organizēšanai netiek speciāli organizēta. Šo finansējumu augstskolas saņem atbilstoši VIAA aprēķiniem.

Vairāk informācijas: Erasmus_mobilitates organizesana.doc?d=files/free/25/3525/erasmus_mobilitates_organizesana.doc