Erasmus programmas centralizētās aktivitātes – daudzpusējos projektus, daudzpusējos tīklus un papildu pasākumusadministrē Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (Education Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA)), vairāk informācijas EACEA mājas lapā angļu valodā.

Erasmus papildu pasākumi

Erasmus papildu pasākumu mērķis ir atbalstīt dažāda veida aktivitātes, kuras nevar tikt finansētas Erasmus programmas pamata aktivitāšu ietvaros, taču tās sekmē Erasmus programmas kopīgo mērķu sasniegšanu, un ir papildu pasākumi projektiem, kas tiek īstenoti Erasmus programmas ietvaros.

Erasmus papildu pasākumiem ir tieša saistība ar augstākās izglītības modernizācijas programmu, tie atbalsta Erasmus mobilitātes aktivitāšu īstenošanu, ietver komunikācijas pasākumus, kā arī Erasmus programmas projektu rezultātu izplatīšanas un izpētes aktivitātes.

Papildu pasākumiem ir jāveicina Erasmus programmas projektu ietvaros sasniegto rezultātu ietekme uz augstākās izglītības jomu un sabiedrību kopumā.

Visa aktuālākā un detalizētāka informācija angļu valodā par Erasmus papildu pasākumiem pieejama EACEA mājas lapā.

ES Mūžizglītības programmas INFO DIENAS 2013 (Brisele, 12/11/2012) prezentācijas, t.sk. par Erasmus centralizētajām aktivitātēm, pieejamas šeit