Latvijas Kristīgā akadēmija aktīvi piedalās dažādās starptautiskās izglītības programmās

06.02.2013

2012. gadā no 24. septembra līdz 6. oktobrim Latvijas Kristīgā akadēmija notika Erasmus intensīvā programma “Social Entrepreneurship and Dynamics of Democracy Development in Europe” (“Sociālā uzņēmējdarbība un demokrātijas attīstība Eiropā”).

Latvijas Kristīgā akadēmija aktīvi piedalās dažādās starptautiskās izglītības programmās un kopš 2007. gada tā īsteno “Erasmus” intensīvās programmas projektus.

Projekta koordinatore BEATA SOLOVEJA stāsta:

„Šo intensīvo studiju uzdevums bija gūt dziļāku izpratni par Eiropas sociālo platformu, stratēģiju „Eiropa 2020”, iegūstot zināšanas, kuras studentiem nav iekļautas viņu augstskolu programmās. Pasniedzēji un studenti apskatīja šos jautājumus saistībā ar asociatīvās demokrātijas koncepciju un analizēja, par ko pārvērtušās Eiropas Savienības demokrātiskās sabiedrības.

Akadēmijā bija sabraukuši studenti no Lietuvas, Dānijas, Ungārijas, Rumānijas, Norvēģijas. Nodarbībās piedalījās arī akadēmijas karitatīvo sociālo darbu studējošie. Lektori un diskusiju vadītāji bija mācībspēki no Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Rumānijas un Dānijas.

Intensīvajās studijās ar referātiem piedalījās un diskusijas vadīja LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Pēteris Krīgers un LU vecākais pētnieks Ivars Indāns un ārvalstu speciālisti. Studentiem tā bija lieliska iespēja saņemt informāciju nevis no preses versijām, bet no pirmavota.

Bez diskusijām un semināriem dalībnieki devās arī izbraukuma vizītē uz Bruknas muižu, kur darbojas ”Kalna svētības kopiena”, lai nodarbībās dzirdēto un uzzināto vērotu praksē, pārrunātu ar praktiķiem.

„Kalna svētību kopiena” ir garīgās un fiziskās rehabilitācijas vieta atkarībā nonākušiem cilvēkiem. Kopienas mērķis ir dot iespēju cilvēkam atrast pašam savu ceļu šai Dieva pasaulē, piekopjot vienīgi garīgās dzīves un darba terapiju. Intensīvās programmas dalībnieki varēja redzēt, kā daba, gadalaiku maiņa, gada lauku darbu un liturģiskā laika ritms, lūgšanas, rūpes par 18. - 19.gs. Bruknas muižas atjaunošanu un uzturēšanu sniedz kopienas iemītniekiem iespēju attīrīties fiziski un atgriezties pie Dieva.

Intensīvās programmas kursa dalībnieki noslēgumā saņēma sertifikātu.”

Beata Soloveja atzīst:
„Koordinatora uzdevums ir komplekss un atbildīgs – tas ir darbs ar studentiem, mācībspēkiem, „field trips” un, galvenais savstarpējās komunikācijas un informētības nodrošināšana, viss komforts, kas jānodrošina viesiem, lai par valsti un augstskolu būtu pozitīvs viedoklis. Grūtākais un atbildīgākais – viss ir jāizdara savlaicīgi un jāsaskaņo ar visiem projekta partneriem.
Mani ieteikumi – veidot intensīvās programmas administrēšanas plānu savlaicīgi un tur paredzēt visus riskus. Tad riski paiet garām nemanīti.

Programmā jāsabalansē teorētiskās nodarbības ar praktiskajām – darbnīcām, „field trips”, interaktīvām apmācības metodēm, lai intensīvais teorētiskais darbs studentus nenoslogotu pārmērīgi un no tā neciestu nodarbību apmeklējums. Neaizmirstiet arī par sadraudzības pasākumiem, tā ir iespēja kopīgi atpūsties, savstarpēji bagātināties, iepazīt citas kultūras un tradīcijas un iegūt jaunus draugus un kolēģus.

IP students

Vārds, uzvārds: Jurate ĀBELE
Vecums: 36
Dzimums: sieviete
Nosūtošā augstskola: LKrA
Valsts: Latvija
Uzņemošā augstskola (IP): LKrA
Studiju joma: Karitatīvais sociālais darbs

  • Spilgtākie iespaidi par studijām IP projektā:

Intensīvi līdz pagurumam, bet interesanti un aizraujoši viss notika.

  • Spilgtākie iespaidi par studentu dzīvi IP projekta ietvaros:

Bruknas rehabilitācijas kopienas apmeklējums – sapratu, kā darbojas sociālais uzņēmums, palīdzot nelaimīgiem cilvēkiem.

  • Būtiskākais par sadzīvi:

Valoda – angļu, visi saprotas; dziesmas ģitāras pavadībā – visādās valodās, visi saprotas. Viss apmaksāts, apstākļi lieliski!

  • Kultūras atšķirības:

Rumāņu un ungāru studenti „uzsilda” latviešus un lietuviešus.

IP pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Valters DOLACIS
Vecums: 32
Dzimums: vīrietis
Nosūtošā augstskola: LKrA
Valsts: Latvija
Uzņemošā augstskola (IP): LKrA
Amats: lektors

  • Spilgtākie iespaidi par studijām IP projektā:

Studentu motivācija un ieinteresētība, kas pateicoties tam, ka pasniedzēju „international team” IP sagatavošanas fāzē noslīpējuši līdz finesēm: grupu darbu uzdevumus, diskusiju tēmas, lekcijas šķērsgriezumā un daudzpusīgus referentus. Sagatavoto tēmu dēļ temps nenogurdināja, bet „uzlādēja”.
Mācībspēki ir izveidojuši ilgtspējīgu komandu, – motivētu pētniecībai nākotnē.

  • Būtiskākais par sadzīvi:

Ideāli apstākļi Jūrmalā, viesnīcā „Lielupe”, un pašā augstskolā jūras krastā.
IT nodrošinājums un viss pārējais augstskolā: ēdināšana, telpas.
Rezervēts transports uz visiem „field trips”.

  • Kultūras atšķirības:

Interesanti redzēt kopīgo un atšķirīgo ar lietuviešu, ungāru un rumāņu studentiem un pasniedzējiem. Divās IP nedēļās dažādas personības šķautnes iznāk uz āru.

  • Ieteikumi citiem Erasmus IP dalībniekiem:

IP būtiski ir visus mācību materiālus, lekciju tēmas un apakštēmas savlaicīgi iepriekš izstrādāt, saskaņot un sagatavot.