Īsumā par Erasmus programmu

Erasmus projektos:

 • studenti studē un iziet praksi ārvalstīs;
 • augstskolu pasniedzēji docē;
 • augstskolu personāls pilnveido savu profesionalitāti;
 • augstskolas veido sadarbības projektus;
 • u.c. aktivitātes.

 

Par Erasmus programmu

Erasmus apakšprogramma – Eiropas Savienības programma mobilitātei un sadarbībai augstākajā izglītībā. Tā Eiropas mērogā uzlabo:

 • augstākās izglītības institūciju darbības kvalitāti;
 • starptautisko sadarbību;
 • valodu apguvi;
 • starpkultūru izpratni;
 • studentu un pasniedzēju mobilitāti Eiropas mērogā.

Erasmus programmā var piedalīties augstākās izglītības institūcijas, kam ir piešķirta Erasmus Universitātes harta. Erasmus programma ir viena no piecām Mūžizglītības programmām, un tā darbojas Mūžizglītības programmas dalībvalstīs.

Augstākās izglītības institūcija – valsts vai privātpersonas dibināta un noteiktā kārtībā reģistrēta universitāte, akadēmija, augstskola vai koledža. Turpmāk tekstā - augstskola.

Erasmus Universitātes harta apliecina atbilstību Erasmus apakšprogrammas īstenošanas prasībām.

Mūžizglītības programmas dalībvalstis:

 • Eiropas Savienības 27 dalībvalstis;
 • Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas un Eiropas Ekonomiskās zonas valstis: Īslande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice;
 • Eiropas Savienības kandidātvalstis: Turcija, Horvātija.

Erasmus programmas veidi un aktivitātes

 Erasmus apkšprogrammas veidi Programmas aktivitātesAdministrēšana
Erasmus decentralizētās aktivitātes (1. - 4.)  1. Studentu mobilitāte  1.1. Studijas Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
1.2.Prakse
2. Augstskolu mācībspēku un darbinieku mobilitāte  2.1. Augstskolu docētāju un uzaicinātā uzņēmumu personāla docēšanas aktivitātes
2.2. Augstskolu personāla apmācība uzņēmumos un augstskolās
3. Intensīvie valodu kursi
4. Intensīvās programmas
Erasmus centralizētās aktivitātes (5. - 8.) 5. Erasmus harta Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA)
6. Daudzpusēji projekti    6.1. Sadarbība starp augstākās izglītības iestādēm un uzņēmumiem
6.2. Augstākās izglītības sociālā dimensija
6.3. Izcilības un inovāciju veicināšana augstākajā izglītībā
6.4. Atbalsts augstākās izglītības modernizācijas programmai
6.5. Mobilitātes stratēģijas un mobilitātes ierobežojumu likvidēšana augstākajā izglītībā
7. Daudzpusējie tīkli  7.1. Akadēmiskie tīkli 
8. Papildu pasākumi

Projekta pieteikšana

1) Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) administrētajās aktivitātēs - projekta pieteikumu finansējuma saņemšanai var iesniegt tikai juridiskas personas – augstskolas, kurām piešķirta Erasmus Universitātes harta (EUH). Pieteikumi jāiesniedz VIAA. Latvijā 2009./2010. akadēmiskajā gadā harta ir piešķirta 40 Latvijas augstskolām, ar to sarakstu varat iepazīties VIAA mājas lapas sadaļā: Erasmus » Erasmus Universitātes harta.

2) Eiropas Komisijas administrētajās aktivitātēs projekta pieteikums ir jāiesniedz Eiropas Komisijā, nosūtot Valsts izglītības  attīstības aģentūrai informatīvu paziņojumu. Eiropas Komisija un VIAA projektu pieteikumu iesniegšanu Erasmus apakšprogrammā izsludina vienreiz gadā  (parasti gada beigās).