Ļoti internacionāla izglītības pieredze – Erasmus Mundus

14.08.2012

Sporta akadēmijas fizioterapijas studente Baiba Kārkliņa pirms diviem gadiem pieteicās Eiropas sadarbības un mobilitātes programmai augstākajā izglītībā – Erasmus Mundus. Programma ne tikai tiecas veidot Eiropu par izcilas kvalitātes izglītības centru, bet arī veicināt sadarbību ar trešās pasaules valstīm. Iegūt šāda veida izglītību Baiba izlēmusi pavisam nejauši, bet šobrīd to uzskata par nozīmīgu pagrieziena punktu savā turpmākajā karjerā.

Pasniedzējas pēdās

Pasniedzēja, kura jau bija pabeigusi Erasmus Mundus maģistrantūras studijas, apgūstot pielāgotas fiziskās aktivitātes (Adapted Physical Activities), ieteikusi šo pašu ceļu izmēģināt arī Baibai, programma kādreiz ilga vienu gadu, bet ar 2010 tā ir uzlabota un ilgst 2 gadu garumā. Galvenais arguments bijis – šādu speciālistu Latvijā pagaidām nav. Pēdējā bakalaura studiju mācību semestrī viņa paspējusi nolikt iestājpārbaudījumiem nepieciešamo IELTS angļu valodas eksāmenu, kur bija nepieciešams iegūt vismaz 6,50 punktus, lai pretendētu uz budžeta vietu augstskolā. Baiba ieguvusi 7.00 un pēdējā eksāmena dienā Sporta akadēmijā uzzinājusi, ka ir iekļuvusi budžetā un ieguvusi arī stipendiju. Lai gan mācību maksa izvēlētajā augstskolā esot bijusi salīdzinoši neliela (aptuveni 1000 eiro gadā), kopā ar izdevumiem par dzīvošanu tas visdrīzāk būtu aizlicis kāju priekšā meitenes ceļam uz šo internacionālo izglītību.

Pieteikšanās komplekts

Pietiekšanās mācībām sākotnēji likusies sarežģīta un strikta, bet, ķeroties klāt, Baiba sapratusi, ka viss ir krietni vienkāršāk un saprotamāk, nekā licies pirms tam. Bez pieteikuma veidlapas aizpildīšanas bija nepieciešama arī motivācijas vēstule ar pamatojumu, kāpēc izvēlēta tieši šī mācību programma un kādas iespējas students sev ar šo izglītību saredz nākotnē, un divas rekomendācijas vēstules. Par neskaidrajiem jautājumiem Baiba jebkurā brīdī varējusi konsultēties ar Erasmus Mundus atbildīgajām personām. Cilvēki bijuši ļoti pretimnākoši un gatavi palīdzēt, lai nepieciešamības gadījumā izskaidrotu vai precizētu.

Bez izlaiduma, puķēm un svinīgām runām

Baibas mājas universitāte bija Beļģijā, Lēvenē, kur obligāti jāpavada pirmais mācību gads. Otrajā gadā, apsverot sev vairāk interesējošās jomas un priekšmetus, varēja izvēlēties doties uz Čehiju, Norvēģiju vai Īriju. Visiem, kuri vēlējās tika piedāvāta arī iespēja izbraukt ārpus Eiropas – uz Austrāliju, ASV vai Dienvidāfriku. Ja tur studentam bijis nepieciešams savākt akadēmiskajam pētījumam nepieciešamos datus, varēja saņemt papildu finanses (tikai Eiropas studentiem) pat līdz trīs mēnešu ilgam periodam. Baiba izvēlējusies doties uz Norvēģiju, kur pavadījusi četrus mēnešus – no augusta vidus līdz decembra vidum. Pēc tam bija plānots doties uz Virdžīniju (ASV), bet meiteni piemeklējušas veselības problēmas, tādēļ pieņēmusi lēmumu maģistra darbu palikt rakstīt Beļģijā. Jūnija beigās notikusi diplomdarba aizstāvēšana, un ar to arī viss beidzies – nekāda izlaiduma, puķu un svinīgu runu. Ar vērtējumu pēc nedēļas varēja iepazīties internetā, bet diploms uz mājām, ja vien nav īpašas steigas, tikšot atsūtīts aptuveni gada laikā. Runājot par vērtēšanas kritērijiem, Baiba uzskata, ka tiek ņemtas vērā studentu atšķirīgās pieredzes pirms mācību uzsākšanas, tāpēc prasības neesot pārmērīgi augstas: „Studentu atzīmes lielākoties gan tik un tā ir nedaudz zemākas, nekā tās bijušas Latvijā,” viņa dalās novērojumos. Dažādo pieredžu dēļ, protams, varot būt sarežģījumi, sākot jau ar nopietnu darbu lasīšanu un rakstīšanu angļu valodā. Mācību valoda Erasmus Mundus programmā ir tikai angļu.

Pielāgotas fiziskās aktivitātes un iekļaujošā sporta pedagoģija

Par pielāgotām fiziskajām aktivitātēm, ko Baiba apguva Erasmus Mundus programmas ietvaros, Latvijā dzirdēts visai maz, tāpēc viņa paskaidro: „Pēc tam, kad cilvēks ir piedzīvojis rehabilitācijas periodu, ar viņu ir jāstrādā, lai tik ļoti nepieciešamās fiziskās aktivitātes varētu veikt visas turpmākās dzīves garumā.” Tas nozīmējot ne tikai aktīvu dzīvesveidu, bet arī integrāciju sabiedrībā: „Ja tu esi invalīda ratiņos, tas nenozīmē, ka ir zudusi iespēja piedalīties,” apņēmīgi paziņo Baiba. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc ar to būtu grūti pilntiesīgi nodarboties Latvijā, ir pacientam individuāli pielāgota inventāra trūkums. Taču ir iespēja strādāt ar bērnu ar kustību traucējumiem mērķtiecīgāku iesaisti skolas sporta stundās, liekot arī skolotājiem un pasniedzējiem meklēt veidu, kā visus iekļaut kopīgajās aktivitātēs. Neatstāt nevienu, stāvot malā, – to dēvē arī par iekļaujošo pedagoģiju.

Uzturs, sadzīve un citas kultūras

Dzīvošanas mītnes atrašana esot atkarīga no konkrētās valsts prakses – Norvēģijā Baibai esot bijis tikai jāaiziet pakaļ atslēgām (istabu rezervē iepriekš caur internetu), bet Beļģijā dzīvesvieta jāmeklē uz vietas (ir speciāls „housing serviss”) un jāpaļaujas uz veiksmi. Arī citādi, kā jau tas dzīvē gadās, daudz kas atkarīgs no neprognozējamas apstākļu sakritības – piemēram, kaimiņi. Tāpat jābūt gatavam sadzīvot līdzās ar citām kultūrām – galu galā, tas arī ir viens no programmas Erasmus Mundus mērķiem. Lai gan Baiba ar visiem sapratusies salīdzinoši labi, esot piedzīvojusi arī nelielu kultūršoku, jūtot, ka ne vienmēr cilvēki saka, ko patiešām domā, kā arī komunikācija bieži mēdz būt ļoti virspusēja. Tāpēc Baiba priecājas, ka viņai bijuši arī latviešu draugi, ar kuriem satikties bijis jauki kaut vai tāpēc vien, ka biji drošs – tevi nepārpratīs un vari pateikt arī ko sarkastisku. Jāpievērš rūpīga uzmanība arī pārtikai, jo Baibas veselības problēmas sākušās tieši nepilnvērtīgā uztura dēļ – viņa nav uzturā pietiekamā daudzumā lietojusi gaļu, jo veikalos uz produktiem nav informāc angļu val., sākumā trūka paļāvības, ka safasētie produkti ir labas kvalitātes. Katrā ziņā trūka produktu, pie kā pierast).

Tuvāka un tālāka nākotne

Runājot par nākotnes plāniem, Baiba atzīst, ka gribot iegūt vēl papildus pieredzi ārzemēs, lai pēc tam atgrieztos Latvijā. Taču viņa jau tagad uzskata, ka akadēmiski ir ieguvusi ļoti daudz, sākot no iemaņām meklēt informāciju līdz ļoti daudz noderīgiem profesionāliem kontaktiem: „Lasīt lekcijas brauc pasniedzēji, kas savā jomā ir vieni no labākajiem Eiropā un pat pasaulē”. Kopumā mācību procesā tikuši iesaistīti ap piecdesmit pasniedzēju no visdažādākajām valstīm – ASV, Kanādas, Austrālijas, Dienvidāfrikas, Skandināvijas u.c. – , pie kuriem notikušas intensīvas apmācības vairāku dienu vai nedēļas garumā. Ar viņiem bija iespēja konsultēties par jebkuru sev interesējošu specifisku jomu, lai iegūtu kontaktus un padomus, kā sevi tajā tālāk attīstīt. Baiba pastiprināti interesējas par rehabilitāciju ūdenī, tāpēc ar nepacietību gaidījusi lekcijas pie kāda ūdens terapijas vai peldēšanas biomehānikas pasniedzēja. Taču, vēl atrodoties Beļģijā, meitene vasaras beigās pieteikusies uz mēnesi ilgu praksi veselības centrā (Norvēģijā). Prakses ietvaros tiek finansiāli nodrošināta dzīvošana un kabatas nauda, pašam jāsedz tikai ceļa izdevumi. Pēc tam griboties mazliet atpūsties, jo pēdējie gadi pavadīti nemitīgā skriešanā – piemēram, jau pāris dienas pēc maģistra darba aizstāvēšanas bijis jādodas uz intensīvajiem kursiem Spānijā.

Un no kurienes tu esi?

Šie divi gadi Baibai paskrējuši ļoti ātri un vēl tagad īsti nevarot aprast ar sajūtu, ka viss ir beidzies. Paralēli mācībām, kas nereti ilgušas līdz pat sešiem vai astoņiem vakarā, esot bijis arī ļoti daudz studentu aktivitāšu – ballītes (sevišķi, ja dzīvo studentu pilsētā) notiek nepārtraukti, daudz iespējas arī sportiskajām aktivitātēm – organizētas nodarbības visdažādākajos sporta veidos, kā arī dejas, kas studentiem lielākoties ir bezmaksas. Tomēr jāprot izklaidi sabalansēt ar mācību slodzi, un galu galā ar visu varot tikt galā. Vien jāsamierinās ar nemitīgo komunikāciju angļu valodā, biežo stāstīšanu par savu pieredzi pirms tam, kā arī atbildēšanu uz jautājumiem par savu dzimteni. Baiba arī piedzīvojusi, ka grūti ir tiem, kam Latvijā palicis mīļotais cilvēks, jo pēc tik piesātināta perioda ir visai grūti atkal nokļūt uz viena viļņa: „Kaut kas pēc šādas pieredzes cilvēkā noteikti ir mainījies. Arī, atbraucot uz dzimteni, lietas nav stāvējušas uz vietas, jāpaiet laikam, kamēr atkal iekļaujies šejienes notikumos,” viņa konstatē.