Noderīga informācija

Biežāk uzdotie jautājumi par:

Dokumentu aizpildīšanas labie piemēri (1.aktivitāte)
http://eacea.ec.europa.eu


Noderīga informācija finansējuma saņēmējiem:

1.aktivitāte

2.aktivitāte: 

3.aktivitāte:


Noderīga informācija par:

Citas vietnes

  • www.emqa.eu - Welcome to Erasmus Mundus Excellence – noderīga informācija par kopīgo starptautisko maģistra programmu izstrādi. Šeit interaktīvā veidā iespējams arī novērtēt Jūsu sagatavotās kopīgās maģistra programmas kvalitāti atbilstoši starptautiski pieņemtajai labajai praksei.
  • www.joiman.eu – Eiropas Komisijas finansēta projekta JOIMAN mājas lapa. Projekta rezultātā sagatavotas vadlīnijas un labās prakses piemēri Kopīgo programmu administrēšanai.
  • http://www.ecaconsortium.net – European Consortium for Accreditation.
  • http://www.qrossroads.eu – informācija par augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu un akreditāciju Eiropā.