Programmas rokasgrāmata

Erasmus Mundus programmas rokasgrāmata ir izstrādāta visam programmas periodam, lai:

  • sniegtu informāciju visām institūcijām, kas vēlas īstenot kopīgās sadarbības aktivitātes;
  • informētu individuālos interesentus, kas vēlas saņemt Erasmus Mundus programmas stipendijas.

Rokasgrāmatā pieejama informācija par programmas ietvaros atbalstītajām aktivitātēm un specifiskajiem nosacījumiem, kas jāievēro, lai veiksmīgi piedalītos programmā un iegūtu finansiālu atbalstu.

Papildus katru gadu tiek izsludināti projektu konkursi, lai sniegtu detalizētu informāciju par aktivitātēm, pieteikšanās kritērijiem un budžeta sadalījumu konkrētajam projektu konkursam. Programmas rokasgrāmatu vēlams lasīt kopā ar konkrētā projekta konkursa sludinājumu un tajā norādītajiem atlases kritērijiem.

Programmas rokasgrāmata pieejama šeit: http://eacea.ec.europa.eu