Grundtvig darbnīcas (līdz 31.08.2013.) – informācija dalībniekiem

Par Grundtvig darbnīcām

Grundtvig darbnīcās no 2013. gada 1. septembra piedalās tikai pieaugušo izglītotāji, kuri iesaistīti vai paredzējuši iesaistīties lasīšanas un rakstīšanas prasmju mācīšanā pieaugušajiem.  Šo darbnīcu mērķis ir veicināt pieredzes apmaiņu un paplašināt zināšanas par Eiropas valstu izglītības sistēmām, uzlabot izglītotāju kompetences lasīšanas un rakstīšanas mācīšanā pieaugušajiem.

 

Grundtvig darbnīcās piedalās dalībnieki no vairākām valstīm, lai kopā gūtu jaunu izglītības pieredzi.

 

Grundtvig darbnīcās piedalās fiziskas personas.  Grundtvig darbnīcas organizē ar pieaugušo izglītību saistītas organizācijas – juridiskas personas.

Dalība Grundtvig darbnīcās Informācija par darbnīcām no 01.09.2013., uz kurām var pieteikties pieaugušo izglītotāji, pieejama katalogā "Darbnīcu katalogs 2013.-2014.gads".

 

Darbnīcas ilgums var būt 5-10 dienas, un tajā var piedalīties 10 - 20 dalībnieku. Darbnīcas norisinās dažādās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas dalībvalstīs.

Grundtvig darbnīcu katalogs un norādījumi pieteicējiem

Grundtvig darbnīcu katalogā 2013.-2014.g. apkopotas Grundtvig darbnīcas, kuras notiek laika posmā no 2013.gada 1.septembra  līdz 2014.gada 31.augustam, un uz kurām var pieteikties pieaugušo izglītotāji.

 • Darbnīcu katalogs 2013.-2014.gads grundtvig_catalogue13_v4_en.pdf?d=files/news/18213/grundtvig_catalogue13_v4_en.pdf
 • Norādījumi individuālajiem pieteicējiem dalībai darbnīcās grundtvig_darbniicas_noraadiijumi_4_1_maijs_1_.doc?d=files/news/18213/grundtvig_darbniicas_noraadiijumi_4_1_maijs_1_.doc
 Finansējums Apstiprinātajiem darbnīcu dalībniekiem darbnīcu organizatori sedz ceļa izdevumus un uzturēšanās izmaksas (dzīvesvieta un maltītes) darbnīcas norises laikā.
 Pieteikšanās Lai pieteiktos dalībai kādā no Grundtvig darbnīcām:
 • jāizvēlas interesējošā darbnīca Grundtvig darbnīcu katalogā;
 • jāsazinās ar darbnīcas organizētājiem (kontaktinformācija norādīta Grundtvig darbnīcu katalogā). Ja darbnīcā vēl ir brīvas vietas, organizatori atsūta pieteikuma veidlapu;
 • jāaizpilda organizatoru atsūtītā pieteikumu veidlapa;
 • jānosūta darbnīcu organizatoriem pieteikuma veidlapas oriģināls;
 • apstiprināšanas gadījumā pieteikuma veidlapas kopija jānosūta valsts, kurā notiek darbnīca, Nacionālajai aģentūrai un Valsts izglītības attīstības aģentūrai.

Lēmumu par dalībnieka kandidatūras apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņem darbnīcas organizatori. Saskaņā ar aktivitātes nosacījumiem, priekšroka apstiprināšanā līdzdalībai darbnīcās ir sociāli mazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu pārstāvjiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (ja to pieļauj darbnīcas specifika), senioriem un citām dalībnieku kategorijām, kurām nav pieejamas starptautiskas neformālas izglītošanās iespējas.

Grundtvig darbnīcu dalībnieki Jebkurš pieaugušais (sākot ar 18 gadu vecumu) no Mūžizglītības programmas dalībvalsts.
Valoda Grundtvig darbnīcas notiek dažādās Eiropas Savienības valstu valodās, kas norādītas darbnīcu katalogā. Lai kvalitatīvi piedalītos darbnīcā, vēlamas attiecīgās valodas zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī. Lielākās daļas darbnīcu valoda ir angļu valoda.
Mūžizglītības programmas dalībvalstis Kopumā Mūžizglītības programmā piedalās 33 valstis:
 • ES 27 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija,  Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
 • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija, Lihtenšteina;
 • ES kandidātvalstis - Turcija un Horvātija;
 • Šveice.