Grundtvig darbnīcas - informācija 2013./2014. gada darbnīcu organizatoriem

Par Grundtvig darbnīcām no 2013. gada 1. septembra

Grundtvig darbnīcas 2013./2014. – 2013. gada projektu konkursā Grundtvig darbnīcu aktivitāte piedāvā apmācību tikai un vienīgi pieaugušo izglītotājiem, kuri darbojas lasītprasmes un rakstītprasmes mācīšanas jomā. Darbnīcu aktivitātes mērķis ir dot iespēju neformālā veidā profesionāli pilnveidoties gan tiem pieaugušo izglītotājiem, kuri šobrīd strādā šajā jomā, gan tiem, kuri plāno tajā iesaistīties nākotnē.


Darbnīcas ilgums var būt 5-10 dienas, un tajā var piedalīties 10-20 dalībnieku. Darbnīcas norisinās dažādās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas dalībvalstīs.

Grundtvig darbnīcu organizēšana Darbnīcas organizētājs var būt jebkura juridiska persona, kas veic lasītprasmes un rakstītprasmes mācīšanu pieaugušajiem vai darbojas pieaugušo izglītības jomā. Darbnīcu dalībnieki ir izglītotāji, kuri iesaistīti vai plāno iesaistīties ieaugušo lasītprasmes un rakstītprasmes mācīšanā vai tās organizēšanā.

Projekta pieteikumu darbnīcas organizēšanai un finansējuma saņemšanai jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā. Darbnīcai ir jānotiek organizācijas mītnes valstī, bet tajā pieteikties var jebkurš pieaugušais no Mūžizglītības programmas dalībvalsts.

Grundtvig darbnīcu tēmas Finansējumu piešķir tikai tādu darbnīcu organizēšanai, kas saistītas ar pieaugušo lasītprasmes un rakstītprasmes mācīšanā iesaistīto personu (piemēram, skolotāju, praktisko mācību pasniedzēju, pieaugušo izglītībā pedagoģiskā personāla) tālākizglītību, piemēram:
 • praktiskās mācīšanas prasmēm, tehniku un metodiku;
 • lasītprasmes un rakstītprasmes mācīšanas saturu un pasniegšanu;
 • organizāciju, kura darbojas lasītprasmes un rakstītprasmes mācīšanas jomā pieaugušajiem, vadību;
 • sistēmas attīstības un izglītības politikas veidošanas aspektiem lasītprasmes un rakstītprasmes mācīšanā pieaugušajiem.
Pieteikuma iesniegšana  Projekta pieteikumi jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā.
Atlases procedūra  Projektu pieteikumu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Dokumenti un veidlapas Visus Grundtvig mācību partnerību projektiem nepieciešamos dokumenti pieejami sadaļā: Dokumenti un veidlapas
Pieteikumu iesniegšanas termiņš  2013.gada 21.februāris
Darbnīcas ilgums Minimālais ilgums – 5 dienas (neskaitot ceļu)
Maksimālais ilgums – 10 dienas (neskaitot ceļu)
Darbnīcas īstenošanas periods     Visām aktivitātēm jānotiek laika posmā no 2013.gada 1.septembra līdz 2014.gada 31.augustam.
Finansējums Projekta ietvaros finansējumu piešķir:
 • uzturēšanās izdevumiem;
 • ceļa izdevumiem;
 • izdevumiem darbnīcas organizēšanai;
 • dalībnieku sagatavošanas izdevumiem.
Katrai valstij ir savas uzturēšanās izmaksu likmes. Ar tām var iepazīties sadaļā Dokumenti un veidlapas.

Piešķirtais finansējums paredzēts gan darbnīcas organizēšanai, gan dalībnieku uzņemšanai. To saņem darbnīcas organizētāji.

Informācija par rezultātiem un līgumu slēgšana Informācija par konkursa rezultātiem – 2013.gada aprīlī
Līgumu slēgšanas sākuma datums – 2013.gada maijā
Sākuma datums projekta aktivitātēm – 2013.gada septembrī


Iesaistītās valstis  Šajā projektu veidā piedalās 33 valstis:
 • ES 27 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija,  Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
 • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija, Lihtenšteina;
 • ES kandidātvalstis - Turcija un Horvātija;
 • Šveice.
Papildu informācija:  darbnicas_gru_lv_2013_l.doc?d=files/free/37/2737/darbnicas_gru_lv_2013_l.doc Aktualizēts: 02.01.2013