Iespēja pieteikties dalībai Grundtvig darbnīcās

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) mājas lapā publicējusi jaunāko Grundtvig darbnīcu katalogu. Tajā apkopotas Grundtvig darbnīcas, kas notiks laikposmā no 2010. gada 1. septembra līdz 2011. gada 31. augustam. Grundtvig darbnīcas dod iespēju pieaugušajiem piedalīties mācību pasākumos un semināros, kas notiek kādā citā Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas dalībvalstī.

Grundtvig darbnīcās kopā darbojas dalībnieki no vairākām ES Mūžizglītības programmas dalībvalstīm, lai gūtu jaunu izglītības pieredzi atbilstoši dalībnieku vajadzībām, attīstot katram dalībniekam nepieciešamās prasmes. Grundtvig darbnīcu tēmas var būt dažādas: māksla, kultūra, valodas, zinātne, ekoloģija, pilsonība, starpkultūru dialogs u.c.

Katrā darbnīcā ir 10-20 dalībnieku, darbnīcas ilgums – 5 līdz 10 dienas. Visus dalības izdevumus (ceļa izdevumi, uzturēšanās izmaksas, dalība darbnīcā, apdrošināšana) sedz darbnīcu organizatori. Darbnīcu dalībnieks var būt jebkurš pieaugušais, kas sasniedzis 18 gadu vecumu, neatkarīgi no nodarbošanās. Grundtvig darbnīcās drīkst piedalīties ne biežāk kā reizi trīs gados.

Ar Grundtvig darbnīcu katalogu var iepazīties sadaļā: Grundtvig darbnīcu katalogs 2010.-2011.gads