Izsludināts Grundtvig apakšprogrammas projektu konkurss

15.09.2011

Eiropas Komisija ir izsludinājusi 2012.gada projektu pieteikumu konkursu ES Mūžizglītības programmā, tostarp pieaugušo izglītības apakšprogrammā Grundtvig. Programmu Latvijā administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Grundtvig apakšprogrammas aktivitāšu projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi:

  • profesionālās pilnveides un vizītes un apmaiņas projektiem - līdz 2012.gada 16.janvārim; nākamie iesniegšanas termiņi būs 2012. gada 30. aprīlis un 2012. gada 17. septembris,
  • daudzpusējo projektu, sadarbības tīkla un papildu pasākumu projektu pieteikumi - līdz 2012.gada 2.februārim,
  • mācību partnerību un darbnīcu projektiem - līdz 2012. gada 21. februārim, 
  • asistentūras un senioru brīvprātīgā darba projektiem - līdz 2012. gada 30. martam,
  • sagatavošanas vizītes – no 2012. gada 1. jūlija un vismaz 2 mēnešus pirms plānotās vizītes sākuma datuma. Informējam, ka 2011.gada Grundtvig sagatavošanas vizīšu budžets ir izlietots. Nākamā pieteikšanās sāksies ar 2012.gada 1.jūliju.

Profesionālās pilnveides, vizītes un apmaiņas, asistentūras, mācību partnerības, darbnīcas, senioru brīvprātīgais darbs un sagatavošanas vizītes projektu pieteikumi jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā. Adrese: Vaļņu iela 1, 5.stāvs, Rīga, LV-1050. Vairāk informācijas VIAA mājas lapas sadaļās, kas veltītas katrai apakšprogrammas aktivitātei.

Savukārt daudzpusējo projektu, sadarbības tīklu un papildu pasākumu projektu pieteikumi jāiesniedz Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā (Education Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA)). Vairāk informācijas par šīm Grundtvig apakšprogrammas aktivitātēm mājas lapā:
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php.

Projektus var iesniegt fiziskas un juridiskas personas, kas saistītas ar pieaugušo izglītību un ir reģistrētas kādā no 33 programmas dalībvalstīm.

Plašāku informāciju par apakšprogrammu, projektu izstrādes vadlīnijām un iesniegšanas kārtību skatieties VIAA mājas lapas sadaļās, kas veltītas katrai projektu aktivitātei (apakšsadaļās Veidlapas un dokumenti), kā arī EK mājas lapā http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm . Tāpat informējam, ka projektu pieteikumu veidlapas būs pieejamas novembra beigās. Sekojiet līdzi informācijai VIAA mājas lapā.

Vairāk informācijas: Baiba Kārkliņa, tālrunis: 67830834.